Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Nabídka palivového dřeva

Nabízíme dodávku palivového dřeva v kuláčích různé délky a průměru. Cena od 1.1.2023 je následující:

Sm+ list. měkký               Pilníkov 750,- Kč/ prm

                                               St. Buky 960,- Kč/prm

BK, DB                                  Pilníkov 900,-Kč/prm

                                               St. Buky 1100,-Kč/prm

BR, JV, JS                            Pilníkov 850,-Kč/prm

                                               St. Buky 1050,-Kč/prm

Ceny jsou bez DPH 15% včetně dopravy, objednávka max. 20 prm/rok na číslo popisné, závoz do St. Buků až po vykrytí Pilníkova

Hanuš Dušan

Lesy-voda, s.r.o.

Náměstí 36, Pilníkov

tel. 777 259 746

e-mail: voda@pilnikov.cz

Informace pro voliče

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů městský úřad a ve dnech voleb příslušnou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Před zahájením voleb lze takovou žádost učinit na telefonním čísle 499 898 921 (Miluše Čubičová) a ve dnech voleb přímo u příslušné volební komise na telefonním čísle 603 254 442 (Jan Šída)

Hlášení rozhlasu 2.1.2023

Informujeme vás, že v pátek 6.1.2023 nepřijede do Pilníkova pojízdná prodejna maso uzeniny Petrásek z Vlčkovic.

V pátek 6.1.2023 bude probíhat v restauraci Slunce od 17:00 – 19:00 hod vybírání mimopstruhových povolenek.

O tomto víkendu bude v Pilníkově probíhat Tříkrálová sbírka. Koledníci mají s sebou zapečetěnou kasičku a její výtěžek bude směřovat převážně na podporu a rozvoj Domácí paliativní péče.  Přispět lze celý týden také do zapečetěné kasičky na podatelně MěÚ. Děkuji všem za ochotu a vstřícnost pomoci.

Informujeme občany, že v sobotu 7.1.2023 bude otevřen od 9:00 – 12:00 hod sběrný dvůr.

Informujeme občany, že v sobotu 7.1.2023 bude od 9:00 hodin na parkovišti u restaurace Slunce probíhat výkup kůží.

Pro blížící se prezidentské volby a možnost hlasovat zvláštním způsobem mimo volební místnost ze závažných důvodů, zejména zdravotních nebo rodinných, může volič požádat městský úřad a ve dnech voleb příslušnou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku. Telefonní kontakt: podatelna MěÚ 499 898 921, volební komise 603 254 442.

Informujeme vás o přerušení dodávky elektrické energie v termínu 10.1.2023 od 7:30 – 15:30 hod v části ulice Trutnovská.

Přijměte pozvání na setkání u čaje o páté, se starostou města, který se koná ve středu 11.1.2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

V sobotu 28.1.2023 bude v Penzionu U Skutilů od 9:30 hod probíhat rybářská výroční schůze.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám a Vašim blízkým v roce 2023 pevné zdraví, spokojenost a pohodu.

UZAVŘENÍ POŠTY

Informujeme vás, že z důvodu nemoci bude v pátek 30.12.2022 uzavřena pošta Pilníkov.

Děkujeme za pochopeni.

Click to listen highlighted text!