Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

OZNÁMENÍ STAROSTY O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE


OZNÁMENÍ STAROSTY O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE VE VOLEBNÍM OBVODU č. 39

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce na území města Pilníkova.

Doba konání voleb
Volby do ZASTUPITELSTVA OBCE se uskuteční

v pátek 23. 9. 2022 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a
v sobotu 24. 9. 2022 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Místo konání voleb
Místem konání voleb do zastupitelstva obce je na území města Pilníkova
Volební okrsek č. 1 – volební místnost je umístěna v budově č.p. 21
(v přízemí tělocvičny)

Josef Červený
starosta města Pilníkova
V Pilníkově dne 6. 9. 2022

Vyhrazení ploch pro vylepení plakátů pro volební kampaň

Vyhrazení ploch pro vylepení plakátů pro volební kampaň pro volby do zastupitelstev obcí
(dle § 30 odst. 1 zákona 491/2001 Sb.) konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Starosta města vyhradil pro vylepení plakátů pro volby do zastupitelstev obcí 8 informačních tabulí na území města Pilníkov,

a to v následujících ulicích :

Pražská – 2 výlepové plochy
Letná – 2 výlepové plochy
Náměstí – 1 výlepová plocha
Mlýnská – 1 výlepová plocha
Nádražní – 1 výlepová plocha
Polní – 1 výlepová plochaV Pilníkově dne 6. 9. 2022Josef Červený
starosta města

Hlášení rozhlasu 5.9.2022

Informujeme vás, že ve středu 7.9.2022 od 8:00 do 11:00 hod nepoteče z důvodu opravy voda v ulici Tovární a části ulice Hradčín. A to od p. Včeliše č.p. 126, směrem k železničnímu přejezdu.

Rybářský kroužek pro děti pod vedením Ladislava Paděry je opětovně zahájen a sejde se v sokolovně ve čtvrtek 8.9.2022 od 15:00 hod. Do kroužku rádi přivítáme také nové děti, podmínkou je dovršení školního věku.

Informujeme vás o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru našeho města v termínu 15.9.2022 od 7:30 do 18:30 hod v ulicích Kocléřovská, Mlýnská, na Kopečku a Pražská.

Ve čtvrtek 8. září 2022 na klasickém místě – ve Všesportovním areálu v Havlovicích s plánovaným začátkem ve 13.00 hod se koná již 14. ročník Olympiády pro starší a dříve narozené. Opět jsou zajištěny svozové autobusy. Přihlášky volejte starostovi města na tel: 603 558 852. Odjezd z Pilníkova je plánovaný na 11:20 hod z autobusové zastávky u MŠ.

Odjezd na zájezd Zahrada Čech do Litoměřic je v 7:00 hod od požární zbrojnice.

Dne 10.9.2022 od 15:00 hod se bude v Hospůdce Na Hřišti opět konat setkání bývalých fotbalistů a přátel kopané. Vy, kdo budete mít čas a chuť, přijďte si posedět a zavzpomínat. Rádi Vás uvidíme. Za bývalé fotbalisty Vlasta Jirásko.

Zprávy ze sportu: V sobotu 3.9.2022 bylo sehráno utkání starší přípravky Vítězná : Pilníkov s výsledkem 14:0 a 17:0. Dále bylo 4.9.2022 sehráno utkání mužů Janské Lázně : Pilníkov s výsledkem 1:3. Branky za naše muže vstřelil 2x Pavel Meliš a Dan Valeš.
Přijměte zároveň pozvání na domácí hřiště do Pilníkova na 11.9.2022 na utkání mladších žáků kteří přivítají od 11:00 Mladé Buky B, starší přípravka přivítá od 13:30 Bílou Třemešnou a muži od 16:30 Bernartice.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA KRKONOŠE PILNÍKOV

která se bude konat na Mysliveckém srubu v Pilníkově,
Ke Hřišti 444
dne 16.9.2022 od 17:00 hodin

Program: 1. Zahájení a schválení programu valné hromady
2. Zpráva finančního hospodáře
3. Zpráva o hospodaření
4. Schválení záměru rozšíření honitby
5. Schválení finanční podpory MS Pilníkov
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Svou účast potvrďte telefonicky nebo emailem na 606467418 nebo karel.skutil@email.cz

Za honební společenstvo Krkonoše Pilníkov Vás zve

starota honebního společenstva Ing. Karel Skutil

V Pilníkově dne 31.8.2022
—————————————————————–


Plná moc


Plnou moc uděluje: …………………………
Nar.:…………..

Zmocňuji tímto p. ……………………………….. nar.:……………

bytem v ……………………………………….

k jednání na valné hromadě Honebního společenstva v plném rozsahu vlastníka
honebních pozemků a stanov HS.


Dne: ………………………

…………………………….
podpis vlastníka honebních pozemků

Click to listen highlighted text!