Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Hlášení rozhlasu dne 3.1.2022

Na tento víkend je naplánována Tříkrálová sbírka. Jedná se o největší charitativní sbírkovou akci v České republice. U nás v Pilníkově budou koledníci chodit v sobotu 8. a v neděli 9.1.2022. Příspěvek do zapečetěné kasičky bude možno také poskytnout do 16. ledna na MěÚ v Pilníkově, v prodejně potravin COOP a u paní Bubeníčkové v ulici Polní. Děkujeme ze srdce všem, kteří na sbírce podílejí. Zároveň žádáme rodiče a jejich děti, kteří mají zájem o účast na koledování, aby kontaktovali do středy 5.1.2021 paní Bubeníčkovou na tel. 725 142 287, odměna je sladká.

Rybářská skupina Pilníkov oznamuje, že je možno 7.1.2022 od 17:00 do 20:00 hodin v Penzionu U Skutilů, vrátit mimopstruhové povolenky, dále zve skupina své členy v sobotu 22.1.2022 od 9:30 hodin na výroční členskou schůzi, která se také pořádá v Penzionu U Skutilů. V průběhu schůze bude možný nákup povolenek na rok 2022, včetně úhrady za neodpracované hodiny a nákup známek. Všechny členy zve výbor rybářské skupiny Pilníkov.

V sobotu 8.1.2022 bude na parkovišti u restaurace Slunce probíhat od 9:00 hodin výkup kůží.

Příští středu 12.1.2022 přijměte od 17:00 hodin pozvání na „Čaj o páté“ se starostou města. Jedná se o neformální setkání v zasedací místnosti městského úřadu.

Pilníkovské malovánky a výzva pro rodiče. Víme, že je zde spousta šikovných dětí a podporujících rodičů, a proto bychom vás tímto chtěli vyzvat, abyste nám na e-mail redakce@pilnikov.cz zasílali kresby, výkresy a malůvky vašich ratolestí. Téma je libovolné. Obrázky rádi zveřejníme v jarním vydání Zpravodaje.

Hlášení rozhlasu dne 20.12.2021

Oznamujeme občanům, že ve dnech 27.12 a 29.12.20221 bude Městský úřad v Pilníkově uzavřen.

Rybářství Vítězná pořádá ve dnech 21. – 23. 12.2021 na rybníku v Kocléřově vždy od 8:30 do 16:00 hod. tradiční prodej ryb. Objednávky je možno sjednat u p. Dušánka na tel: 608 237 154.

Přijměte pozvání na VÁNOČNÍ TURNAJ v ping pongu, letos pouze v jedné kategorii s podtitulem „Nadržení na pinec“. Turnaj se koná v neděli 26.12.2021 v místní tělocvičně, prezentace účastníků je od 10:15 hod. Občerstvení je zajištěno, startovné 32,-Kč.

Senioři Pilníkov, vás srdečně zvou na 22. ročník tradičního Vánočního turnaje v nohejbale, který se koná ve středu 29.12.2021 od 9:00 hodin v místní tělocvičně. Podmínkou je účast hráčů starších 18. let a dodržení aktuálních opatření.

Město Pilníkov nabízí seniorům možnost podání žádosti na hezké, důstojné a finančně nenáročné bydlení v uvolněných bytových jednotkách v domě DPS – č.p. 100 – zdravotní středisko. V případě zájmu kontaktujte starostu města na tel: 603 558 852

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v České republice. U nás na Trutnovsku je pořádána

Oblastní charitou Trutnov, kde se letos bude konat již dvaadvacátým rokem, a to od 1. do 16. ledna 2022. Konkrétně v Pilníkově můžete koledníky potkat v sobotu 8. a v neděli 9. ledna 2022. Příspěvek do zalepené kasičky bude možno poskytnout také na MěÚ v Pilníkově, v prodejně potravin COOP a u paní Bubeníčkové. Děkujeme ze srdce všem, kteří na sbírce podílejí.

Vážení občané, milí přátelé, přeji vám pod stromeček a do nového roku především pevné zdraví, ale také splnění všech vyřčených i tajných přání.

Pepa Červený, starosta.

Click to listen highlighted text!