Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

UDZ_2019

Archiv Úřední desky 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na úterý 25.2.2020 od 18.00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu.

Program:

 • určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 • smlouvy s firmami a institucemi: ERV s.r.o. – Darovací smlouva, ČSOB Pojišťovna – pojištění dopravního automobilu VW, Transport Trutnov – smlouva na svoz odpadu tuky a oleje, Smlouva o dílo s Martin Novotný na zajištění akce pouť 2020, Dodatek č.4 Smlouvy o dílo s BAK&PDV Stavby – Pilníkov.
 • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
 • Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Pilníkov
 • Výroční zpráva za rok 2019 o svobodném přístupu k informacím
 • Členský příspěvek Euroregionu Glacensis
 • Finanční příspěvky města na činnost práce s mládeží pro místní spolky, sdružení a příspěvky pro ostatní organizace
 • Obecně závazná vyhláška Zrušovací
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
 • Projednání a schválení investičního záměru
 • Schválení závazného postupu pro přidělování bytů v majetku obce

 

 

Informace:

 • vývoj kanalizace a ČOV
 • plánované kulturní akce
 • Územní plán

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

 

Srdečně zve zastupitelstvo města.

starosta města

 

Vyvěšeno dne: 11.2.2020                                                             Sejmuto dne:

 

Sejmuto dne 25.02.2020

Click to listen highlighted text!