Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

UDZ_2015

Archiv Úřední desky 2015

1 2 3 7

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Městský úřad Pilníkov zastoupený starostou města vyhlašuje dne 28.12.2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent investic a majetku města“. Podrobnosti jsou v níže uvedeném odkazu:

Výběrové řízení Velikost souboru: 213 527(B)

Sejmuto dne 12.01.2016

Granty SOP

Společenství obcí Podkrkonoší oznamuje všem regionálním nestátním neziskovým organizacím spadajícím do území SOP možnost zapojit se do grantového řízení. Granty SOP na rok 2016 se vyhlašují už 18. prosince 2015 -podrobnosti v níže uvedených odkazech:

Tisková zpráva Velikost souboru: 345 151(B)
Harmonogram Velikost souboru: 272 343(B)
Formulář Velikost souboru: 373 123(B)
Formulář(EXCEL) Velikost souboru: 225 280(B)

Sejmuto dne 8.01.2016

Zápis a usnesení z veřejného zasedání č.5/2015

Podrobnosti o Veřejném zasedání č. 5/2015 Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne z 17.12.2015 od 19.05 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov jsou v níže uvedeném odkazu:

ZÁPIS Velikost souboru: 1 035 779(B)

Sejmuto dne 7.01.2016

Oznámení záměru prodeje osobního automobilu

Oznámení záměru prodeje osobního automobilu

Dle usnesení Zastupitelstva města Pilníkov č. 5/2015 ze dne 17.12. 2015, usnesení č. 24 byl schválen prodej osobního automobilu Mitsubishi L 200 4WD, SPZ HKO 48-25, výrobní číslo JBBJNK 34 ONP, které měla v provozu Místní jednotka svazu dobrovolných hasičů v Pilníkově.  Cena 32.617,- Kč. Informace o technickém stavu vozidla podá velitel JSDH na telefonním čísle 606405602.

Zájemci mohou podat své žádosti o koupi výše uvedeného osobního automobilu do 7.1.2016 do 12.00 hod. na podatelně MěÚ Pilníkov.

Miroslav Klapka, starosta                                       Ing. Karel Skutil, místostarosta

 

Sejmuto dne 6.01.2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 17.12.2015 OD 19,00 HODIN

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává  Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek  17.12.2015  od 19.00 hodin do zasedací místnosti městského úřadu.

Program:

  • určení ověřovatelů zápisu,
  • smlouvy s firmami a institucemi: Smlouva o nájmu pozemku s Povodím Labe na rekonstrukci mostu, Smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene s Povodím Labe, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb číslo 4175 s Městskou knihovnou v Trutnově, Smlouva o poskytování regionálních služeb s Městskou knihovnou v Trutnově, Smlouva o zveřejnění města se společností Mediatel, Nájemní smlouva č. 7587 N 15/54 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem na pronájem pozemku, Smlouva se společností ARBOPlan na prověrku hospodaření v lesích města Pilníkov a dodatek ke smlouvě č.1, Nájemní smlouva se ZŠ a MŠ Pilníkov na pronájem budovy MŠ, Smlouva o dílo se společností Alois Škop na zhotovení omítek na márnici, Smlouva č. 493150223 o dodávce aktualizací programového vybavení s firmou ATLAS consulting spol. s r.o., Smlouva o dílo Pilníkov – technickoekonomická variantní studie kanalizace a ČOV s firmou VRV a.s., Smlouva o dílo se společností RD Trutnov s.r.o. na rekonstrukci sociálního zázemí v restauraci Slunce, Příkazní smlouva s panem Milošem Haasem na TDI „Stavební úpravy sociálního zařízení restaurace Slunce“, dodatek č.2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací,
  • schválení finančního rozpočtu města Pilníkov na rok 2016,
  • schválení návrhu rozpočtu Společenství obcí Podkrkonoší,
  • přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtové opatření č.3,
  • směrnice č.1/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu,
  • povolení výherních hracích automatů ve městě Pilníkov,
  • schválení dodatku k dohodě o členství v JSDH ve spojení se jmenováním velitele JSDH,
  • Vnitřní předpis starosty města Pilníkov č.2/2015 o příkazu k provedení řádné roční inventarizace veškerého majetku a závazků města Pilníkov,
  • žádost Sboru dobrovolných hasičů na schválení rozpočtu na rok 2016 a likvidaci požárního vozidla;

Informace:

 • kanalizace a ČOV,
 • stavební akce,
 • Pilníkovský zpravodaj a akce do konce roku 2015;

Diskuze:

 Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

Miroslav Klapka

starosta města

Vyvěšeno dne:  7.12.2015                                                                Sejmuto dne:

Sejmuto dne 18.12.2015

1 2 3 7
Click to listen highlighted text!