Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Jaroslav Blažek

1 2 3 6

Vítání občánků na Květnou neděli

Letošní Květná neděle vyšla na 17. dubna 2022 a bylo příjemné slunečné, i když větrné, počasí. Někteří rodiče toho využili a příjemnou procházkou zamířili na pilníkovskou radnici. Nedělní odpoledne totiž patřilo vítání nových občánků.

Vítání nových občánků se konalo sice po delší době, ale i tak byli přivítáni jen čtyři noví občánci. Z nich se dva narodili ještě v loňském roce a dva letos. Tentokrát byli přivítáni samí kluci.

Na úvod nejprve přítomné rodiče, prarodiče i známé přivítala předsedkyně sociálního výboru Hana Blažková a pozvala dívky z místní základní školy aby, tentokrát pod vedením Mgr. Pavly Strasserové, předvedly krátké pásmo písniček a básniček, které si připravily. Potom Hana Blažková postupně představila starostovi města Josefu Červenému nové občánky a ten je pak přivítal.

Nakonec byli občánci zapsáni do pamětní knihy města a každá maminka obdržela květinu a starosta předal rodičům i finanční dárek. Kromě toho děti také dostaly balíček s heboučkými osuškami. Nakonec si starosta s rodiči připil na zdraví jejich dětí.

Přejeme dětem šťastný a radostný život v našem městě a doufejme, že se při vítání občánků ještě letos sejdeme.

Text a foto: Jaroslav Blažek

Setkání s Pavlínou Filipovskou

V sobotu 2. dubna 2022 navštívila Pilníkov herečka, zpěvačka, rozhlasová a televizní moderátorka Pavlína Filipovská. Známá dcera známého otce k nám přijela spolu s Petrem Máchoum, aby zavzpomínala a povyprávěla nám o svém mládí, o svých začátcích na prknech, co znamenají svět, i o svém otci Františku Filipovském.

A také nám zazpívala čtyři písničky. Hned jako první nám zazpívala písničku Včera neděle byla. Věděli jste, že tato písnička byla statisticky nejhranější písničkou před rokem 1989? Písničku složila autorská dvojice Jiří Suchý a Jiří Šlitr pro první divadelní a hudební hru Člověk z půdy v jimi právě založeném divadle Semafor. Premiéra hry i písničky proběhla 30. října 1959. V hranosti ji předběhla pouze písnička Holky z naší školky v podání Petra Kotvalda a Stanislava Hložka.

Pavlína Filipovská nám o sobě řekla i spoustu dalších zajímavostí. Víte například, že dodnes ráda jezdí na koni a v padesátých letech se stala i mistryní republiky v drezúře? Do jezdeckého oddílu ji přijímal tehdejší náčelník Sokola pan Nerad. Její první kobylka se jmenovala Aranka a poprvé na ní jela v jízdárně pražského hradu. Koně pro ni zůstali láskou na celý život. Nebo jste věděli, že jejím spolužákem byl i pozdější prezident Václav Klaus? Také nám prozradila, že dodnes má před každým představením trochu trému.

Láska ke koním ji hluboce ovlivnila. Proto chtěla jít studovat veterinu, ale veterina se tehdy studovala jen v Brně a Pavlína je rodinný typ a v Brně by se jí stýskalo po rodině i rodném Žižkovu, tak to vzdala. Po prázdninách v roce 1959 zkusila jít na konkurz do nově zakládaného divadla Semafor, o kterém se dozvěděla z nenápadného inzerátu v tehdy hodně oblíbeném časopise Mladý svět. Divadlo Semafor tehdy začínalo ve sklepních prostorách po biografu v ulici Ve Smečkách. Nejprve šla nehezkým domovním průchodem a schodištěm dolů do suterénu. Dole létacími dveřmi vstoupila do zaprášeného a zanedbaného zšeřelého kina. Vepředu na jevišti seděl u letitého piana kluk s čupřinou v modré košili s krátkým rukávem. Byl to Jiří Šlitr. Dostala text písničky, aby ji zazpívala. Byla to později velmi známá a úspěšná písnička Včera neděle byla. A snad i proto, že se na konkurz dostavila jediná, tak ho vyhrála a tím začala její herecká kariera.

Také nám vyprávěla o svém otci, který když mohl rád se chodil dívat na každé její představení. Sedával v prní řadě a Jiří Suchý si ho všiml. Jednou ho požádal o záskok v představení Člověk z půdy za Miloše Kopeckého. František Filipovský souhlasil, ale za necelé odpoledne se nestihl naučit text, a tak první představení bylo hodně improvizované. Na toto první představení jeho tehdejší účastníci dodnes rádi vzpomínají.

V sobotním večeru nám ještě Pavlína Filipovská vyprávěla celou řadu dalších zajímavostí. Všem návštěvníkům se její vyprávění velmi líbilo a i po představení si s ní ještě někteří povídali. Dokonce se s některými i vyfotila!

text a foto: Jaroslav Blažek

Loutkové představení

V neděli 6. března 2022 se na sále restaurace Slunce sešlo 45 dětí. Menší děti samozřejmě doprovodili jejich rodiče, a všichni společně pak měli shlédnout loutkovou pohádku O Šípkové Růžence. Ovšem Růženka usnula poněkud dříve. A když spala, zdála se jí pohádka O Budulínkovi a právě tu nám divadélko Kozlíček z Holic zahrálo.

S divadlem přijeli Jitka a Josef Kudrnovi. Snad proto, že Josef Kudrna vyřezal celé divadlo i marionety, ukázali dětem, jak se marionety vodí a dokonce si to děti mohly i samostatně vyzkoušet!

To, že se dětem divadlo i marionety líbily je patrné i z fotografií Josefa Červeného a Martina Wágnera.

Masopustní rej prošel Pilníkovem

Po uplakaném pátku přišla slunná sobota a protože bylo 12. února 2022 byl v Pilníkově čas na masopustní rej.

Možná proto, že se loni masopust konat nesměl nebo proto, že i v současné době je různých akcí poskrovnu, byl o masopust velký zájem nejen mezi místními, ale i mezi návštěvníky z blízkého i širšího okolí. Starosta Pilníkova obnovil družbu s polským městem Marciszów, ze kterého k nám přijel autobus návštěvníků. Nyní se družební projekt jmenuje Hranice nás nerozdělí, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002901.

logo-eu-prekracujeme-hranice

Již před plánovaným začátkem se na pilníkovském náměstí začali scházet místní obyvatelé i další návštěvníci. Někteří z návštěvníků přišli v maskách. Nechyběly tak oblíbené masopustní masky jako medvěd, cikánka, šašek a už vůbec nemohl chybět policajt. K tomu i řada dalších masek a pár neokoukaných originálních masek. Také někteří z polských návštěvníků měli masky, i když tradice masopustu u nich není.

Na náměstí byly připraveny stánky s občerstvením, mezi kterými samozřejmě nechyběly ani stánky s klasickými produkty vepřové zabíjačky, tedy s ovarem, jitrnicemi, prdelačkou i s chlebem se sádlem. Masky měly tradičně občerstvení zdarma a s nimi tentokrát i místní obyvatelé.

Krátce po druhé hodině odpolední přivítal návštěvníky masopustu starosta města Josef Červený a místostarosta obce Petr Jirásko. Také polští návštěvníci poděkovali za pozvání a popřáli účastníkům dobrou zábavu. Poté již nastal čas a policajt požádal starostu o klíč od města a potom se masopustní průvod vydal na cestu po Pilníkově. V čele průvodu vyjelo z náměstí koňské spřežení řízené Karly Skutilovými, které vezlo dva hudebníky místní kapely Nešlapeto. Hned za ním šli tři řezníci a dva šaškové, kteří celý průvod bavili všechny okolo. Průvod se nejprve vydal ulicí Trutnovskou k ulici Tovární, a dále prošel ulicí Hradčín a po ulici Pražská se vrátil zpět na náměstí. Než se tak stalo, průvod cestou několikrát stavěl u místních občanů, kteří pro ně připravili občerstvení v podobě jednohubek, chlebíčků, bramboráčků, buchet, koblížků, tlačenky i cukroví. Samozřejmě k tomu bylo i nějaké to štamprle nebo svařák!

Po návratu na náměstí byly vyhlášeny nejhezčí masky. Letos vyhrál i jeden z polských hostů v masce piráta, dalším výhercem byl originální medvěd, kterého celým průvodem vedl na řetěze medvědář. Posledním výhercem byly masky Křemílka a Vochomůrky.

Pak už přišel čas aby policajt vrátil klíč od města starostovi a tím byl zakončen masopust. Na úplný závěr masopustu ještě proběhl v oknech radnice pilníkovský orloj, ve kterém jsme viděli Hanu Blažkovou, Markétu Gábrišovou, Annu a Kateřinu Koláčnou, Emilii Najmanovou, Pavlínu Pechanovou, Ingrid Sagaserovou s Barborou Tesařovou a samozřejmě nechyběl ani starosta města Josef Červený. Dokonce jste na konci mohli vidět i jednoho z polských přátel. Hudbu zajistil Zbyněk Koláčný.

Na přípravě a organizaci masopustu se podílel starosta Pilníkova Josef Červený, místostarosta Petr Jirásko, Dušan Hanuš a předseda kulturního výboru Petr Pěchoč s celou řadou jeho spolupracovníků. Patřili mezi ně manželé Onodiovi a Soblovi, Hana Moravcová s Adamem Bakošem, Martin Soukup, Zdeněk Voženílek a jednotka místních hasičů, která také dohlížela na bezpečnost při pohybu po komunikacích během průvodu.

Ale masopust by nebyl bez místních obyvatel, kteří pro masopustní průvod připravili pohoštění! Letos mezi ně patřily tyto rodiny: Hubáčkovi, Skutilovi, paní Koláčná a Bönischovi, Gábrišovi, Mihálkovi a paní Prokopcová.

Celý masopust rychle utekl a všem zúčastněným, kterých se sešlo podle odhadu organizátora přes 550 z nichž bylo přes 200 místních obyvatel, se líbil. I přátelé z Polska se celé odpoledne dobře bavili.

A na závěr ještě trochu statistiky. Farma Skutilovi pro masopust připravila zabijačkové pochutiny, které se všechny snědli ještě před koncem masopustu. Bylo to například 50 kg jitrnic, 40 kg tlačenky, 30 kg ovaru, 10 kg škvarků a 70 litrů zabijačkové polévky.

Olympiáda pro starší a dříve narozené 2021

Po letní olympiádě v Tokiu se ve čtvrtek 2. září 2021 konala i olympiáda v nedalekých Havlovicích. A tak se zde ve Všesportovním areálu sešli ti dříve narození, aby se spolu utkali v různých tradičních i méně tradičních sportovních disciplínách.

Letos se havlovická olympiáda konala již po 13. a i tento ročník zorganizoval TJ Sokol Havlovice, z. s. ve spolupráci s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s. pro starší a dříve narozené pobývající na území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Avšak ani ostatní zájemci o účast nebyli pořadateli odmítnuti! Prostě kdo chtěl – mohl přijít! A kdo nechtěl soutěžit, mohl alespoň fandit či se pobavit s přáteli a známými a případně získat nové přátele a známé. Ale takových moc nebylo. Většina účastníků si našla tu svoji disciplínu, ve které pak porovnali své síly, a hlavně um s ostatními soutěžícími. A že se dá sportovat v každém věku ukázala nejstarší účastnice olympiády Marta Fajfrová, které je již 92 let a nenechala si ujít žádnou disciplínu!

Je samozřejmé, že na takovéto akci nemohli chybět ani naši sportovněji založení senioři z Pilníkova. Letos se na olympiádu vydalo hned 27 sportovců! Z toho 24 žen, avšak pouze tři muži. A jako tradičně je doprovázel pilníkovský starosta Josef Červený a letos i předsedkyně sociálního výboru Hana Blažková, která celé dění dokumentovala.

Každá olympiáda musí mít slavnostní zahájení s nástupem. Samozřejmě že nic z toho nechybělo ani zde. Všichni účastníci se na nástupu seřadili podle příslušnosti k obcím, které reprezentovali. Aby bylo jasné ke které obci přísluší, měli obvykle jednotné oblečení a před sebou drželi ceduli s názvem obce.

Poté všechny účastníky, kterých se sešlo 263, přivítali zástupci pořadatelů a někteří starostové zúčastněných obcí a popřáli všem dobré výsledky a skvělou zábavu. A tak jako i v jiných letech zazněla následně i státní hymna, kterou zazpívala ředitelka ZUŠ A. M. Buxton z Úpice Eva Matoušková.

A zápolení mohlo začít! Soutěžící se utkali v hodu mokrým tenisákem, ve skoku dalekém či minigolfu. A nechyběl ani klasický hod válečkem nebo paličkou. Na závěr byl pro účastníky připraven kulturní program, aby se všichni mohli vydýchat i posilnit před odjezdem domů. Vždyť spolu soutěžili senioři starší 65 let!

Na závěr proběhlo vylosování bohaté tomboly a každý účastník obdržel pamětní list. Hlavní cenou bylo svezení v novém vozidle Renault. A tuto jízdu vyhrála naše pilníkovská spoluobčanka Stanislava Procházková.

Sotva dnešní olympiáda skončila, již se někteří těší na další olympiádu a domlouvali si další setkání.

Text a foto: Hana Blažková

Vítání občánků 2021

V nedělní odpoledne 27. června 2021 se po více než šestnácti měsících opět konalo přivítání nových občánků. Tentokrát se kvůli bezpečnostním opatřením i množství vítaných občánků vítání odehrávalo na sále restaurace Slunce.

Děti s jejich rodiči a sourozenci, babičkami a dědečky, ale i s dalšími příbuznými, přivítal slavnostně ozdobený sál. Nejprve je přivítala předsedkyně sociálního výboru zastupitelka Hana Blažková, která po krátkém vystoupení Jany a Martina Pachlových jednotlivé občánky představila starostovi města Josefu Červenému a ten je oficiálně přivítal mezi občany města.

Poté byli občánci zapsáni do pamětní knihy města a každá maminka obdržela květinu a starosta předal rodičům i další finanční dárek. Kromě toho děti také dostaly dárkové balíčky s osuškou a heboučkými plyšáky.

Nakonec si starosta společně s rodiči připili na zdraví dětí.

Na vítání se sešlo osm dětí, tentokrát hezky půl napůl čtyři malé slečny a čtyři chlapci. Přitom dvě slečny byly dvojčátka.

Vzhledem k vynucené dlouhé pauze mezi vítanými bylo nejstarším dětem již čtrnáct měsíců.

Přejeme dětem šťastný a radostný život v našem městě a doufejme, že se při vítání občánků sejdeme znovu na podzim.

Tornádo na Moravě

Na Moravě došlo k přírodní katastrofě a to nejenom v obcích, které jsou nyní mediálně známé, ale i v dalších obcích. V některých si místní musí pomáhat sami a nikdo jim nepomáhá, například pan Martin Mates to vidí takto: „Nevěřte tomu, že sem nikdo nemá jezdit. Pánov u Hodonína, malé děti tady odklízejí a místní jsou rádi za každou ruků. Žádné zachrané složky tu nejsů…“

Přispět také můžete například do charitativní sbírky, kterou pořádají Tomáš Tošovský a Jan Krasiliec za podpory dopravní firmy KULT STAVO. Přispět můžete nákupem věcí, které v postižené oblasti chybí, především balené vody, lopat, hrábí, pytlů na odpad, čisticích prostředků a další drogerie (např. i pleny pro děti), případně suchých trvanlivých potravin. Sběrné místo je na parkovišti u supermarketu TESCO v Trutnově. Přistavený kamion bude k dispozici tento víkend 26. – 27. 6. a to v sobotu od 9 hodin nepřetržitě do neděle do 14 hodin. Takže nemusíte přispívat penězi, ale rovnou věcmi, které za ně koupíte a kamion doveze kam bude potřeba.

U nás v Pilníkově se do akce zapojili přímo naši hasiši z SDH Pilníkov: „Kdo by chtěl darovat střešní latě a plachty pro tornádem zasaženou Moravu je možno dovést k hasičské zbrojnici do přilehlého parku, my pak následně zajistíme dovoz do Hradce Králové odkud bude materiál putovat dále. Nebo kontaktujte velitele jednotky na tel 606 405 602“.

20210626_hzs-hk

Koronavir omezuje kulturu i v Pilníkově

Současná koronavirová situace má vliv bohužel i na kulturní dění v obcích. Společenské, kulturní i sportovní akce se v podstatě ruší. V Pilníkovském zpravodaji, který vyšel něco přes týden po výměně ministrů a zároveň byl oznámen začátek omezování, sice jsou některé kulturní události uvedeny, ale o jejich uskutečnění lze pochybovat. A je to škoda. Koronavirus zabíjí společenský život, kulturu i sport!

Bohužel mezi tyto zapovězené akce patří i tradiční posezení se seniory, které se mělo konat v listopadu. Protože se letošní posezení tedy nemůže kvůli koronavirovým vládním nařízením uskutečnit, alespoň jsem se podíval do svého archivu po fotografiích z minulých let. Posezení se seniory sice má již dlouholetou tradici, ale já jsem na něm poprvé fotil 15. října 2011.

Tenkrát byl starostou pan Jiří Haken a posezení organizovala tehdejší zastupitelka Veronika Sokolovičová, která byla předsedkyní Komise pro kulturu a sport. Setkání se tehdy konalo ještě dole přímo v obecní restauraci Slunce a zúčastnilo se ho 41 seniorů. Již tehdy hrál k poslechu i k tanci pan Vladimír Prokop. A již i tenkrát byla převážná část účastníků ženy, a té mužské části se moc tancovat nechtělo, tak starosta Jiří Haken byl neustále v „jednom kole“. Ale zato provedl všechny seniorky! Jako překvapení večera přišla zazpívat slečna Lenka Barková. Největší odezvu měla písnička „Sladké mámení“, kterou s ní zpívala většina přítomných. Na tomto, ale i na všech ostatních setkáních, komise zajistila pro přítomné sladké občerstvení a kávu nebo čaj.

O rok později se setkání konalo až 8. prosince 2012 a bylo přesunuto nahoru na sál restaurace Slunce, protože loni bylo dole v restauraci dost plno. Dokonce i účast byla vyšší a překročila padesát účastníků. Protože Komisi pro kulturu a sport vedla Mgr. Veronika Sokolovičová, která působila jako učitelka ve škole v sousedních Chotěvicích, secvičila s žáky ZŠ a MŠ Chotěvice vystoupení mažoretek. Mažoretky také popřály nejstaršímu místnímu občanu města Pilníkov Karlu Skutilovi nejst. k jeho dvaadevadesátým narozeninám. K poslechu i k tanci hrál opět Vladimír Prokop.

Starosta Jiří Haken si zatančil se všemi seniorkami. V tancování mu tentokrát úspěšně pomáhal místostarosta František Hubáček. Se seniory zase tancovaly členky komise. Někteří senioři se sice zprvu tanci bránili, ale nakonec si zatancovali všichni.

V roce 2013 se sešli senioři opět v prosinci, konkrétně v sobotu 7. prosince. Setkání probíhalo stejně jako v předchozích letech pod vedením Veroniky Sokolovičové. Vystoupily na něm mažoretky ze sousední ZŠ a MŠ Chotěvice, ke kterým se přidaly dvě místní gymnastky. Další novinkou bylo losování o ceny – ženy mohly vyhrát dárkový poukaz do kosmetického salonu a pro muže byly připraveny dárkové balíčky.

Rok 2014 byl volebním rokem do obecních zastupitelstev a tak posezení, které se tentokrát konalo v penzionu „U Skutilů“, organizovala nová předsedkyně Kulturního výboru a ředitelka místní školy Mgr. Ilona Skořepová. Mezi seniory přišel i nový starosta Miroslav Klapka. Kulturní vystoupení předvedly děti z místní školy a hudbu zajišťoval tentokrát pan Hobl. Návštěvníků přišlo opět více než 50.

Následující setkání se konalo dříve, již 29. listopadu 2015, snad kvůli změně termínu na něj přišlo, tentokrát opět na sál restaurace Slunce, pouhých 32 seniorů. K tanci a poslechu hrál pan Prokop a na setkání vystoupil taneční kroužek dětí z místní ZŠ a MŠ Pilníkov. Posezení se účastnila i Hana Blažková, která byla předsedkyní Sociálního výboru, a zajišťovala část programu pro seniory. Poprvé se zde objevila skupina Spolek panstva na tvrzi Žíželeves, která předvedla historické společenské kostýmy z období pozdní renesance. Členové spolku nejen předvedli tance z uvedeného období, ale v kostýmech také tancovali s našimi seniory, což mělo velký úspěch. Hana Blažková také připravila soutěžní kvíz „Znáte Pilníkov?“ a upekla odměny pro vítěze.

listopadu 2016 se akce zúčastnilo 60 seniorů. Vzhledem k neexistenci Kulturního výboru se o posezení postaral Sociální výbor, jehož předsedkyní je Hana Blažková a spolupracovala s ní Mgr. Markéta Gábrišová a Pavlína Pechanová. Tentokrát hrála hudební skupina Nešlapeto a vystoupení pro seniory si připravil oddíl mladých hasičů pod vedením Ingrid Sagasserové. Hasiči přítomným ukázali jak se zachovat při dopravní nehodě. Také v tomto roce si senioři zasoutěžili. Nově zde byla soutěž ve skládání pilníkovských fotografií nalepených na dřevěných kostkách.

Z listopadového termínu se pomalu stala tradice, protože jak se ukázalo, seniorům se lépe chodí v podzimním listí, než klouže na sněhové břečce. Takže další posezení se seniory připravila Hana Blažková se Sociálním výborem na 19. listopad 2017. I v tomto roce byl hlavním trhákem Spolek panstva na tvrzi Žíželeves, který se seniorům velmi líbí. Pro zpestření zahrál královédvorský trumpetista Vojta Horáček a zatančil soubor Hostinky z Hostinného. Také v tomto roce přišlo přes 60 seniorů.

I 18. listopadu 2018 byl o posezení se seniory mezi seniory velký zájem. A protože rok 2018 byl volební, přivítal návštěvníky nový starosta Josef Červený. Pořadatelem zůstal Sociální výbor pod vedením staronové zastupitelky Hany Blažkové. Ani v tomto roce nechybělo vystoupení místních dětí. Tentokrát zastepovala Bára Tesařová a Karolína Pechanová zahrála na saxofon. Seniory byl ale netrpělivě očekáván Spolek panstva na tvrzi Žíželeves. Ten nezklamal a předvedl tři taneční vystoupení – valčík, polonézu a leander.

Loni se posezení se seniory konalo 17. listopadu 2019 a již potřetí se stalo, že někteří senioři přišli dlouho před jeho začátkem, v době kdy byl sál teprve připravován. Tím se tato akce vymyká ostatním akcím, kdy návštěvníci chodí spíše později než předem. Příchozí přivítal tradičně starosta Josef Červený a předsedkyně Sociálního výboru Hana Blažková. Po nich již nastoupili očekávaní tanečníci a tanečnice ze Spolku panstva na tvrzi Žíželeves. A opět sklidili úspěch! A to zde byli již popáté a přesto se ještě neokoukali!

I letos, stejně jako v předchozích letech, hrál k poslechu i k tanci Vladimír Prokop. A samozřejmě nechybělo ani občerstvení zdarma.

Lze říci, že v poslední letech patří k tradici setkávání se seniory nějaké to občerstvení s kávou či čajem zdarma, hudba v podání Vladimíra Prokopa a Spolek panstva na tvrzi Žíželeves, který naše seniorky a hlavně seniory „honí“ po parketu. Někteří muži se nejprve zdráhají, ale i oni na konci se ptají: „A přijedou příště zase? Nám se moc líbí!“

A na závěr ještě pozitivní zpráva: když koronavirus a ministr Prymula dovolí, mohli bychom se nejen se seniory sejít třeba na MDŽ – chtěli byste? A co budete dělat 13. března 2021 odpoletdne? Máte čas? Budeme rádi, když si ho uděláte…

Text a foto: Jaroslav Blažek

Převzato z www.jablkon.eu.

Nabídka materiálu na roušky

Hledáme šičky, které jsou ochotné za materiál, ušít zdarma roušky pro naše spoluobčany.

Materiál jsme získali zdarma od našeho spoluobčana pana Jaroslava Valáška, kterému tímto za jeho dar velmi děkujeme!

Roušky chceme distribuovat v Pilníkově a do pilníkovských lékařských zařízení. Případné zájemce prosím, aby se přihlásili u mě.

Roušky nejsou zbytečné! Moje rouška chrání Tebe, Tvoje rouška chrání mě.

Děkuji.

Hana Blažková

tel.: 604 849 606

email: hblazkova@jablkon.eu

Vítání občánků

Nedělní odpoledne 23. února 2020 bylo sice deštivé, ale přesto se na pilníkovské radnici sešli nejmladší občánci našeho města s panem starostou Josefem Červeným na prvním vítání nových občánků roku 2020. Vzhledem k datu v kalendáři to mělo být zimní vítání, ale počasí tomu neodpovídalo, proto byl i sál na pilníkovské radnici vyzdoben spíše jarními motivy.

V zasedací místnosti se tentokrát sešlo pět nejmladších občánků. I tentokrát měly převahu holčičky:

  • Šmíd Jakub
  • Šmétková Ester
  • Gabrielová Vanesa
  • Vitvarová Stela
  • Polášek Jiří

Přítomné rodiče, prarodiče i známé nejprve přivítala členka sociálního výboru Pavlína Pechanová, protože jeho předsedkyně byla nemocná. Po přivítání přítomných pozvala dívky z místní základní školy, které si pod vedením Mgr. Světluše Pospíšilové připravily krátké pásmo písniček a básniček pro děti. Potom Pavlína Pechanová starostovi Josefu Červenému představila nové občánky, který je přivítal.

Nakonec byli občánci zapsáni do pamětní knihy města a každá maminka obdržela květinu a starosta předal rodičům i finanční dárek. Kromě toho děti také dostaly balíček s osuškou a heboučkými plyšáky. Nakonec si starosta s rodiči připil na zdraví jejich dětí.

Přejeme dětem šťastný a radostný život v našem městě.

Text a foto: Jaroslav Blažek

1 2 3 6
Click to listen highlighted text!