Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 6.9.2022

OZNÁMENÍ STAROSTY O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE


OZNÁMENÍ STAROSTY O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE VE VOLEBNÍM OBVODU č. 39

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce na území města Pilníkova.

Doba konání voleb
Volby do ZASTUPITELSTVA OBCE se uskuteční

v pátek 23. 9. 2022 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a
v sobotu 24. 9. 2022 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Místo konání voleb
Místem konání voleb do zastupitelstva obce je na území města Pilníkova
Volební okrsek č. 1 – volební místnost je umístěna v budově č.p. 21
(v přízemí tělocvičny)

Josef Červený
starosta města Pilníkova
V Pilníkově dne 6. 9. 2022

Vyhrazení ploch pro vylepení plakátů pro volební kampaň

Vyhrazení ploch pro vylepení plakátů pro volební kampaň pro volby do zastupitelstev obcí
(dle § 30 odst. 1 zákona 491/2001 Sb.) konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Starosta města vyhradil pro vylepení plakátů pro volby do zastupitelstev obcí 8 informačních tabulí na území města Pilníkov,

a to v následujících ulicích :

Pražská – 2 výlepové plochy
Letná – 2 výlepové plochy
Náměstí – 1 výlepová plocha
Mlýnská – 1 výlepová plocha
Nádražní – 1 výlepová plocha
Polní – 1 výlepová plochaV Pilníkově dne 6. 9. 2022Josef Červený
starosta města

Click to listen highlighted text!