Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 30.3.2021

Veřejné zasedání – pozvánka

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává
Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 08.04.2021 od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE

Program:
– určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
– Aktualizace Programu rozvoje města
– Smlouvy: Smlouva s Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pilníkov na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce,a.s., Smlouva o dílo s Jeník – klempířství na opravu krovu a střešní krytiny objektu č.p. 369, Kupní smlouva na odkup stavby bez č.p. (garáž) na pozemku p.č. st.260 v k.ú. Pilníkov I.
– Žádost o uložení vodovodní a elektrické přípojky na pozemek p.č. 1669 v k.ú. Pilníkov I
– Žádost o předběžný souhlas k výměně pozemku p.č. 1669 v k.ú. Pilníkov I
– Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
– Oznámení o záměru prodeje nemovitosti p.č.1235,1236,1237 v k.ú. Pilníkov III, části pozemku p.č. 504/1 v k.ú. Pilníkov I a pozemku p.č. 1250/3 v k.ú. Pilníkov I.


Informace:
– Rekonstrukce komunikace I/16, rekonstrukce chodníku na Hradčíně.

Diskuze:
Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.
Červený Josef – starosta města

Pojízdná prodejna masa a uzenin Petrásek

Vážení spoluobčané,
pojízdná prodejna masa a uzenin Petrásek, přesouvá svůj prodej který je v Pilníkově od 9:30 hod na náměstí, mimořádně z pátku na sobotu 3.4.2021.

Sběrný dvůr

Vážení spoluobčané, sběrný dvůr v Pilníkově bude opět otevřen od 10.4.2021 každou sobotu od 9:00 hod – 11:00 hod. V neodkladných případech volejte p. Hanuše na tel: 777 259 746. Děkujeme, že nevytváříte černé skládky a třídíte odpad!

Click to listen highlighted text!