Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 15.2.2021

Hlášení městského rozhlasu 15.2.2021


Informace pro rybáře MS Pilníkov – povolenky na rok 2021 se prodávají ve dnech 19.2.2021 ve výdejně prodejny rybářských potřeb IKA, nám. Horníků 495, 541 01 Trutnov. Prodej se uskuteční ve výdejní době mezi 15:30 – 17:00hod.

Zájezd na divadelní představení BUĎ MOJE BEJBY je plánováno v termínu 16.5.2021, odjezd autobusu bude v 9:00hod od hasičárny.
Plánované divadelní představení LIGA PROTI NEVĚŘE je odloženo a bude sehráno v náhradním termínu 18.5.2021 od 19:00hod na sále restaurace Slunce.

Divadelní představení NOC S CASANOVOU je zatím bez náhradního termínu.

Městský reprezentační ples, sportovní ples i dětský maškarní karneval musíme bohužel z důvodu nynější situace zrušit.

Vážení spoluobčané, přijměte pozvání na letošní první VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva města Pilníkov, které je svoláno na čtvrtek 25.února od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE.

Oznamujeme vám, že si můžete přijít na MÚ v pondělí a ve středu od 8:00 – 17:00 hod vyzvednout pro sebe i rodinné příslušníky ZDARMA ochranné roušky. Osamělí senioři a hendikepovaní bez možnosti vyzvednutí si mohou telefonicky požádat na tel: 603 558 852 a roušky jim budou dovezeny.

Občané Pilníkova mají možnost nechat se zdarma otestovat antigenními testy na Covid-19. Testování proběhne zítra v úterý 16.2. 2021 od 13:30 do 17:30 hod na sále restaurace Slunce. Registrace předem není nutná, povinností je předložení občanského průkazu a zdravotní pojišťovny.


Tuto sobotu 20.2.2021 bude od 9.00hod na parkovišti u restaurace Slunce probíhat výkup kůží.

Veřejné zasedání – pozvánka

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává
Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 25.2.2021 od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE


Program:
– určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
– Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s Transport Trutnov
– Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
– Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
– Smlouvy: Kupní smlouva Jakub Janda, Dodatek č.4 k pachtovní smlouvě zemědělský pacht s Lesy – voda, s.r.o., Smlouva o servisní činnosti s VODA CZ SERVICE s.r.o., Darovací smlouva s Nadačním fondem při Oblastní nemocnici Trutnov,a.s., Darovací smlouva s Oblastní charitou Červený Kostelec, Smlouva s ČSOB pojišťovnou


– Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města
– Členský příspěvek Euroregionu Glacensis
– Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
– Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Pilníkov
– Výroční zpráva za rok 2020 o svobodném přístupu k informacím
– Nedějefest – vymezení nočního klidu 18 – 19.6.2021
– Rozúčtování nákladů za sběr a svoz tříděného a netříděného komunálního odpadu

Informace:
– kulturní akce,
Diskuze:
Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.
Červený Josef – starosta města

Vyvěšeno dne: 12.2.2021 Sejmuto dne:

Click to listen highlighted text!