Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 8.12.2020

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává


Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 17.12.2020 od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE

Program:
– určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
– ROZPOČET MĚSTA – schválení na rok 2021
– smlouvy s firmami a institucemi: Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Pilníkov knn pro p.č.77/2, Dodatek č.13 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu s Transport Trutnov s.r.o., Příkazní smlouva se spol. ARTENDR s.r.o. na projekt Oprava místních komunikací, Příkazní smlouva s ERV s.r.o. na poradenskou činnost a monitoring provozování vodohospodářské infrastruktury v rámci projektu v době jeho udržitelnosti, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení s ČEZ Distribuce, a.s., Kupní smlouva pro manželé Světlanu a Stanislava Fendrychovi, Smlouva o poskytnutí příspěvku na zvýšení akceschopnosti JSDH s obcí Staré Buky.

– Aktualizace Plánu rozvoje města Pilníkov, období 2017 – 2026
– Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
– Plán financování obnovy kanalizace 2022 – 2031
– Rozhodnutí zastupitelstva o pořízení Změny č. 4 Územního plánu
– Žádost o poskytnutí dotace – Městská knihovna
– Pověření pro starostu
– Vnitřní předpis starosty města k provedení řádné roční inventarizace

Informace:
– kulturní akce 1Q

Diskuze:
Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.
starosta města

Vyvěšeno dne: 8.12.2020 Sejmuto dne:

Click to listen highlighted text!