Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 28.8.2020

Záměr uzavření smlouvy na DČS

MĚSTO PILNÍKOV, se sídlem Náměstí č.p. 36, Pilníkov, PSČ 542 42
Zastupitelstvo města

Město Pilníkov ZVEŘEJŇUJE

Ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení bodu č.21, řádné schůze 3/2020 Zastupitelstva města Pilníkov konané dne 25.8.2020.

Záměr města Pilníkov o uzavření smlouvy s č.p. 354,351,290,180,279 a 239 v obci Pilníkov o užívání domovní čerpací stanice a převodu vlastnického práva s přenecháním bezplatného užívání

Bližší informace podá starosta města na telefonu 603 558 852.

Město Pilníkov

Josef Červený , starosta

V Pilníkově, dne 28.8.2020

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.8.2020

Sejmuto dne:

Click to listen highlighted text!