Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Archiv pro den: 27.8.2020

ZÁMĚR SMĚNY POZEMKU

MĚSTO PILNÍKOV, se sídlem Náměstí č.p. 36, Pilníkov, PSČ 542 42
Zastupitelstvo města

Město Pilníkov ZVEŘEJŇUJE

Ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení bodu č.16, řádné schůze 3/2020 Zastupitelstva města Pilníkov konané dne 25.8.2020.

Záměr směny pozemku dle soupisu S 19/14/172:
p.č.2342, 2343, 2351, 2355, 2357, 2362, 2415 v k.ú. Prostřední Staré Buky, v majetku společnosti Lesy České republiky, s.p.,  směnit za p.č.1280, 1285/1, 1285/2, 1281, 1284 v k.ú. Pilníkov I, v majetku města Pilníkov.

Záměr je vydán na základě žádosti o směnu.

Podmínky směny a Poučení:

1. Lhůta pro dodání žádostí, nabídek, připomínek nebo vyjádření se k tomuto záměru končí dne 11.9.2020.
2. Žádosti, nabídky, připomínky nebo vyjádření se podávají písemně na podatelně Městského úřadu v Pilníkově nebo je lze zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu, uvedenou shora.
3. Bližší informace podá starosta města na telefonu 603 558 852.

Město Pilníkov
Josef Červený , starosta

V Pilníkově, dne 27.8.2020
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.8.2020

Sejmuto dne:

Click to listen highlighted text!