Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Srpen 2020

Hlášení rozhlasu 31.8.2020

Dnes máme pondělí 31. srpna a svátek slaví Pavlína. Přejeme všechno nejlepší.

Pozvánky na plánované akce

Vážení občané, dovolte mi, abych vás jménem města Pilníkov pozval tuto sobotu 5. září 2020 na městské slavnosti, které se konají od 13:00hod v areálu fotbalového hřiště, mysliveckého srubu a požární nádrže. Těšit se můžete na bohatý kulturní program, stánkový prodej, tombolu i široký sortiment občerstvení.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 a přivítání nových prvňáčků, proběhne zítra, v úterý 1.9.2020 na náměstí v Pilníkově od 7:45.

Ve čtvrtek 3.9.2020 přijede v 9:00hod na náměstí do Pilníkova prodejce z Dolan, s nabídkou kvalitního ovoce, zeleniny a nových brambor.

Tuto sobotu 5.9.2020 bude sběrný dvůr uzavřen, příští týden bude opět v provozu.

Ve čtvrtek 10.9.2020, přijměte od 17:00hod pozvání do zasedací místnosti Městského úřadu v Pilníkově na slavnostní zakončení výstavy Jiřího Gruse s názvem VTIPY, zakončení proběhne za účasti autora.

Ve čtvrtek 10.9.2020 proběhne pravidelné hromadné očkování psů v Pilníkově. Stanoviště: 15:30 – 16:00 u Ciprů, 16:15 – 16:45 na Letné, 17:00 – 17:30 u hasičárny, 17:45 – 18:00 La Caffe, bývalá kovárna. Ceny: vzteklina 350,-Kč, kombinace 400,-Kč, čipování 500,-Kč. Pro více informací kontaktujte MVDr. Julii Láskovou na tel: 608218632.

Zprávy ze sportu:

Výsledky:
Úterý: 25.8.2020 – dorost Dohalice/Hořice – Pilníkov 8:0
Sobota: 29.8.2020 – mladší žáci S. Buky/ Pilníkov – B. Třemešná 2:7,1:3. Branky: Onodi Jakub 2x, Voženílek Matyáš
Neděle: 30.8.2020 – dorost Kopidlno/Jičíněves – Pilníkov 13:1. Branka: Strasser Jakub
Muži D. Kalná B – Pilníkov 2:2. Branky: Langer Tomáš, Valkoun Josef
Pozvánka: 6.9.2020 ml.žáci zajíždí na 10:00hod na hřiště do Poříčí ( Poříčí, S.Buky/Pilníkov, B.Třemešná ), dorost přivítá ve14:00hod na domácím hřišti Hostinné a muži od 17:00hod Bohuslavice.

Hezký týden


Záměr uzavření smlouvy na DČS

MĚSTO PILNÍKOV, se sídlem Náměstí č.p. 36, Pilníkov, PSČ 542 42
Zastupitelstvo města

Město Pilníkov ZVEŘEJŇUJE

Ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení bodu č.21, řádné schůze 3/2020 Zastupitelstva města Pilníkov konané dne 25.8.2020.

Záměr města Pilníkov o uzavření smlouvy s č.p. 354,351,290,180,279 a 239 v obci Pilníkov o užívání domovní čerpací stanice a převodu vlastnického práva s přenecháním bezplatného užívání

Bližší informace podá starosta města na telefonu 603 558 852.

Město Pilníkov

Josef Červený , starosta

V Pilníkově, dne 28.8.2020

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.8.2020

Sejmuto dne:

ZÁMĚR SMĚNY POZEMKU

MĚSTO PILNÍKOV, se sídlem Náměstí č.p. 36, Pilníkov, PSČ 542 42
Zastupitelstvo města

Město Pilníkov ZVEŘEJŇUJE

Ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení bodu č.16, řádné schůze 3/2020 Zastupitelstva města Pilníkov konané dne 25.8.2020.

Záměr směny pozemku dle soupisu S 19/14/172:
p.č.2342, 2343, 2351, 2355, 2357, 2362, 2415 v k.ú. Prostřední Staré Buky, v majetku společnosti Lesy České republiky, s.p.,  směnit za p.č.1280, 1285/1, 1285/2, 1281, 1284 v k.ú. Pilníkov I, v majetku města Pilníkov.

Záměr je vydán na základě žádosti o směnu.

Podmínky směny a Poučení:

1. Lhůta pro dodání žádostí, nabídek, připomínek nebo vyjádření se k tomuto záměru končí dne 11.9.2020.
2. Žádosti, nabídky, připomínky nebo vyjádření se podávají písemně na podatelně Městského úřadu v Pilníkově nebo je lze zaslat poštou na adresu zdejšího Městského úřadu, uvedenou shora.
3. Bližší informace podá starosta města na telefonu 603 558 852.

Město Pilníkov
Josef Červený , starosta

V Pilníkově, dne 27.8.2020
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.8.2020

Sejmuto dne:

Zveřejnění záměru prodeje                                            MĚSTO PILNÍKOV

v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 zveřejňuje záměr                          PRODAT

Nemovitost – z pozemku p.č. 222 o výměře 674 m² v k.ú. Pilníkov I v obci Pilníkov, oddělenou část pozemku o výměře 90 m² za cenu dle Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady na GPL + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Nemovitost – z pozemku p.č. 1250/2 o výměře 2069 m² v k.ú. Pilníkov I v obci Pilníkov, oddělenou část pozemku o výměře 53 m² za cenu dle Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady na GPL + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Nemovitost – pozemek p.č.56/2 o výměře 136m² v k.ú. Pilníkov II, v obci Pilníkov za cenu Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Nemovitost – pozemek p.č.70 o výměře 1252 m² v k.ú. Pilníkov II, v obci Pilníkov + podmínka odkupu koupě pozemku p.č.1233 o výměře 22 m² v k.ú. Pilníkov II v obci Pilníkov za cenu Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Nemovitost – pozemek p.č.81/1 o výměře 887 m² v k.ú. Pilníkov I, v obci Pilníkov + podmínka odkupu koupě pozemku p.č.1774 o výměře 150 m² v k.ú. Pilníkov I v obci Pilníkov za cenu Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitostiDalší informace zájemcům podá na Městském úřadě v Pilníkově starosta Josef Červený, tel. 499 898 922 nebo 603 558 852 v úředních hodinách pondělí: 8:00 – 17:00 hod., středa 13:00 – 16:00 hod.

Josef Červený – starosta

V Pilníkově 26.8.2020

Vyvěšeno: 26.8.2020 Sejmuto:

Hlášení rozhlasu 24.8.2020

Dnes máme pondělí 24. srpna a svátek slaví Bartoloměj. Přejeme všechno nejlepší.

Pozvánky na plánované akce

Přijměte pozvání na Veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov, které je svoláno na zítra 25.8.2020 od 18:00hod do zasedací místnosti Městského úřadu.

TJ Spartak Pilníkov vás srdečně zve v pátek 28. srpna od 16:00 hod na sportovní odpoledne pro děti, aneb loučení s prázdninami. Pro děti budou připraveny různé soutěže za sladké odměny. Vyzkouší si jízdu na koních, zaskáčou si ve skákacím hradu, osvěží se v nafoukané pěně. Hraje DJ Honza, občerstvení je zajištěno.

V sobotu 29.8.2020 jste od 19:00hod všichni srdečně zváni do restaurace Slunce na „Československou diskotéku“. Vstupné je zdarma.

Vážení občané, dovolte mi, abych vás jménem města Pilníkov pozval 5. září 2020 na městské slavnosti, které se konají od 13:00hod v areálu fotbalového hřiště, mysliveckého srubu a požární nádrže. Těšit se můžete na bohatý kulturní program, stánkový prodej, tombolu i široký sortiment občerstvení.

Schůzka pro rodiče dětí, kteří budou ve školním roce navštěvovat MŠ v Pilníkově se koná ve čtvrtek 27.8.2020 od 15:15 v budově MŠ v Pilníkově. Na programu budou všechny informace ohledně chodu školky od 1.9.2020. Těšíme se na vaši účast, z preventivních důvodů si vezměte s sebou roušky. Děkujeme za pochopení Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka školy.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 a přivítání nových prvňáčků, proběhne na náměstí v Pilníkově v úterý 1. září 2020 od 7:45.

Ředitelství ZŠ a MŠ Pilníkov oznamuje, že stravné ve školní jídelně na měsíc září se bude vybírat ve dnech 24. – 28. 8. 2020, od 8 – 12:00hod ve školní jídelně v budově ZŠ. Cena jednoho oběda pro cizí strávníky je 60,-Kč. Podrobnější informace o jednotlivých částkách k placení najdete na www.zspilnikov.cz nebo vyvěšené u zadního vchodu do školní jídelny. V případě zájmu o odebírání obědů se informujte u vedoucí školní jídelny paní Petrákové nebo na tel: 734 575 494

Nabízíme předprodej vstupenek na divadelní představení LIGA PROTI NEVĚŘE, autora Zdeňka Podskalského. Představení bude sehráno na sále restaurace Slunce 23. října 2020 od 19:00hod. Vstupenky je možno již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 330,-Kč.

Nabízíme předprodej vstupenek na divadelní představení NOC S CASANOVOU. Galantní rozverná komedie Federica Inclána bude sehrána na sále restaurace Slunce 31. října 2020 od 19:00hod. Vstupenky je možné také již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 80,-Kč.

Zprávy ze sportu:

V sobotu 22.8.2020 proběhlo v Moravském Holešově mistrovství ČR v benchpressu. Za klub Powerlifting Trutnov nastoupili dva pilníkováci, Simona a Pavel Hurdálkovi. Simona vytvořila ve své kategorii národní rekord 57,5kg a vyhrála tak svou kategorii a první místo v absolutním pořadí teans. Pavel pak ve své kategorii vyhrál první místo, a zároveň obsadil druhé místo v absolutním pořadí závodu – vítěz vítězů. S výkonem 245,5kg tak stanovil nový rekord. Poděkování tímto také patří firmě Farma Skutil za umožnění tréninku.

V neděli bylo sehráno další fotbalové mistrovské utkání našich dorostenců a mužů.
Výsledky: Dorost – Pilníkov : Stěžery 0:3
Muži – Pilníkov : Lampertice 3:1, branky, 2x Michal Nohejl, Jakub Hospodka
Pozvánka:
V úterý 25.8.2020 od 18:00hod – dorost Dohalice/Hořice : Pilníkov
V neděli 30.8.2020 od 14:30hod – dorost Kopidlno/Jičíněves : Pilníkov
V neděli 30.8.2020 od 17:00hod – muži Dolní Kalná : Pilníkov

Přeji vám všem krásný zbytek prázdnin.

ZŠ a MŠ Pilníkov – placení obědů

Ředitelství ZŠ a MŠ Pilníkov oznamuje,

že stravné ve školní jídelně na měsíc září se bude vybírat ve dnech od 24.8.- 28.8.2020 , od 8 – 12 hod ve školní jídelně v budobě ZŠ.

Cena jednoho oběda pro cizí strávníky je 60,- Kč. Podrobnější informace o jednotlivých částkách k placení najdete na internetových stránkách školy nebo vyvěšené u zadního vchodu do školní jídelny.

V případě zájmu o odebírání obědů se informujte u vedoucí školní jídelny p. Petrákové nebo na telefonu 734 575 494.

Hlášení rozhlasu 17.8.2020

Máme pondělí 17. srpna a svátek slaví Petra. Přejeme všechno nejlepší.

Pozvánka na plánované akce

V pátek 21.8.2020 jste od 18:00hod srdečně zváni do hudebního klubu Obývák, který je v bývalé knihovně 1. patra městského úřadu, na hudební vystoupení 21 schodů k folkovým legendám. Vstupné je dobrovolné, kapacita míst omezena. Rezervujte si místo na e-mailu obyvakpilnikov@seznam.cz, nebo na telefonu 737 800 069

Veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov je svoláno na úterý 25.8.2020 od 18:00hod do zasedací místnosti Městského úřadu.

Výstavu vtipů p. Jiřího Gruse si můžete prohlédnout během celého léta v pondělí a ve středu ve velké zasedací místnosti v prvním patře MěÚ v Pilníkově.

Nabízíme prodej vstupenek na divadelní představení LIGA PROTI NEVĚŘE, autora Zdeňka Podskalského. Představení bude sehráno na sále restaurace Slunce 23. října 2020 od 19:00hod. Vstupenky je možno již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 330,-Kč.

Nabízíme prodej vstupenek na divadelní představení NOC S CASANOVOU. Galantní rozverná komedie Federica Inclána bude sehrána na sále restaurace Slunce 31. října 2020 od 19:00hod. Vstupenky je možné také již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 80,-Kč.

Zprávy ze sportu:
V neděli bylo sehráno mistrovské utkání našich dorostenců a mužů.
Výsledky: Dorost Pilníkov : Dvůr Králové n/L – Bílá Třemešná 1:8 (Štěpán Anděl)
Muži Pilníkov : Malé Svatoňovice 3:2 (2x Aleš Starý, Marek Mach)
Pozvánka na sportovní neděli na hřiště do Pilníkova
Dorost Pilníkov : Stěžery od 14:00hod
Muži Pilníkov : Lampertice od 17:00hod

Přeji vám všem krásné léto.

Click to listen highlighted text!