Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Archiv pro měsíc: Květen 2020

HLÁŠENÍ ROZHLASU 18.5.2020

Hlášení městského rozhlasu

Dnes máme pondělí 18. května, svátek slaví Nataša, přejeme vše nejlepší.

Vážení občané,

stále platí nařízení vlády o ochraně dýchacích cest a nošení roušek, dodržujte prosím stále toto nařízení. I nadále nabízíme všem zájemcům možnost doručení bavlněných roušek do poštovní schránky, v případě potřeby kontaktujte MěÚ.

Pozvánka

Zastupitelstvo města Pilníkov vás všechny srdečně zve na veřejné zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 18.00 hodin na sále restaurace Slunce.

Harmonogram prací

I nadále probíhá postupné dokončování výkopových prací, na které navazuje provádění asfaltových vrstev. Prosíme vás všechny o trpělivost a shovívavost.

Nabídka

V pátek 22. 5. 2020 před desátou hodinou přijede na náměstí prodejce Uzenářství Petrásek s nabídkou čerstvého masa a uzenin.

V sobotu 23. 5. 2020 bude probíhat od 9:00 hod na parkovišti u restaurace Slunce výkup kůží.

Stále platí nabídka odběru obědů do vlastních nádob ze školní jídelny v hodnotě 60,-Kč. Zájemci o obědy kontaktujte paní Petrákovou na tel: 734 575 494 .

Napojování domácností na kanalizaci a ČOV je plánováno řádově od srpna letošního roku. Zájemci o kontakty na zpracování nabídek na zhotovení domovních přípojek kontaktujte referenta investic Ing. Voborníka na tel: 605 158 342. V žádném případě se prosím zatím do nově budované kanalizace nenapojujte!

Vážení občané, stále platí pomoc městského úřadu a našich dobrovolníků.

 1. NÁKUPY pro seniory – Neváhejte se obrátit na telefonní číslo starosty: 603 558 852. Pomůžeme vám s dodávkou potravin, s dodávkou léků, potravin pro zvířata, hygienických potřeb a podobně.
 2. STÁLE PLATÍ- Chovejme se ohleduplně, respektujme nařízení vlády. Nestrašme sami sebe, vyvarujme se stresu. Vypínejte proto občas televizi, pracujte v okolí svého domu, choďte na procházky do lesa, užívejte jarních dnů.

 PROSÍM NEPANIKAŘTE, společně to zvládneme.

Přeji vám všem klidný a slunečný týden.

 

 

Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemku

Město Pilníkov v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Pronajmout níže uvedený pozemek:

 

za účelem zřízení předzahrádky : p.p.č. 1200/2 a její část o výměře 42m² v k.ú. Pilníkov I

Na výše uvedený pozemek existuje konkrétní zájemce a roční nájemném je stanoveno ceníkem nájemného z 1.6.2016 schváleného na veřejném zasedání 2/2016 usnesením číslo 24.

Josef Červený, starosta

Na úřední desce vyvěšeno dne: 15.5.2020

sejmuto dne:  31.5.2020

Hlášení rozhlasu 11.5.2020

Hlášení městského rozhlasu

Dnes máme pondělí 11. května, svátek slaví Svatava.

Dodatečně přeji všem maminkám k včerejšímu Dni matek, děkujeme za vaši starostlivost a péči, jsme rádi, že vás máme.

Vážení občané,

Stále platí nařízení vlády o ochraně dýchacích cest a nošení roušek, dodržujte prosím stále toto nařízení. I nadále nabízíme všem zájemcům možnost doručení bavlněných roušek do poštovní schránky, v případě potřeby kontaktujte MěÚ.

Prosba

V Pilníkově došlo v minulém týdnu ke krádeži králíků ze soukromých chovů, prosíme vás tedy o zabezpečení přístupu a také zvýšenou všímavost, popřípadě se nebojte vše nahlásit na Policii ČR.

Pozvánka

Zastupitelstvo města Pilníkov vás všechny srdečně zve na veřejné zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 21.5.2020 od 18.00 hodin na sále restaurace Slunce.

V termínu do 16. 5. 2020 se koná zápis dětí do MŠ v Pilníkově. V případě zájmu volejte ředitelce školy na tel: 734 575 492, bližší informace jsou také na webu školy www.zspilnikov.cz

Harmonogram prací

I nadále probíhá postupné dokončování výkopových prací, na které navazuje provádění asfaltových vrstev. Prosíme vás všechny o trpělivost a shovívavost.

Nabídka

Ve čtvrtek 14. května přijedou v 9.00 hod na náměstí prodejci z Dolan s nabídkou kvalitního ovoce a zeleniny.

Stále platí nabídka odběru obědů do vlastních nádob ze školní jídelny v hodnotě 60,-Kč. Zájemci prosím kontaktujte paní Petrákovou na tel: 734 575 494 .

Napojování domácností na kanalizaci a ČOV je plánováno řádově od srpna letošního roku. Zájemci o kontakty na zpracování nabídek na zhotovení domovních přípojek kontaktujte referenta investic Ing. Voborníka na tel: 605 158 342. V žádném případě se prosím zatím do nově budované kanalizace nenapojujte!

Vážení občané, stále platí pomoc městského úřadu a našich dobrovolníků.

 1. NÁKUPY pro seniory – Neváhejte se obrátit na telefonní číslo starosty: 603 558 852. Pomůžeme vám s dodávkou potravin, s dodávkou léků, potravin pro zvířata, hygienických potřeb a podobně.
 2. STÁLE PLATÍ- Chovejme se ohleduplně, respektujme nařízení vlády. Nestrašme sami sebe, vyvarujme se stresu. Vypínejte proto občas televizi, pracujte v okolí svého domu, choďte na procházky do lesa, užívejte jarních dnů.

 PROSÍM NEPANIKAŘTE, společně to zvládneme.

Přeji vám všem klidný týden.

 

 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva – POZVÁNKA

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 21.5.2020 od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE

Program:

 • určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 • smlouvy s firmami a institucemi: Dodatek č.5 Smlouvy o dílo s BAK&PDV Stavby – Pilníkov, Kupní smlouva – prodej části pozemku Ing. Karel Skutil p.č.1354/2 v k.ú. Pilníkov III, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. ,Darovací smlouva na Městský ples od Mizera – Stavby, Darovací smlouva na městský ples od Ing. Jaroslav Kult, Smlouva s KHK o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, Smlouva o poskytnutí služeb na internetovém serveru pro sběr dat z telemetrických stanic s FIEDLER AMS s.r.o., Smlouva s ČEZ Distribuce o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce el. energie pro MŠ, Licenční smlouva s OSA o veřejném provozování hudebního díla na Městském reprezentačním plese, Smlouva s MAS Království – Jestřebí hory na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro město a ZŠ a MŠ Pilníkov, Smlouva o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na stoce G, Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města s FINCO-AUDIT, spol.s r.o.,
 • Projednání závěrečného účtu města Pilníkov a účetní závěrky za rok 2019
 • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
 • Žádost DIAKONIE ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci sociálních služeb,
 • Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
 • Rozhodnutí a odsouhlasení zastupitelstva o poměru cen při realizaci směny pozemků s Lesy ČR

 

Informace:

 • kanalizace a ČOV
 • plánované kulturní akce
 • investiční akce a opravy
 • Zpravodaj

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

starosta  města

 

Vyvěšeno dne: 7.5.2020                                                              Sejmuto dne:

I.C.E. karta

Primárně jde o kartu pro seniory, ale i pro zdravotně postižené a další osoby, které ji uznají za potřebnou. Karta je formulář, který sestavila zdravotnická záchranná služba s dalšími složkami IZS. Obsahuje základní  informace, které potřebují záchranáři, pokud přijedou do domácnosti seniora poskytnout pomoc pro urychlení a zefektivnění této pomoci, může šetřit čas a zachraňovat zdraví i životy. Je přínosná i sociálním službám, které se o klienty starají.

Jak nakládat s tímto tiskopisem, který Vám zasíláme k využití v příloze?

Vyplňují se údaje týkající se nemocí, se kterými se dotyčný léčí a léků, které užívá. Dále je vhodné uvést jméno praktického lékaře, ale především údaje týkající se blízkých osob, kterým je nutno podat zprávu o vzniklé situaci. Aby karta fungovala, je velmi důležité kartu průběžně aktualizovat, například při změně předepsaných léků! Vyplněnou kartu pak ať senior umístit na viditelné místo, jedná se konkrétně o dvě přípustná místa – na lednici třeba magnetkou, nebo do průhledné folie na vnitřní stranu vchodových dveří. Po dohodě se všemi složkami IZS je důležité, aby údaje na kartě nebyly zastaralé a aby byla karta vidět (neukládat ji do neprůhledného pouzdra nebo do šuplíku apod.).

Hlášení rozhlasu 4.5.2020

Hlášení městského rozhlasu

Dnes máme pondělí 4. května, svátek slaví Květoslav.

Vážení občané,

Stále platí, nařízení vlády o ochraně dýchacích cest a nošení roušek, dodržujte prosím stále toto nařízení. Dále platí, že v tomto nouzovém stavu neváhejte a v případě potřeby se obracejte telefonicky na Městský úřad v Pilníkově, telefon starosty 603 558 852. Pokusíme se Vám pomoci, jak jen to bude možné.

I nadále nabízíme všem zájemcům možnost doručení bavlněných roušek. Zájemci prosím telefonujte nebo pište na tel 603 558 852, uveďte jméno, příjmení, ulici a číslo popisné. Roušku Vám doručíme do poštovní schránky.

V termínu od 4.5. – 16.5.2020 se koná zápis dětí do MŠ v Pilníkově. V případě zájmu volejte ředitelce školy na tel: 734 575 492, bližší informace jsou také na webu školy. ( www.zspilnikov.cz )

Otevření knihovny:

Každé úterý je opět v provozu naše knihovna a to od 13:00hod do 17:30 hod.

Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00hod.

BIO odpad můžete i nadále odvážet a sypat do červeného kontejneru u továrny.

Harmonogram prací na opravě komunikací:

I nadále tento týden bude probíhat postupně provádění asfaltových vrstev Prosíme vás o trpělivost a shovívavost.

Oprava vodovodu:

Zítra 5.5.2020 bude ráno od 8:00 – 10.00hod probíhat oprava vodovodu v ulici Tovární od čp. 51 Fajfrovi po bytový dům čp.145 na Hradčíně.

Odstávka vody bude zítra také v ulici Polní od čp.69 Bubeníčkovi po čp.213 Krákorovi.

Poděkování.

Rád bych poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se podílí na šití bavlněných roušek, které dodáváte na městský úřad, obratem je distribuujeme na potřebná místa. Zároveň děkuji Vám všem, kteří si roušky distribuujete mezi sebou. Moc si vážím vaší společné pomoci.

Zrušeno:

Divadelní představení NOC s Casanovou které se mělo sehrát 9.5.2020 na sále restaurace Slunce, bude také přeloženo, zakoupené vstupenky prosím nevyhazujte, o náhradním termínu Vás budeme včas informovat.

Nabídka:

I nadále platí nabídka odběru obědů do vlastních nádob ze školní jídelny v hodnotě 60,-Kč, zájemci prosím kontaktujte paní Petrákovou na tel: 734 575 494 vždy do ranních 7.00hod.

Napojování domácností na kanalizaci a ČOV je plánováno řádově od srpna letošního roku, zájemci o kontakty na zpracování nabídek na zhotovení domovních přípojek, kontaktujte referenta investic Ing Voborníka na tel : 605 158 342. V žádném případě se prosím zatím do nově budované kanalizace nenapojujte.

Nabídka prodeje pozemku v Pilníkově za rozumnou cenu, jedná se o vhodný pozemek k výstavbě jednoho až dvou rodinných domů na p.č. 77/1 v k.ú. Pilníkov I, více informací na tel: 724 133 212 p. Kaikl.

Vážení občané, stále platí pomoc městského úřadu a dobrovolníků

 1. NÁKUPY pro seniory – Neváhejte se obrátit na mé telefonní číslo ( starosta ) 603 558 852. Pomůžeme vám s dodávkou potravin, s dodávkou léků, potravin pro zvířata, hygienických potřeb a podobně.
 2. STÁLE PLATÍ- Chovejme se ohleduplně, respektujme nařízení vlády. Nestrašme sami sebe, vyvarujme se stresu. Vypínejte proto občas televizi, pracujte v okolí svého domu, choďte na procházky do lesa, užívejte jarního sluníčka.
 3. POKUD potřebujete zdravotnickou pomoc, obraťte se na lékaře nejprve telefonicky. Návštěvy u lékaře, které nejsou bezpodmínečně nutné, odložte na později.

 PROSÍM NEPANIKAŘTE, jsme v tom společně s vámi a společně to zvládneme.

Přeji vám všem klidný týden.

Click to listen highlighted text!