Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 15.5.2020

Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemku

Město Pilníkov v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Pronajmout níže uvedený pozemek:

 

za účelem zřízení předzahrádky : p.p.č. 1200/2 a její část o výměře 42m² v k.ú. Pilníkov I

Na výše uvedený pozemek existuje konkrétní zájemce a roční nájemném je stanoveno ceníkem nájemného z 1.6.2016 schváleného na veřejném zasedání 2/2016 usnesením číslo 24.

Josef Červený, starosta

Na úřední desce vyvěšeno dne: 15.5.2020

sejmuto dne:  31.5.2020

Click to listen highlighted text!