Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 20.4.2020

Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemku

Město Pilníkov v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Pronajmout níže uvedené pozemky:

 za účelem hospodaření : p.p. č.1521 a její část o výměře 952 m² v k.ú. Pilníkov I a p.p. č.1229 a její část o výměře 410 m² v k.ú. Pilníkov III

Na výše uvedený pozemek existuje konkrétní zájemce a roční nájemném je stanoveno ceníkem nájemného z 1.6.2016 schváleného na veřejném zasedání 2/2016 usnesením číslo 24.

 

Josef Červený, starosta

 

Na úřední desce vyvěšeno dne: 20.4.2020

sejmuto dne:   5.05.2020

Click to listen highlighted text!