Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Červenec 2019

Kompostéry

CZ_VE_B_C

P R O J E K T

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve městě Pilníkov a obci Vlčice

Město Pilníkov i obec Vlčic dle vlastní zkušenosti vidí možnost pro další zefektivnění nakládání s těmito odpady, a proto se rozhodly řešit tuto problematiku zavedením nového systému prevence vzniku biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a sběru textilu.

Cílem projektu je předejít vzniku biologického a textilního odpadu a zefektivnit tak systém odpadového hospodářství. Jedná se především o zamezení skládkování BRKO prostřednictvím zavedení efektivního systému domácího kompostování a textilního odpadu v obcích prostřednictvím kontejnerů na sběr textilu.

Dílčím cílem je také zamezit vytváření nelegálních skládek, omezit pálení trávy a odpadu ze soukromé zeleně. Smyslem projektu je vytvořit fungující systém nakládání s bioodpady a textilem, který bude mít příznivý vliv na kvalitu životního prostředí.

Obec

600 l

1050 l

Kontejner na textil

Pilníkov

30

100

2

Vlčice

30

50

1

Celkem

60

150

3

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Příloha

Oznámení – DOVOLENÁ

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ PODATELNY MĚSTA PILNÍKOV V UVEDENÝCH ÚŘEDNÍCH DNECH

Z  DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

29. 7. 2019, 31. 7. 2019, 5. 8. 2019, 7. 8. 2019

OZNÁMENÍ O ZASTUPOVÁNÍ STAROSTY MĚSTA PILNÍKOV Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

Starosta města Pilníkov bude na Městském úřadě zastoupen místostarostou města Pilníkov v těchto v úředních dnech

24. 7. 2019, 29. 7. 2019, 31. 7. 2019

V ostatních dnech lze místostarostu kontaktovat na telefonu

603 558 852

Městský úřad Pilníkov

Sejmuto dne 7.08.2019

Provoz ordinace praktického lékaře v období letních prázdnin

Provoz ordinace MUDr. Šturalové Magdaleny v období červenec a srpen 2019

V následujích termínech a časech bude ordinovat MUDr. Záveský

Termín : 8. 7. – 19. 7. 2019   a  12.8. – 16. 8. 2019

Pondělí a Čtvrtek:     13:00hod  –  15:00hod

Úterý:                       13:00hod  –  16:00hod

 

Výluka v úseku Trutnov hl.n. – Pilníkov – Hostinné

Výluka traťové koleje v úseku Trutnov hl.n. – Pilníkov – Hostinné

k nepřetržité výluce traťové koleje v úseku Trutnov hl.n. – Pilníkov 25.6. – 10.7.2019 byla přidána nová etapa nepřetržité výluky v úseku Pilníkov – Hostinné ve dnech 8. – 10.7.2019 viz vývěska.

Sejmuto dne 16.07.2019

Click to listen highlighted text!