Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Ukliďme Česko, ukliďme Pilníkov

projektový den, 16. 4. 2019

  • Celostátní akce
  • Škola je partnerem města Pilníkov, pořádán již čtvrtý ročník akce

Cíle:

  • Pomoc městečku Pilníkov při úklidu veřejných prostranství
  • Rozvoj spolupráce mezi školou a zřizovatelem (městem Pilníkov)
  • Vést žáky k čistotě a ochraně životního prostředí
  • Zapojení všech žáků školy do úklidu veřejných prostranství, přírody
  • Rozvoj pracovitosti
  • Získávání praktických dovedností s pracovním nářadím – zametání, hrabání, nakládání kolečka lopatou
  • Řešení otázek odpadů
  • Účast 142 žáků školy a 15 pedagogických pracovníků, všech 9 tříd
  • Společné zahájení akce na náměstí – přivítání panem starostou a ředitelkou školy
  • Pan starosta poděkoval dětem za snahu pomoci městečku Pilníkov při úklidu a požádal, aby děti odkládaly odpadky na místa určená
  • Všechny třídy pracovaly na předem určených místech nebo trasách v Pilníkově a okolí
  • Devátá třída dobrovolně pomohla uklízet i část území u větrné elektrárny, které patří obci Vítězná
  • Odpad žáci sbírali do pytlů – devátá třída nasbírala 13 pytlů odpadu. Ostatní třídy nasbíraly v průměru 4 pytle.
  • Odpad v pytlích svezli zaměstnanci Lesy voda s r o Pilníkov traktorem na sběrný dvůr.
  • Odhadem žáci nasbírali asi 500 kg odpadu

 

Pilníkov 16. 4. 2019

Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka školy

foto: Zbyněk Koláčný

Click to listen highlighted text!