Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Prosinec 2018

Lov černé zvěře

Myslivecký spolek Pilníkov oznamuje, že dne 31.12.2018 v dopoledních hodinách proběhne v lokalitě za koupalištěm (pole, les) lov černé zvěře.

Prosíme občany, aby se z důvodu bezpečnosti v této oblasti v uvedený den nezdržovali.

Za pochopení děkujeme.

Za Myslivecký spolek Pilníkov

MUDr. Miroslav Voženílek

Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemku

Město Pilníkov v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Pronajmout níže uvedené pozemky:

1) za účelem zemědělského obhospodařování, tj. k sekání trávy: pozemek v katastrálním území Pilníkov I p.p. č. 728/2 o výměře 454 m²,

2) za účelem zemědělského obhospodařování, tj. k sekání trávy: pozemek v katastrálním území Pilníkov I p.p. č. 105/4 a její část o výměře 341 m²,

3) za účelem zřízení zahrady a zemědělského obhospodařování: pozemek v katastrálním území Pilníkov I p.p. č. 105/4 a její část o výměře 589 m²,

4) za účelem zřízení zahrady a zemědělského obhospodařování: pozemek v katastrálním území Pilníkov I p.p. č. 1728 o výměře 122 m²,

Na výše uvedené pozemky existuje konkrétní zájemce a roční nájemném je stanoveno ceníkem nájemného z 1.6.2016 schváleného na veřejném zasedání 2/2016 usnesením číslo 24.

Josef Červený, starosta

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne: 15.12.2018

sejmuto dne:   30.12.2018

Veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PILNÍKOV SVOLÁVÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA STŘEDU 19. PROSINCE 2018 OD 19.00 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Program:

 

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Schválení rozpočtu města na rok 2019
 • Smlouvy s firmami – pojišťovna Allianz na pojištění vozu Ford Custom, TENET, spol.s.r.o. architektonický ateliér na změnu územního plánu č.3 + dodatek č. 1 smlouvy o dílo na změnu územního plánu č.2, Transport Trutnov- dodatek č.11 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu, Auriga – Vlastimil Prachař , smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci veřejný internet
 • Přijetí dotací a rozpočtová opatření
 • Žádost o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů
 • Žádost o dotaci na revitalizaci a opravu krovu a střešní krytiny Profesionálové a.s.
 • Žádost o příspěvek na poskytnutí pečovatelské služby
 • Žádost o poskytnutí peněžního daru Domovu pro seniory Pilníkov
 • Darovací smlouva Diakonii Českobratrské církve evangelické
 • Smlouva o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti na opravu kostela
 • Žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek na pokračování opravy kostela
 • Žádost o úpravu pachtovní smlouvy se společností LESY-VODA, s.r.o.
 • Žádost o zřízení a realizaci přístupové cesty k pozemkům p.č. 1701 a 1703 v k.ú. Pilníkov II
 • Prodej pozemků
 • Schválení výše odměn uvolněným a neuvolněným členů zastupitelstva
 • Schválení zastupitelstva na pořízení nových vchodových dveří 1. stupně ZŠ, nového serveru a myčky do MŠ Pilníkov.

 

 

 

Informace: Průběh stavby ČOV. Kulturní, sportovní a společenské akce, Tříkrálová sbírka, Diskuse

Další program může být doplněn.

 

Srdečně zve zastupitelstvo města.

 

Josef Červený, starosta města                                                                                          Vyvěšeno dne:11.12.2018

Sejmuto dne: 19.12.2018

 

 

 

Click to listen highlighted text!