Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 14.11.2018

Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PILNÍKOV SVOLÁVÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA ČTVRTEK 22. LISTOPADU 2018 OD 19.00 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Program:

 

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Smlouvy s firmami – Šindlar s.r.o.,ČEZ Distribuce, a.s., Envipartner, s.r.o.,Česká republika – Státní pozemkový úřad,Komerční banka a.s., Eko Delta, s.r.o., Bubble Factory, s.r.o., Královéhradecký Kraj, Příkazní smlouva se spol. Profesionálové, a.s.
 • Rozpočtová opatření
 • Přijetí dotací
 • Záměr žádosti na získání dotace na veřejný internet, záměr cenové nabídky na studii vestavby bytových jednotek č.p.58, záměr cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro povolení odstranění stavby na st.p.č. 113/1
 • Žádosti a záměry o prodeje a pronájmy pozemků
 • Žádost SDH na schválení rozpočtu na rok 2019
 • Schválení určeného zastupitele pro pořizování Změny č.2 územního plánu Pilníkov.
 • Příspěvek obce do veřejné sbírky SMS ČR na obec Prameny
 • Vnitřní předpis starosty města k provedení řádné roční inventarizace
 • Volba členů výborů
 • Schválení proplacení řádné dovolené bývalému starostovi

Informace: Veřejné projednávání a informace k průběhu stavby ČOV. Kulturní, sportovní a společenské akce.

Diskuse

 

Další program může být doplněn.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

 

Josef Červený, starosta města

Vyvěšeno dne: 13.11.2018                                                                                                                                                                                         Sejmuto dne:   22.11.2018

Click to listen highlighted text!