Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Listopad 2018

Posezení se seniory

Na nedělní odpoledne 18. listopadu 2018 připravil Sociální výbor tradiční posezení s pilníkovskými seniory. O toto setkání byl v minulých letech mezi seniory docela velký zájem a nejinak tomu bylo i letos.

Ačkoli posezení začínalo v 15 hodin, první senioři dorazili na sál restaurace Slunce již krátce po čtrnácté hodině. Na úvod setkání nejprve všechny přítomné krátce přivítala předsedkyně sociálního výboru Hana Blažková a na ni navázal nový starosta města Pilníkov Josef Červený.

Po přivítání Bára Tesařová zastepovala na melodii písničky piráti z Karibiku. Za ní následovala Karolína Pechanová, která zahrála na saxofon. Jako poslední písničku zahrála koledu Dej bůh štěstí tomu domu, a protože na každém stole byly k dispozici slova této koledy, doprovodili její hru někteří senioři zpěvem. Ale vrcholem odpoledne bylo očekávané vystoupení Spolku panstva na tvrzi Žíželeves, jehož členové nastoupili letos v barokních šatech, a protože jich přijelo čtrnáct, bylo se opravdu na co dívat. Vedoucí spolku Ivana Hrdličková také přítomné seznámila s komplikovaností oblékání a nošení jejich krásného oblečení. Na úvod předvedli tři taneční vystoupení – valčík následovaný polonézou a závěrečným tancem leander.

Během další části odpoledne si senioři mohli jen tak posedět a popovídat s přáteli nebo si i zatancovat. K poslechu a k tanci hrál osvědčený Vladimír Prokop, a protože střídal různě rychlé písničky, mohl si každý zatancovat v rytmu, který mu nejlépe vyhovoval. A protože se tanečníci ze Žíželevsi rozptýlili po celém sále, tak si s nimi mohl zatancovat každý senior.

A aby návštěvníci neseděli nasucho, každý dostal zdarma kávu nebo čaj a tácek s mini zákusky, případně si mohl objednat i další nápoje.

Setkání rychle uteklo, všem účastníkům se opět velmi líbilo a již se těší na setkání příští. Je zajímavé, že ačkoli Spolek panstva na tvrzi Žíželeves zde vystupoval již potřetí, přesto se řada seniorů při odchodu ptala, jestli přijedou i příští rok, že se jim moc líbili.

Text a foto: Jaroslav Blažek

Plakát:

plakat_20181118_posezeni-se-seniory

Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PILNÍKOV SVOLÁVÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA ČTVRTEK 22. LISTOPADU 2018 OD 19.00 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Program:

 

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Smlouvy s firmami – Šindlar s.r.o.,ČEZ Distribuce, a.s., Envipartner, s.r.o.,Česká republika – Státní pozemkový úřad,Komerční banka a.s., Eko Delta, s.r.o., Bubble Factory, s.r.o., Královéhradecký Kraj, Příkazní smlouva se spol. Profesionálové, a.s.
 • Rozpočtová opatření
 • Přijetí dotací
 • Záměr žádosti na získání dotace na veřejný internet, záměr cenové nabídky na studii vestavby bytových jednotek č.p.58, záměr cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro povolení odstranění stavby na st.p.č. 113/1
 • Žádosti a záměry o prodeje a pronájmy pozemků
 • Žádost SDH na schválení rozpočtu na rok 2019
 • Schválení určeného zastupitele pro pořizování Změny č.2 územního plánu Pilníkov.
 • Příspěvek obce do veřejné sbírky SMS ČR na obec Prameny
 • Vnitřní předpis starosty města k provedení řádné roční inventarizace
 • Volba členů výborů
 • Schválení proplacení řádné dovolené bývalému starostovi

Informace: Veřejné projednávání a informace k průběhu stavby ČOV. Kulturní, sportovní a společenské akce.

Diskuse

 

Další program může být doplněn.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

 

Josef Červený, starosta města

Vyvěšeno dne: 13.11.2018                                                                                                                                                                                         Sejmuto dne:   22.11.2018

Click to listen highlighted text!