Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Říjen 2018

Ustavující zasedání zastupitelstva města

STAROSTA MĚSTA PILNÍKOV SVOLÁVÁ USTAVUJÍCÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA ČTVRTEK 1. LISTOPADU 2018 OD 19.00 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Program:

Slib nově zvolených zastupitelů

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu

3. Volba starosty a místostarosty

– určení počtu místostarostů

– určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

– volba starosty

– volba místostarosty

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru

– určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

– volba předsedy finančního a kontrolního výboru

– volba členů finančního a kontrolního výboru

5. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva

6. Smlouvy – Komerční banka, Šindlar s.r.o.

7. Diskuze

Srdečně zve starosta města.

Miroslav Klapka, starosta města

Vyvěšeno dne: 22.10.2018

Sejmuto dne: 2.11.2018

Sejmuto dne 1.11.2018

Nabídka palivového dřeva

Nabídka palivového dřeva

Nabízíme dodávku palivového smrkového dřeva v ceně 500,- Kč / prm – bez DPH

(575,- Kč včetně DPH).

Dodávky do konce roku 2018.
Cena je včetně dopravy v Pilníkově a Starých Bukách.

Objednávky na tel. čísle 777259747, 499898923 nebo e-mail lesy@pilníkov.cz

Dotace DOP na rok 2019

Přílohy:
Žádost SOP 2019 v xls.
Harmonogram granty SOP 2019.

Vážené starostky, vážení starostové,

po roce je opět čas vyhlásit Dotace SOP pro neziskové nestátní organizace na
rok 2019. Prosím vás o předání tohoto e-mailu neziskovkám ve vaší obci a
vyvěšení dokumentů v příloze na webové stránky obce do pátku 12. 10. 2018.

Dne 20. září 2018 se konala valná hromada Společenství obcí Podkrkonoší, na
které bylo schváleno vyhlášení dotací pro neziskové organizace na rok 2019.
Částka 50 tisíc, která byla vyčleněna z rozpočtu společenství, je určena na
podporu akcí, které pořádají neziskové organizace v regionu.
Sběr žádostí bude probíhat od 12. listopadu do 26. listopadu do 12 hodin.
Žádost se odevzdává v papírové i elektronické podobě. Prosíme všechny
žadatele, aby správně vyplnili oficiální název organizace dle Spolkového
rejstříku. Každá organizace může podat pouze jednu žádost.
Formulář žádosti i harmonogram dotačního programu jsou ke stažení na webu SOP
www.podkrkonosi.info v sekci úřední deska a naleznete je i na webových
stránkách jednotlivých obcí. Chcete-li konzultovat svůj projektový záměr či
pomoci s vyplněním žádosti, případně máte jakýkoli dotaz ohledně dotačního
programu, obraťte se na administrátory, kteří Vám rádi a zdarma pomohou: Jana
Peterková, peterkova@kjh.cz, 730 164
404 a Jan Balcar, balcar@kjh.cz, 777 851 871.

Pročtěte si, prosím, harmonogram a žádost o dotaci, viz. přílohy.

S přáním příjemného dne


BA Jana Peterková, DiS.
manažerka Centra společných služeb
Společenství obcí Podkrkonoší
———————————————–
Náměstí 36
542 42 Pilníkov
tel.: 730 164 404
www.podkrkonosi.info
IČ: 70958441

Kancelář:
Regnerova 143
542 32 Úpice
tel.: 730 164 404

Click to listen highlighted text!