Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 21.6.2017

Závěrečný účet – schválený 19. 6. 2017

Podrobnosti k závěrečnému účtu města Pilníkov za rok 2016 – schváleného 19. 6. 2017

jsou v níže uvedených dokumentech:

Závěrečný účet za rok 2016  Velikost souboru: 1 349 812(B)

Zpráva nezávislého auditora za rok 2016  Velikost souboru: 167 489(B)

Příloha  Velikost souboru: 122 048(B)

Rozvaha – Bilance  Velikost souboru: 103 348(B)

Výkaz zizků a ztrát  Velikost souboru: 99 343(B)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  Velikost souboru: 166 515(B)

Výkaz ZŠ a MŠ Pilníkov za rok 2016  Velikost souboru: 413 395(B)
Výkazy 2016 Lesy-voda s.r.o Velikost souboru: 312 839(B)

Příloha k účetní závěrce Lesy-voda s.r.o. 2016 Velikost souboru: 330 558(B)
Zpráva o vztazích Lesy-voda s.r.o. 2016 Velikost souboru: 207 304(B)

Sejmuto dne 31.12.2017

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu – Veřejně prospěšné práce – V období od 1. 4. 2016 do 31. 1. 2017 byla ve městě Pilníkov, v rámci projektu podpořena 3 pracovní místa na VPP Částkou 90 072 KČ, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu. – podrobnosti v níže uvedeném odkazu:

Veřejně prospěšné práce Velikost souboru: 74 099(B)

Sejmuto dne 30.09.2017

Click to listen highlighted text!