Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Únor 2017

Zápis z veřejného zasedání č.1/2017

Podrobnosti o Veřejném zasedání č. 1/2017 – Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne z 23.2.2017 od 19.05 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov jsou v níže uvedeném odkazu:

ZÁPIS 1/2017 Velikost souboru: 3 659 854(B)

Sejmuto dne 16.03.2017

Masopustní rej

Oslava letošního masopustu připadla na sobotu 11. února 2017 a tak se v sobotním odpoledni pilníkovské náměstí postupně zaplnilo maskami a masopustní rej mohl začít.

Začátek průvodu byl sice o něco opožděn, ale to tolik nevadilo, protože v podloubí na náměstí bylo připravené občerstvení a k poslechu, a někomu i k tanci, vesele vyhrával magnetofon. Účastníci si také mohli zakoupit klasické produkty z vepřové zabíjačky, jako jsou jitrnice, prejt, ovar, prdelačka – prostě každý si našel, na co měl zrovna chuť. Na zapití bylo studené pivo nebo teplý čaj, grog či svařené víno a samozřejmě nechyběly ani různé nealkoholické nápoje. Na všech stolech pod stany byly připravené dobré masopustní koláčky. Kdo přišel v masce, obdržel poukázku na jídlo a pití zdarma.

Pokračovat ve čtení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obcích Horní Olešnice, Dolní Olešnice, Chotěvice, Pilníkov, Trutnov, Bernartice, Královec. Tento návrh spočívá v doplnění a úpravě svislého a vodorovného dopravního značení na křižovatkách se silnicí I/16, které byly navrženy v souvislosti s vytvořením “Pasportu dopravního značení na silnicích I. třídy v okrese Trutnov“. Podrobnosti jsou v níže uvedeném odkazu:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Velikost souboru: 142 052(B)

Sejmuto dne 11.03.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva je ve čtvrtek 23.2. od 19.00 hodin

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává  Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 23.2.2017  od 19.00 hodin do zasedací místnosti městského úřadu.

Program:

 • určení ověřovatelů zápisu,
 • smlouvy s firmami a institucemi: Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou GasNet,s.r.o., Smlouva o dílo se společností ENVIPARTNER, s.r.o. na zajištění dotačních prostředků na „Protipovodňová opatření města Pilníkov“,
 • Výroční zpráva za rok 2016 o svobodném přístupu k informacím
 • Členský příspěvek Euroregionu Glacensis
 • přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
 • Finanční příspěvky města na činnost práce s mládeží pro místní spolky, sdružení a příspěvky pro ostatní organizace
 • Závěrka hospodaření ZŠ a MŠ Pilníkov za rok 2016
 • Vyúčtování odpadů za rok 2016 a poplatky na svoz odpadů pro rok 2017
 • Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Pilníkov
 • Lesy – voda, s.r.o. – kalkulace vody a stočného na rok 2017
 • Vnitřní předpis starosty 1/2017 cestovní náhrady
 • Výroční zpráva SDH Pilníkov za rok 2016
 • Oznámení o záměru pronájmu pozemkových parcel ve vlastnictví města

Informace:

 • vývoj příprav výstavby městské kanalizace a ČOV,
 • městský rozhlas, veřejné osvětlení
 • kultura, sport

Diskuze:

 Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

Miroslav Klapka  – starosta města

Vyvěšeno dne: 13.2.2017                                                                Sejmuto dne:

 

Sejmuto dne 28.02.2017

Přihláška do mysliveckého kroužku

Vážení rodiče,

Myslivecký spolek Pilníkov zahájí od 15.2.2017 činnost mysliveckého kroužku, který se bude věnovat poznávání přírody, její ochraně a pohybu v ní. Členové tohoto kroužku se budou pravidelně setkávat každou středu od 15.00 h do 17.00 hodin v mysliveckém srubu u fotbalového hřiště. Za příznivého počasí se budou členové kroužku vydávat za zážitky a poznáním do přírody. Máte-li zájem přihlásit vaše dítě mezi ostatní zájemce o poznávání přírody, vyplňte prosím spodní část tohoto listu. Kroužek povedou manželé Hanušovi s dlouholetou zkušeností s vedením dětí v této zájmové oblasti.

Ing. Jaroslav Kult

 

Mám zájem, aby syn – dcera navštěvoval/a myslivecký kroužek.

Jméno, příjmení …………………………………..

Datum narození ………………………………

Bydliště …………………………………………………………..

Zdravotní poj. ………………………………….

Telefonické spojení na zákonného zástupce ……………………………………..

Případné dotazy na telefonu 721 347 496 (Dušan Hanuš).

Vyplněnou přihlášku přineste na zahajovací schůzku 15.2.2017 v 15.00 hodin. Děkujeme.

starosta

Click to listen highlighted text!