Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Leden 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Podrobnosti k VEŘEJNÉ VYHLÁŠCE Oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Pilníkov a v obci Vlčice. Jedná se návrh instalace dopravního značení “B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněného dodatkovou tabulkou E 13 s textem “MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY MĚSTA PILNÍKOV“, které by mělo omezit vjezd motorových vozidel do ulic Polní, Nádražní, Za Tratí a Letná jsou v níže uvedeném odkazu:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Velikost souboru: 116 642(B)

Sejmuto dne 10.02.2016

Podomní prodejci a bezpečnost na silnici

Na čtvrtek 14. ledna 2016 zajistil sociální výbor při MěÚ Pilníkov přednášku na téma „jak se bránit podomním prodejcům a podobným podvodníkům“. Přednášela nadpraporčice Šárka Pižlová z oddělení tisku a prevence PČR z Trutnova, která zde pracuje také jako tisková mluvčí.

Posluchačům nejprve vysvětlila, jaké praktiky tito podvodníci, všeobecně známí pod označením „šmejdi“, používají a zaměřila se přitom na způsoby podvodů, které byly zjištěny zde v okolí Trutnova. Samozřejmě také vysvětlila, jak se takovýmto podvodníkům bránit a zdůraznila, že je hlavě nemáte pouštět do bytu – nejlépe jim vůbec neotvírat dveře.

V další části přednášky ještě nprap. Pižlová přítomné stručně seznámila s některými důležitými informacemi ze schválené (ale zatím ještě neplatné) novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zvláště o povinnosti nosit mimo obec za snížené viditelnosti reflexní prvky, protože je důležité být ve tmě viděn – a navíc, až bude připravovaný zákon přijat a začne platit (může to být již v březnu) bude za nenošení reflexních prvků pokuta do 2 000 Kč, ve správním řízení 2 500 Kč.

A aby dodala svým slovům důraz, rozdala na závěr účastníkům přednášky reflexní vesty pro dospělé i malé vesty pro děti, reflexní přívěsky i pásky, a další materiály se zaměřením na bezpečnost na silnici.

text: Hana Blažková

Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán oznamuje vydání Veřejné vyhlášky – OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí se přímo dotýká zájmů uživatelů vody, znečišťovatelů, vlastníků vodohospodářské infrastruktury, vlastníků vodních děl, správců vodních toků a obcí. Podrobnosti jsou v níže uvedeném odkazu:

Veřejná vyhláška Velikost souboru:  81 107(B)

Sejmuto dne 28.01.2016

Kotlíkové dotace

Od 11.1.2016 začal Královéhradecký kraj přidělovat občanům kraje finanční prostředky na základě Dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 16OPK01 – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji („Kotlíkové dotace“). Za účelem zvýšení informovanosti o výše zmíněném dotačním programu prosím o zveřejnění propagačního banneru na webových stránkách Vaší obce. Prostřednictvím banneru prosím o umožnění po kliku na  stránky http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189 , které obsahují aktuální informace o možnostech získání dotace.

 

Tříkrálová sbírka – Pilníkov 2016

V sobotu 9. ledna 2016 proběhla již podruhé v Pilníkově Tříkrálová sbírka, kterou uspořádala Charita Česká republika. V našem městě vypravila i doprovázela Tři krále při sbírce paní Iveta Bubeníčková za pomoci paní Michaely Maxey, za což jim velmi děkujeme. Pracovnice charity otevřela zapečetěnou pokladničku za účasti starosty města na městském úřadě v pondělí 11.1. Výsledek sbírky byl oproti loňskému prvnímu ročníku téměř dvojnásobný. Vybralo se celkem 4.445,-Kč.

  Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.

Všem, kteří přispěli dobré věci, děkujeme.

Starosta

foto1421_w

VÝSLEDKY VÁNOČNÍHO TURNAJE 2015

VÝSLEDKY VÁNOČNÍHO TURNAJE

VÁNOCE 2015

S T O L N Í T E N I S 28. R O Č N Í K

MLÁDEŽNICKÁ KATEGORIE DO 17 LET

 1. KOZÁK DAVID
 2. KOZÁK TOMÁŠ
 3. PETROVÁ SOŇA
 4. KOZÁK FILIP
 5. STRASSER PAVEL
 6. SVOBODA ADAM
 7. NOSKOVÁ LUCIE
 8. HAMÁČEK JAN
 9. STRASSER JAKUB
 10. MERTA ADAM

KATEGORIE DOSPĚLÍ

 1. BARTŮNĚK FRANTIŠEK
 2. PETR MILOŠ
 3. KOZÁK DAVID
 4. SOŇA PETROVÁ
 5. KOZÁK TOMÁŠ
 6. STRASSER PAVEL st.
 7. KOZAŇÁK MICHAL st.
 8. KOZÁK FILIP
 9. KOZÁK MILAN

Podrobnější informace a fotografie z této akce naleznete v pokračování článku.

Pokračovat ve čtení

Click to listen highlighted text!