Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 15.12.2015

Rozsvícení vánočního stromu

V pátek před druhou adventní nedělí, tedy 4. prosince 2015, po šesté hodině odpolední se sešli místní obyvatelé na náměstí u rozsvícení vánočního stromu.

Již druhého ročníku rozsvěcení vánočního stromu se, stejně jako loni, zúčastnil vysoký počet místních obyvatel. Letos slavnost začala o něco později než loni, protože bylo připraveno rozšířené osvětlení kostela. Na úvod zúčastněné krátce přivítal starosta města pan Miroslav Klapka a předsedkyně Kulturního výboru Mgr. Ilona Skořepová. Potom si již všichni zazpívali vánoční koledy. Se zpěvem opět pomáhali manželé Pachlovi a děti z místní základní školy. A aby nikdo nenachladl, bylo si možné zakoupit svařené víno nebo horký čaj.

Stromek byl rozsvícen při zpěvu krásné písně „Půlnoční“, kterou jistě znáte v podání Václava Neckáře. Novinkou letošního ročníku bylo zvýšené osvětlení kostela, který se tak výrazně vypínal nad pilníkovským náměstím.

Zdá se, že tato tradice se stala u obyvatel oblíbenou a snad tedy hned tak nezanikne.

text a foto: Jaroslav Blažek

Školní vánoční trhy

V pátek 4. prosince 2015 v 16 hodin odpoledne se některé děti dobrovolně vrátily do školy, aby zaujaly svá místa mezi pořadateli dalšího ročníku Školních vánočních trhů.

Po příchodu do školní budovy na náměstí každého příchozího uvítali dvě slečny z vyšších ročníků, které zároveň návštěvníkům předávali poukázky na kávu nebo na čaj. Na konci chodby svítil vánoční stromeček a kolem něho stálo několik andělů s Mikulášem. Z prvního patra se linuly vánoční písně v podání dětí z pěveckého kroužku, což dokreslovalo celkovou vánoční atmosféru. V okolních třídách děti nabízely výrobky. Jedna malá prodavačka nám prozradila: „Určitě všechno prodáme, hodně lidí u nás nakupuje“.

Na trzích prodávaly nejenom své výrobky všechny třídy místní školy. Samozřejmě tu měla svůj stánek i školka a družina. Mezi návštěvníky neustále procházely děti a nabízely cukroví a letos i jednohubky. Ve třídách bylo k vidění mnoho rozličných výrobků – věnečky, perníkové chaloupky, marmelády, různé ozdobičky na stromeček, obrázky, větší svícny i malé svícínky a mnoho dalších dekoračních předmětů. Vše jste si mohli zakoupit.

I letošní trhy sklidily mezi lidmi úspěch, což se projevilo i ve velké návštěvnosti. Téměř vše prý bylo prodáno.

Text a foto: Jaroslav Blažek

Tradiční posezení se seniory

V nedělní odpoledne 29. listopadu 2015 se po roce sešli pilníkovští senioři ke svému tradičnímu předvánočnímu setkání. Seniory nejprve přivítala předsedkyně Kulturního výboru Mgr. Ilona Skořepová, která následně předala slovo starostovi města Miroslavu Klapkovi a předsedkyni Sociálního výboru Haně Blažkové.

V úvodu odpoledne vystoupil taneční kroužek dětí z místní ZŠ a MŠ Pilníkov. Po něm již následovalo vystoupení Spolku panstva na tvrzi Žíželeves. Nejprve předvedli taneční vystoupení, zatančili čtverylku, a potom vyzvali k tanci pilníkovské seniory. Vedoucí spolku Ivana Hrdličková si mezitím udělala čas a seznámila přítomné s komplikovaností oblékání a nošení jejich krásného oblečení. Jejich oděv totiž patřil do období pozdní renesance, roky přibližně 1815 – 1890. V tomto období žila například známá císařovna Alžběta Bavorská, zvaná Sissi nebo naše neméně známá spisovatelka Božena Němcová.

Pokračovat ve čtení

Click to listen highlighted text!