Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 7.12.2015

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 17.12.2015 OD 19,00 HODIN

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává  Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek  17.12.2015  od 19.00 hodin do zasedací místnosti městského úřadu.

Program:

  • určení ověřovatelů zápisu,
  • smlouvy s firmami a institucemi: Smlouva o nájmu pozemku s Povodím Labe na rekonstrukci mostu, Smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene s Povodím Labe, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb číslo 4175 s Městskou knihovnou v Trutnově, Smlouva o poskytování regionálních služeb s Městskou knihovnou v Trutnově, Smlouva o zveřejnění města se společností Mediatel, Nájemní smlouva č. 7587 N 15/54 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem na pronájem pozemku, Smlouva se společností ARBOPlan na prověrku hospodaření v lesích města Pilníkov a dodatek ke smlouvě č.1, Nájemní smlouva se ZŠ a MŠ Pilníkov na pronájem budovy MŠ, Smlouva o dílo se společností Alois Škop na zhotovení omítek na márnici, Smlouva č. 493150223 o dodávce aktualizací programového vybavení s firmou ATLAS consulting spol. s r.o., Smlouva o dílo Pilníkov – technickoekonomická variantní studie kanalizace a ČOV s firmou VRV a.s., Smlouva o dílo se společností RD Trutnov s.r.o. na rekonstrukci sociálního zázemí v restauraci Slunce, Příkazní smlouva s panem Milošem Haasem na TDI „Stavební úpravy sociálního zařízení restaurace Slunce“, dodatek č.2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací,
  • schválení finančního rozpočtu města Pilníkov na rok 2016,
  • schválení návrhu rozpočtu Společenství obcí Podkrkonoší,
  • přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtové opatření č.3,
  • směrnice č.1/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu,
  • povolení výherních hracích automatů ve městě Pilníkov,
  • schválení dodatku k dohodě o členství v JSDH ve spojení se jmenováním velitele JSDH,
  • Vnitřní předpis starosty města Pilníkov č.2/2015 o příkazu k provedení řádné roční inventarizace veškerého majetku a závazků města Pilníkov,
  • žádost Sboru dobrovolných hasičů na schválení rozpočtu na rok 2016 a likvidaci požárního vozidla;

Informace:

 • kanalizace a ČOV,
 • stavební akce,
 • Pilníkovský zpravodaj a akce do konce roku 2015;

Diskuze:

 Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

Miroslav Klapka

starosta města

Vyvěšeno dne:  7.12.2015                                                                Sejmuto dne:

Sejmuto dne 18.12.2015

Click to listen highlighted text!