Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Duben 2015

Přerušení dodávky vody 29.4.2015

Přerušení dodávky vody

 Dne 29.4.2015 (STŘEDA) bude z důvodu opravy havárie vodovodní přípojky přerušena dodávka vody v ulici Náměstí od č.p. 1-21, č.p. 24,25,151 v době od 7:45 do 14:00 hod.

Děkujeme za pochopení

Ukliďme ČESKO a při tom PILNÍKOV

  Děkuji tímto všem, kteří se zúčastnili celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, kterou jsme  aplikovali do  pilníkovského katastru ve čtvrtek 16.4. a v pátek 17.4.2015 . Velmi pěknou práci odvedly děti ze Základní a Mateřské školy, pod vedením jejich učitelů. Děti z MŠ s prvním stupněm ZŠ uklidily vnitřní části města a děti druhého stupně se postaraly o úklid příjezdové cesty ze směru od Vítězné. Dílčí ukázky toho, co vše se může nasbírat podél silnice, shlédněte v přiložené fotodokumentaci. Děti se při této příležitosti seznamovaly se tříděním podle jednotlivých komodit odpadu a vše chystaly pro odvoz následující den. V pátek odpoledne pomohly i zájmové spolky. Myslivci z Mysliveckého sdružení Krakonoš svezli připravený a vytříděný odpad na sběrný dvůr. Hasiči vyčistili příkopy podél silnice od zastávky Vlčice za Najmanovy na hranici katastru. Mladí hasiči se věnovali cestě na vyhlídku a děti z oddílu kopané sesbíraly nepořádek v okolí fotbalového hřiště. Dětský oddíl malých rybářů měl za úkol vyčistit břehy potoka. Důchodci pomohli až v pondělí a upravili městský park.  Celkem účastníci vytřídili cca 2,8 tuny odpadků a bylo zarážející, že podél cesty nasbírali 58 pneumatik.  Přejme si, abychom pořádek ve městě chvíli udrželi.

Poděkování patří i společnosti TALPA, spol. s r.o. a panu Ing. Tauchmanovi, který poskytl finanční dar pro nákup sladké odměny našim školákům.

Ještě jednou děkuji a přeji krásné a veselé jaro.

Miroslav Klapka – starosta

A ještě několik fotografií:

Závěrečné účty za rok 2014

Podrobnosti k závěrečnému účtu města Pilníkov za rok 2014 jsou v níže uvedených dokumentech:

Závěrečný účet za rok 2014  Velikost souboru: 113 666(B)

Zpráva nezávislého auditora za rok 2014  Velikost souboru: 1 731 801(B)

———————————————————————————————————————-

Výkazy za rok 2014 ZŠ a MŠ Pilníkov jsou v níže uvedeném odkazu:
Výkaz ZŠ a MŠ Pilníkov za rok 2014  Velikost souboru: 421 105(B)
———————————————————————————————————————-

Zpráva o účetní uzávěrce Voda-Lesy, s.r.o. Pilníkov je v níže uvedených odkazech:
Výkazy 2014 Lesy-voda s.r.o Velikost souboru:289 029(B)

Příloha k účetní závěrce Lesy-voda s.r.o. 2014 Velikost souboru:359 720(B)

Zpráva o vztazích 2014 Velikost souboru:140 257(B)

Sejmuto dne 6.05.2015

OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA

   Tuto sobotu bude letos poprvé otevřen sběrný dvůr. Z důvodu očekávaného zvýšeného zájmu bude sběrný dvůr otevřen od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Poprvé také budete moci v areálu uložit biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) do připraveného velkokapacitního kontejneru. Jedná se především o zahradní odpad, shrabanou starou trávu a listí a další biologicky rozložitelný odpad. Do tohoto kontejneru nesmí přijít živočišný odpad, jako jsou mrtvá zvířata, zbytky z kuchyně živočišného původu apod.  Tento kontejner bude zpřístupněn bez časového omezení na zpevněném pozemku naproti sběrnému dvoru. Další biologický odpad jako jsou větve, keře a stromy ukládejte do sběrného místa v prostoru „U štěrku“ k následnému štěpkování. Prosíme všechny občany, aby do těchto odpadů nemísili další druhy odpadu, jako jsou plastové lahve, papír apod. S tímto odpadem se totiž počítá pro jeho další využití zapracováním do orné půdy. Využijte prosím tuto sobotu  prodloužené otevírací doby a posíleného obslužného personálu. Provoz sběrného dvora bude v budoucím období otevřen každý týden ve standardních časech od 9.00 hod. do 11,00 hod. Provoz sběrného dvora je určen výhradně pro občany Pilníkova a chalupáře z katastru Pilníkova.

Nevyvážejte prosím biologický odpad do strží a úvozů v okolí Pilníkova.

Miroslav Klapka

starosta města

Jarní Vítání občánků

  V neděli 12. 4. 2015 připravil Výbor pro kulturu spolu s panem starostou Vítání nových občánků Pilníkova tentokrát zcela v jarním stylu. Přivítáni a zapsáni do pamětní knihy Pilníkova byli čtyři noví občánci Pilníkova:

  • TOŠOVSKÝ Kryštof
  • LÁSKA Václav
  • DAVIES Alex Joseph
  • SKOČDOPOLE Vít

  Kulturní program si připravili žáci sedmé třídy pod vedením paní uč. Mgr. S. Pospíšilové. Na flétnu a klávesy zahrály P. Jorová a H. Jorová. Pan starosta M. Klapka popřál ve svém projevu všem rodičům a novým občánkům šťastné společné chvíle a vzájemné porozumění. Po slavnostním zapsání  občánků a rodičů do pamětní knihy Pilníkova byly rodičům předány dárky od města Pilníkova. Tečkou slavnostního setkání se stal společný přípitek na zdraví, spokojenost a prožití krásných společných chvil rodičů s jejich milovanými dítky. Krásnou jarní výzdobu vystřihovaných motýlků a květin připravila asistentka anglického jazyka Stefi. Toto slavnostní setkání bylo velmi příjemné.

 I. Skořepová, předsedkyně Výboru pro kulturu
Krátké video z akce:

 

Pokračovat ve čtení

Click to listen highlighted text!