Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Archiv pro den: 22.3.2015

Kniha „Po desetiletích znovu o dějinách Pilníkova“

  Tak i Pilníkov se konečně dočkal své knihy popisující historii městečka. Kniha byla vydána pod názvem „Malé dějiny Pilníkova“ v loňském roce 2014 k pětistému výročí povýšení Pilníkova na město, k čemuž došlo 20. března 1514 za vlády krále Vladislava II., jehož byla ves tehdy majetkem, a představena poprvé veřejnosti byla na přednášce profesora PhDr. Vladimíra Wolfa v Pilníkově 21. března 2015, tedy přesně rok a den po zmíněném výročí.

  Oficiální představení knihy bylo spojeno s přednáškou vedoucího kolektivu autorů profesora PhDr. Vladimíra Wolfa s názvem „Po desetiletích znovu o dějinách Pilníkova“, která se konala za nemalé účasti obyvatel Pilníkova v zasedací místnosti městského úřadu. Profesor Wolf vyprávěl o historii od samých počátků a nejstaších nálezech až do konce války. Na něj navazovala přednáška pana Hakena, která začínala rokem 1945 a končila současností.

  Přednáška všechny přítomné zaujala a většina zúčastněných si také knihu zakoupila. I tato přednáška byla spojena s autogramiádou autorů knihy.

text a foto: Jaroslav Blažek

Představení knihy „Malé dějiny Pilníkova“

  V pátek 20. března 2015 byla v penzionu „U Skutilů“ poprvé slavnostně představena kniha „Malé dějiny Pilníkova“. Dnes se s ní měli možnost seznámit současní i předchozí zastupitelé města a pozvaní hosté. Kromě zástupců z okolních obcí přijeli i zástupci z polské družební gminy Marciszów.

  Po úvodním projevu starosty města Pilníkov pana Miroslava Klapky, který poděkoval všem autorům za jejich práci na knize, předvedly své vystoupení s názvem „Toulavá kamera“, následované tanečním vystoupením, děti z místní základní školy.

  Po vystoupení dětí byla kniha slavnostně pokřtěna a poté pan starosta již předal slovo profesoru PhDr. Vladimíru Wolfovi, jako hlavnímu autoru knihy, který nás s obsahem knihy stručně seznámil. Po několika dalších projevech, ve kterých vystoupili pan Haken a někteří zástupci obcí a gminy Marciszów, se uskutečnila autogramiáda zúčastněných autorů.

  A na závěr pár stručných informací o knize, protože přečíst jsem ji ještě nestihl:

  Knihu s názvem „Malé dějiny Pilníkova“ sestavil kolektiv autorů vedený profesorem PhDr. Vladimírem Wolfem a prochází celou historií od založení obce až po její současnost. Je rozdělena do 37 kapitol z nichž 31 kapitol se přímo zaobírá historií města Pilníkova. Kniha je vytištěna na kvalitním křídovém papíře a má celkem 144 stran a obsahuje mnoho obrázků a dobových fotografií a vychází v nákladu 1000 kusů. Zakoupit ji můžete přímo na radnici.

text a foto: Jaroslav Blažek

Click to listen highlighted text!