Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Březen 2015

Dětský maškarní karneval

  Výbor pro kulturu uspořádal dne 22.3. 2015 dětský karneval. Po představení začaly děti tančit a soutěžit v různých disciplínách. Celkem se karnevalu zúčastnilo více než 70 dětí v roztodivných maskách. Na závěr pak proběhlo vyhodnocení nejhezčích masek. Výběr byl však nesmírně obtížný, z důvodu velkého množství skutečně pěkných a podařených masek. Poděkování patří všem členům výboru.

Krátké video z akce:

Pokračovat ve čtení

Kniha „Po desetiletích znovu o dějinách Pilníkova“

  Tak i Pilníkov se konečně dočkal své knihy popisující historii městečka. Kniha byla vydána pod názvem „Malé dějiny Pilníkova“ v loňském roce 2014 k pětistému výročí povýšení Pilníkova na město, k čemuž došlo 20. března 1514 za vlády krále Vladislava II., jehož byla ves tehdy majetkem, a představena poprvé veřejnosti byla na přednášce profesora PhDr. Vladimíra Wolfa v Pilníkově 21. března 2015, tedy přesně rok a den po zmíněném výročí.

  Oficiální představení knihy bylo spojeno s přednáškou vedoucího kolektivu autorů profesora PhDr. Vladimíra Wolfa s názvem „Po desetiletích znovu o dějinách Pilníkova“, která se konala za nemalé účasti obyvatel Pilníkova v zasedací místnosti městského úřadu. Profesor Wolf vyprávěl o historii od samých počátků a nejstaších nálezech až do konce války. Na něj navazovala přednáška pana Hakena, která začínala rokem 1945 a končila současností.

  Přednáška všechny přítomné zaujala a většina zúčastněných si také knihu zakoupila. I tato přednáška byla spojena s autogramiádou autorů knihy.

text a foto: Jaroslav Blažek

Představení knihy „Malé dějiny Pilníkova“

  V pátek 20. března 2015 byla v penzionu „U Skutilů“ poprvé slavnostně představena kniha „Malé dějiny Pilníkova“. Dnes se s ní měli možnost seznámit současní i předchozí zastupitelé města a pozvaní hosté. Kromě zástupců z okolních obcí přijeli i zástupci z polské družební gminy Marciszów.

  Po úvodním projevu starosty města Pilníkov pana Miroslava Klapky, který poděkoval všem autorům za jejich práci na knize, předvedly své vystoupení s názvem „Toulavá kamera“, následované tanečním vystoupením, děti z místní základní školy.

  Po vystoupení dětí byla kniha slavnostně pokřtěna a poté pan starosta již předal slovo profesoru PhDr. Vladimíru Wolfovi, jako hlavnímu autoru knihy, který nás s obsahem knihy stručně seznámil. Po několika dalších projevech, ve kterých vystoupili pan Haken a někteří zástupci obcí a gminy Marciszów, se uskutečnila autogramiáda zúčastněných autorů.

  A na závěr pár stručných informací o knize, protože přečíst jsem ji ještě nestihl:

  Knihu s názvem „Malé dějiny Pilníkova“ sestavil kolektiv autorů vedený profesorem PhDr. Vladimírem Wolfem a prochází celou historií od založení obce až po její současnost. Je rozdělena do 37 kapitol z nichž 31 kapitol se přímo zaobírá historií města Pilníkova. Kniha je vytištěna na kvalitním křídovém papíře a má celkem 144 stran a obsahuje mnoho obrázků a dobových fotografií a vychází v nákladu 1000 kusů. Zakoupit ji můžete přímo na radnici.

text a foto: Jaroslav Blažek

Změna Webhostingu

  V následujícím období proběhne přesun stávajícího obsahu WWW stránek a e-mailových schránek města Pilníkov k jinému provozovateli webhostingových služeb. Z tohoto důvodu může docházet k chybnému zobrazení WWW stránek, nebo ztrátě e-mailové zprávy. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o zahájení výměny a odpočtu vodoměrů

  Lesy-voda, s.r.o. oznamuje, že od 16.3.2015 budou zaměstnanci firmy Jan Anděl a Jaroslav Krejčík vyměňovat vodoměry a to ve vybraných objektech. Dále se budou provádět čtvrtletní odečety vodoměrů. Obyvatelé jsou povinni umožnit přístup k vodoměrům dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Pokud nebudou majitelé objektů zastiženi, bude jim do poštovní schránky vložen lístek na odečet vodoměru. Tento lístek žádáme vyplnit a obratem odevzdat na adresu firmy Lesy-voda, s.r.o., Náměstí 36, Pilníkov do 3 dnů od doručení. Odečet vodoměru je také možné zaslat na e-mailovou adresu „voda.pilnikov@hi-net.cz“.

 Předem děkujeme za spolupráci               

Lesy – voda, s.r.o.

 

Přerušení dodávky vody – Změna!!!!

Přerušení dodávky vody

 Dne 24.3.2015 (úterý) bude z důvodu opravy vodovodního řadu přerušena dodávka vody v ulici Nádražní, Za Tratí a v osadě Letná

v době od 8:00 do 14:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Lesy – voda, s.r.o.

 

Click to listen highlighted text!