Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Tříkrálová sbírka

  V úterý 6.ledna 2015 na Tři krále proběhla poprvé v Pilníkově Tříkrálová sbírka, kterou uspořádala Charita Česká republika. V našem městě vypravila i doprovázela Tři krále při sbírce paní Iveta Bubeníčková, za což jí děkujeme. Pracovníci charity otevřeli zapečetěné pokladničky za účasti starosty města na městském úřadě. Výsledek sbírky byl na první ročník více než potěšující. Vybralo se celkem 2844,-Kč.

  Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.

3kralove

Úterý 17. 5 2022
Vítejte na stránkách

Vítejte na stránkách Pilníkova.

Chcete-li text hlasitě přečíst, označte ho a klikněte na ikonu reproduktoru, která se po jeho označení zobrazí.

Důležité odkazy
Click to listen highlighted text!