Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 15.10.2013

Územní plán 2013 – návrh pro společné jednání

Podrobnosti o Územním plánu Pilníkov – návrhu pro společné jednání jsou v níže uvedených odkazech:

  Pozor! – Některé dokumenty jsou datově rozsáhlejší a proto může trvat déle jejich stahování. Doporučujeme proto stáhnout soubor do pracovního adresáře v počítači a k prohlížení používat Adobe Reader. PlugIn v prohlížečích nemusí zobrazovat obsah správně.

A_Textová_část_územního_plánu.pdf Velikost souboru: 285 359(B)

B_1_Výkres_základního_členění_území.pdf Velikost souboru: 3 966 484(B)

B_2_Hlavní_výkres.pdf Velikost souboru: 12 289 435(B)

B_3_Výkres_vps_opatření_a_asanací.pdf Velikost souboru: 3 535 207(B)

C_Textová_část_odůvodnění_územního_plánu.pdf Velikost s.: 384 316(B)

D_1_Koordinační_výkres.pdf Velikost souboru: 23 845 696(B)

D_2_Výkres_širších_vztahů.pdf Velikost souboru: 33 103 765(B)

D_3_Výkres_předpokládaných_záborů_pf.pdf Velikost souboru: 5 918 317(B)

Sejmuto dne 1.11.2013

ČOV a kanalizace

  Na informačních tabulích na náměstí jsou zveřejněny plány jednotlivých tras 1. etapy městské kanalizace, která by se měla s největší pravděpodobností realizovat v l. 2014-15. Asi v měsíci listopadu se bude konat schůzka se zástupci projektanta, technického dozoru, manažéra projektu a investora, kde by se měly řešit možnosti připojení.

Přerušení dodávky vody

Dne 16.10.2013 bude z důvodu opravy vodovodního řadu uzavřena voda v ulicích Hradčín a Tovární od čp. 132 po železniční přejezd v době od 9.00 do 15.00 hod.

Click to listen highlighted text!