Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 7.5.2013

Euroregion Glacensis

Euroregion Glacensis
  Město Pilníkov je členem Euroregionu Glacensis. Toto volné zájmové sdružení krajů, měst,městysů a obcí zahrnuje okresy Trutnov, Náchod,Rychnovn/Kn, Ústn/Orl,Šumperk, Jeseník, Jičín,Hradec Kr., Pardubice, Chrudim, Svitavy a příhraniční regiony Polska Bylo založeno za účelem pomoci rozvoji, poznání a spolupráce v příhraničních oblastech. Město Pilníkov pořádá společné akce s obcí Vítězná a polskou gminou Marciszów. Také na rok 2013 nám byla schválena dotace na společný projekt Přátelství nezná hranic 2013. Předpokládáme, že i naši občané se zúčastni akcí, které jsou na letošní rok připraveny.

Pojeďte s námi na kolech z Pilníkova do polského Marciszówa. O víkendu 15-16.6.2013 to bude společný cyklovýlet do Marciszówa. Cyklisté z Vítězné přijedou na pilníkovské náměstí a v 9.30 pojedeme po trase Žacléř, Kamenná Góra do Marciszówa. Jedná se o trasu 55 km. V Marciszówe po večeři přespíme v tělocvičně. Ráno si na kolech v doprovodu polských cyklistů prohlédneme okolí Marciszówa a kolem poledne se vydáme na cestu zpět přes Kamennou Góru. Zajedeme se podívat na krásné historické kostely a katedrály v Kreszówe, zapsané mezi památky UNESCO a přes Lubawku,Bernartice zpět do Pilníkova. Jedná se o turistický výlet určený pro každého, kdo se alespoň občas sveze na kole. Cestou budou zastávky a bude se čekat na všechny účastníky. Tašky a věci na přespání v tělocvičně nám poveze doprovodný mikrobus a pojede s námi také sanitka s lékařem. Žádáme všechny zájemce,aby se přihlásili nejpozději do 5.června. Musíme zajistit ubytování, stravování a pití, vše účastníci obdrží zdarma. Všechny zájemce o tento cyklovýlet k poznání polského pohraničí srdečně zveme k účasti. Nezapomeňte se včas přihlásit na Měú Pilníkov nebo na tel. 734607580 -Hubáček František

Den Marciszówa. Další akci pořádá Gmina Marciszów v sobotu 29.6.2013 u kulturního domu a fotbalového hřiště. Den Marciszówa s bohatým kulturním a sportovním programem. Na Den Marciszówa pojede z Pilníkova autobus a také na tuto akci občany tímto zveme.

Den obce-Sport nezná hranic ve Vítězné. V sobotu 6.7.2013 pořádá obec Vítězná tradiční Den obce s doprovodným programem zaměřeným letos na sportovní aktivity. Dopoledne proběhnou sportovní soutěže, odpoledne kulturní program.

Den Pilníkova – Městské slavnosti. Město Pilníkov pořádá Městské slavnosti v sobotu 10. srpna. Akce se bude konat u fotbalového hřiště Spartaku a vodní nádrže pod názvem Lidové zvyky, tradice a řemesla v Podkrkonoší. Také tohoto setkání se aktivně zúčastní občané z Vítězné a Marciszówa. Kromě výstav, ukázek řemesel, vystoupení šermířů, divadla pro děti a hudebních kapel se připravují také soutěže pro účastníky v prostoru vodní nádrže. Pozvání na Městské slavnosti s programem obdrží všichni občané domů. Všechny tyto společné akce jsou určeny občanům těchto obcí a proto Vás zveme k účasti.

František Hubáček

Městská památková zóna Pilníkov

Městská památková zóna Pilníkov.
Městská památková zóna Pilníkov vznikla na základě vyhlášky Ministerstva kultury ČR č.108/2003 ze dne 1.dubna 2003.
V této zóně se nacházejí také objekty zapsané v Ústředním seznamu památek ČR a jsou v majetku města. Je to klasicistní kašna s pelikánem, sousoší Nanebevzetí Panny Marie a domy č.p.33-34 na náměstí. Dále měšťanské domy ve vlastnictví fyzických osob č.p.28-32. V centru města je kostel Nejsvětější Trojice v majetku Církve Římskokatolické arciděkanství Trutnov. Tento objekt je zařazen do havarijního fondu Ministerstva Kultury ČR a prostředky dostává přímo Církev ŘK, arciděkanství Trutnov. Příspěvek poskytuje také Město Pilníkov. Rozsah poškození a stav objektu je havarijní a tyto prostředky nestačí na větší opravy, které tato stavba nutně potřebuje.
Na památky a objekty, které mají přidělené registrační číslo a jsou zapsané v Ústředním registru je možné čerpat dotace z Programu regenerace městské památkové zóny. Podmínkou je vždy projekt řešení, rozpočet, stavební povolení nebo souhlas s provedením stavby nebo opravy vydaný odborem výstavby Městského úřadu Trutnov a oddělením památkové péče tohoto odboru. Žádosti s tímto souhlasem se zasílají na Městský úřad Pilníkov, který po schválení žádá Ministerstvo kultury ČR o příspěvek z Programu regenerace. V případě přidělení město poskytne dotaci žadateli na základě rozhodnutí Městského úřadu po provedeném správním řízení Ministerstvo kultury ČR může poskytnout obcím a městům finanční prostředky na záchranu významných památkových hodnot a majetku v jejich vlastnictví, které nejsou zapsané a nemají přidělené registrační číslo ale nacházejí se v Městské památkové zóně.
Žádat o dotaci je možné podat také na domy a stavby nezapsané v ústředním seznamu památek, které se nacházejí na území Městské památkové zóny. Podmínky těchto dotací nebo příspěvků vyhlašuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje odb. památkové péče pro majitele těchto objektů. Součástí vyhlášení je vždy termín příjmu žádosti. Na tuto dotaci žádá přímo vlastník stavby. Všechny příspěvky a dotace jsou vázány záchranou památkových hodnot. Tuto dotaci lze však využít také na modernizaci objektů jako je podřezání, zateplení, kanalizace, topení, omítky, střechy. Podmínky vyhlašuje na příslušný rok Krajský úřad. Žádáme občany, kteří vlastní objekty v MPZ Pilníkov a mají zájem tyto stavby opravit, aby požádali Městský úřad Pilníkov o poskytnutí informací k možnostem získání dotací nebo příspěvků. Termín k podání žádosti je vždy velmi krátký. Připomínáme, že doba potřebná od záměru provedení zamýšlené opravy k poskytnutí příspěvku při dodržení všech termínů bude potřeba téměř 1 rok. Proto žádáme občany, kteří plánují opravy v příštím roce, aby se již nyní informovali o možnostech získání dotace v roce 2014.

František Hubáček

Click to listen highlighted text!