Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Únor 2013

DĚTSKÝ KARNEVAL

Komise pro kulturu a sport pořádala dne 24.2. 2013 dětský karneval, který začal netradičně divadlem. Pohádku ,, Král zvířat“ nám zahrálo chotěvické dobrovolné sdružení OCHOZ. Po představení začaly děti soutěžit v  disciplínách jako např. v jízdě na koloběžce, hodu  kroužkem nebo tanci, ale vyzkoušely si také pohánění míče vařečkou. Celkem se karnevalu zúčastnilo více než 60 dětí.  Poděkování patří všem členům komise a také paní Galerové, která  nás překvapila více než 70 napečenými koláči pro všechny účastníky karnevalu. Děkujeme !!!

   Mgr. Veronika Sokolovičová

A ještě několik fotografií z dětského karnavalu.

Oznámení – veřejné zasedání

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov se koná ve čtvrtek 28. února 2013 od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Pilníkov.
Program: návrh rozpočtu města na rok 2013, rozpočtová opatření, smlouvy s firmami, nemovitosti, příspěvky, dary, dotace, vodné, odpady aj.

Výzva k podání nabídek

Podrobnosti o Výzvě k podání nabídek pro výběr dodavatele veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než 2 mil. Kč u veřejných zakázek na dodávky nebo služby. Poptávka není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – je v níže uvedeném odkazu:

Výzva k podání nabídek Velikost souboru: 410 073B

Click to listen highlighted text!