Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Leden 2013

VÝSLEDKY VÁNOČNÍHO TURNAJE

V Ý S L E D K Y   V Á N O Č N Í H O  T U R N A J E

Pohar Palka

 VÁNOCE  2012


S T O L N Í   T E N I S    25. R O Č N Í K    

 

 MLÁDEŽNICKÁ  KATEGORIE  DO  17  LET                                                                     

 1. BARTŮNĚK  DAVID
 2. STARÝ ALEŠ
 3. PIŠTORA ZDENĚK                                                                                                                                  

 

KATEGORIE DOSPĚLÍ                                               

 1. BARTŮNĚK FRANTIŠEK
 2. FRIEDRICH TOMÁŠ
 3. BAIER MIROSLAV
 4. HNIK ONDŘEJ
 5. PECINA JIŘÍ
 6. NÝČ ČESTMÍR
 7. STRASSER PAVEL
 8. KUŘÍK PAVEL
 9. FENDRYCH STANISLAV
 10. KORNFELD JIŘÍ
 11. KRATOCHVÍL JAROSLAV
 12. JANDÍK JAN

Pokračovat ve čtení

Oznámení – Volba prezidenta

Výsledky přímé volby prezidenta ČR – 2. kolo – Pilníkov:
Voleb se zúčastnilo 538 voličů.
Volební účast 54,7 %.
Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty:

Miloš Zeman – 324 hlasy
Karel Schwarzenberg – 213 hlasů

1 hlas byl neplatný.

rallye Winter Trial 2013

Dne 22.1.2013 v době od 14.30 do 16.30 hod. bylo možné si prohlédnout na pilníkovském náměstí historické automobily z 60. a 70. let 20. stol. různých typů značek, např. Citroen, Ford, Porche, BMW, Alfa Romeo, Fiat a další v rámci akce 13. ročníku veteránské rallye Winter Trial.

 Několik fotografií:

Pozvánka – členská schůze MS ČRS Pilníkov

Výroční členská schůze MS ČRS Pilníkov se koná v sobotu 26. 1. 2013 od 9.30 hod. v restauraci Slunce v Pilníkově. V průběhu VČS bude možné zakoupit členskou známku a povolenky k rybolovu pro rok 2013.

Oznámení – 2. kolo volby prezidenta

2. kolo volby prezidenta ČR bude probíhat
v pátek dne 25. 1. 2013 od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu dne 26. 1. 2013 od 8.00 do 14.00 hod.

Volební okrsek č.1 v Pilníkově – místnost v přízemí tělocvičny, Náměstí čp. 21,
zde volí občané s trvalým bydlištěm v Pilníkově.
Upozorňujeme voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství ČR.

Pozvánka – Valná hromada Honebního společenstva

Valná hromada Honebního společenstva Krkonoše Pilníkov se koná dne 14. 2. 2013 od 17.00 hod. v penzionu U Skutilů,Tovární 292, 542 42 Pilníkov.
Program:

 • 1. Zahájení
 • 2.  Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH
 • 3.  Zpráva finančního hospodáře HS
 • 4.  Zpráva revizní komise HS
 • 5.  Úprava stanov HS
 • 6.  Volba starosty, místostarosty a honebního výboru HS
 • 7.  Diskuze
 • 8.  Usnesení
 • 9.  Závěr

Oznámení – historické vozy

22. ledna 2013 od 13.15 hod. budou naším městem projíždět historické vozy z Evropy i ze Zámoří v rámci akce ,,Zimní jízda veteránů“, kterou pořádá Mezinárodní federace historických vozů. Auta budou postupně přijíždět na náměstí nebo na parkoviště u restaurace Slunce, kde budou mít krátkou přestávku na občerstvení. Srdečně Vás zveme na tuto akci splolečně s restaurací Slunce.

Click to listen highlighted text!