Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Zpravodaj

Pilníkovský zpravodaj

Pilníkovský zpravodaj vydává město Pilníkov jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází čtvrtletně v nákladu 450 výtisků a je zapsán do evidence Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E22191 ze dne 16. 7. 2015.

Své náměty a příspěvky zasílejte na e-mail redakce@pilnikov.cz.

Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Pilníkovský zpravodaj je obyvatelům Pilníkova poskytován zdarma.

S platností od 4. března 2019 je možné v Pilníkovském zpravodaji zveřejňovat také reklamu – pravidla inzerce v PDF.

2021
Zpravodaj 1/2021
Zpravodaj 2/2021
2020
Zpravodaj 1/2020
Zpravodaj 2/2020
Zpravodaj 3/2020
Zpravodaj 4/2020
2019
Zpravodaj 4/2019
Zpravodaj 3/2019
Zpravodaj 2/2019
Zpravodaj 1/2019
2018
Zpravodaj 4/2018
Zpravodaj 3/2018
Zpravodaj 2/2018
Zpravodaj 1/2018
 
2017
Zpravodaj 4/2017
Zpravodaj 3/2017
Zpravodaj 2/2017
Zpravodaj 1/2017
2016
Zpravodaj 4/2016
Zpravodaj 3/2016
Zpravodaj 2/2016
Zpravodaj 1/2016
 2015
Zpravodaj 3/2015
Zpravodaj 2/2015
Zpravodaj 1/2015
 2014
Zpravodaj 3/2014
Zpravodaj 2/2014
  2013
Zpravodaj 3/2013
Zpravodaj 1/2013
Úterý 3. 8 2021
Vítejte na stránkách

Vítejte na stránkách Pilníkova.

Chcete-li text hlasitě přečíst, označte ho a klikněte na ikonu reproduktoru, která se po jeho označení zobrazí.

Důležité odkazy
Click to listen highlighted text!