Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Opravné prostředky

Jak podat opravný prostředek?

Proti rozhodnutí MÚ o neposkytnutí informace (tzn. O odmítnutí žádosti) lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli podat odvolání, o kterém rozhoduje v oblasti samostatné působnosti Rada města Pilníkov. Rozhodnutí o neposkytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Čtvrtek 5. 8 2021
Vítejte na stránkách

Vítejte na stránkách Pilníkova.

Chcete-li text hlasitě přečíst, označte ho a klikněte na ikonu reproduktoru, která se po jeho označení zobrazí.

Důležité odkazy
Click to listen highlighted text!