Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Opravné prostředky

Jak podat opravný prostředek?

Proti rozhodnutí MÚ o neposkytnutí informace (tzn. O odmítnutí žádosti) lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli podat odvolání, o kterém rozhoduje v oblasti samostatné působnosti Rada města Pilníkov. Rozhodnutí o neposkytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Click to listen highlighted text!