Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Další informace

Hlášení rozhlasu 1.6.2020

Hlášení městského rozhlasu

Dnes máme pondělí 1. června, svátek slaví Laura, Laurám přejeme vše nejlepší.

Důležitá informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v našem městě Pilníkov, která se bude konat na Letné dne 4. 6. 2020 od 10:30 do 13:00 hod.

Pozvánka

Město Pilníkov a kulturní výbor si vás dovolují pozvat na pilníkovskou pouť a dětský den. Hlavní program začíná v sobotu 6. 6. 2020 od 13:30 hod na náměstí a v prostorách městského parku pod kostelem. Těšit se můžete na pouťové atrakce, které budou dotovány městem (ceny jízdného budou poloviční), na pohádkové bytosti, které připravily soutěže plné zábavy, na výstavu vtipů p. Jiřího Gruse v zasedací místnosti městského úřadu, od 16:00 hod na hudební skupinu Nešlapeto, v 17:00 hod na vyhlášení soutěže o nejlepší pouťový koláč (nutno dodat 6 ks) a nejoriginálnější roušku a od 18:00 hod vystoupí hudební skupina Elka. Hygienická opatření budou zajištěna, roušku s sebou. Občerstvení je zajištěno stánkovým prodejem.

Další pozvánka je na společné setkání a představení studie veřejných prostranství města Pilníkov, které se uskuteční v pondělí 15. 6. 2020 od 18:00 hod na sále restaurace Slunce.

Upomínka

Splatnost poplatku za svoz směsného odpadu byla do 30. dubna. Tímto apeluji na všechny občany, kteří nemají k dnešnímu dni zaplaceno, aby částku uhradili a dodržovali termín splatnosti tohoto poplatku.

Harmonogram prací

I nadále probíhá postupné dokončování výkopových prací, na které navazuje provádění asfaltových vrstev. Prosíme vás všechny o trpělivost a shovívavost.

Nabídka

Firma Havelka (uhelné sklady) oznamuje, že akce jarní slevy uhlí s pásem a dopravou zdarma končí v pondělí 15. června. Závoz uhlí za původní cenu je možný i později, pokud budete mít u firmy Havelka záznam.  Domluvíte se na telefonu 602 489 489.

V pátek 5. 6. 2020 před desátou hodinou přijede na náměstí prodejce Uzenářství Petrásek s nabídkou čerstvého masa a uzenin.

Napojování domácností na kanalizaci a ČOV je plánováno řádově od srpna letošního roku. Zájemci o kontakty na zpracování nabídek na zhotovení domovních přípojek kontaktujte referenta investic Ing. Voborníka na tel: 605 158 342. V žádném případě se prosím zatím do nově budované kanalizace nenapojujte!

 

Přeji vám všem klidný a slunečný týden.

 

Sobotní cyklovýlet

Vážení občané,

v sobotu ráno zahájí krkonošští cykoloturisté novou sezonu téměř čtyřicetikilometrovým společným cyklovýletem. Letošní start bude právě v Pilníkově. Sraz je 30.5.2020 v 10:00hod u fotbalového hřiště směrem na Sovinec – Dubový Dvůr – Kohoutov – Záboří do Vítězné a zpět na Pilníkov.

Jestliže budete mít zájem, můžete se samozřejmě zúčastnit také, těšíme se na vás.

https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/vrchlabi-krkonoose-cykloturistika-sezona-zahajeni-vyjizdka-vylet250520-tu.html

 

Hlášení městského rozhlasu 25.5.2020

Hlášení městského rozhlasu

Dnes máme pondělí 25. května, svátek slaví Viola, přejeme vše nejlepší.

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v našem městě Pilníkov, ke kterému dojde na Letné dne 4. 6. 2020 od 10:30 do 13:00 hod.

Pozvánka

Pozvánka na varhanní koncert varhaníka p. Hanuše, doplněný zpěvem Michaely Prokopcové, který se koná v neděli 31. 5. 2020 od 17:00 hod v jilemnickém kostele svatého Vavřince. Vstupné je dobrovolné.

Upomínka

Splatnost poplatku za svoz směsného odpadu byla do 30. dubna. Tímto apeluji na všechny občany, kteří nemají k dnešnímu dni zaplaceno, aby částku uhradili a dodržovali termín splatnosti tohoto poplatku.

Harmonogram prací

I nadále probíhá postupné dokončování výkopových prací, na které navazuje provádění asfaltových vrstev. Prosíme vás všechny o trpělivost a shovívavost.

Nabídka

Firma Havelka (uhelné sklady) oznamuje, že akce jarní slevy uhlí s pásem a dopravou zdarma končí v pondělí 15. června. Závoz uhlí za původní cenu je možný i později, pokud budete mít u firmy Havelka záznam.  Domluvíte se na telefonu 602 489 489.

V pátek 29. 5. 2020 před desátou hodinou přijede na náměstí prodejce Uzenářství Petrásek s nabídkou čerstvého masa a uzenin.

Stále platí nabídka odběru obědů do vlastních nádob ze školní jídelny v hodnotě 60,-Kč. Zájemci o obědy kontaktujte paní Petrákovou na tel: 734 575 494.

Napojování domácností na kanalizaci a ČOV je plánováno řádově od srpna letošního roku. Zájemci o kontakty na zpracování nabídek na zhotovení domovních přípojek kontaktujte referenta investic Ing. Voborníka na tel: 605 158 342. V žádném případě se prosím zatím do nově budované kanalizace nenapojujte!

Přeji vám všem klidný a slunečný týden.

 

 

Záměr prodeje nebo směny pozemku

Město Pilníkov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zveřejňuje záměr  prodat, nebo směnit

Nemovitost – z pozemku p.č. 1494/1 o výměře 2.713 m² v k.ú. Pilníkov II v obci Pilníkov, oddělenou část pozemku o výměře 35 m² za cenu dle Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Běžné podmínky prodeje, nabídková cena: Prodejní cena bude stanovena dohodou, kde znalecký posudek bude podkladem. Nabyvatel/é předmětných nemovitostí uhradí správní poplatky související s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a bude/-ou poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (4%).

Další informace zájemcům podá na Městském úřadě v Pilníkově, starosta Josef Červený, tel. 499 898 922 nebo 603 558 852 v úředních hodinách pondělí: 8:00 – 17:00 hod., středa 13:00 – 16:00 hod.

 

Josef Červený – starosta

V Pilníkově 22.5.2020

Vyvěšeno: 22.5.2020                                                                    Sejmuto:

Přerušení dodávky elektřiny

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v našem městě Pilníkov, které se bude konat:

Dne

Od

Do

4. 6. 2020

10:30

13:00

Odstávka se týká těchto ulic:

Letná

Čp.85, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 368, 371, 372, 377, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403

Pilníkov

parc. č. 80, parc. č. 650/11

HLÁŠENÍ ROZHLASU 18.5.2020

Hlášení městského rozhlasu

Dnes máme pondělí 18. května, svátek slaví Nataša, přejeme vše nejlepší.

Vážení občané,

stále platí nařízení vlády o ochraně dýchacích cest a nošení roušek, dodržujte prosím stále toto nařízení. I nadále nabízíme všem zájemcům možnost doručení bavlněných roušek do poštovní schránky, v případě potřeby kontaktujte MěÚ.

Pozvánka

Zastupitelstvo města Pilníkov vás všechny srdečně zve na veřejné zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 18.00 hodin na sále restaurace Slunce.

Harmonogram prací

I nadále probíhá postupné dokončování výkopových prací, na které navazuje provádění asfaltových vrstev. Prosíme vás všechny o trpělivost a shovívavost.

Nabídka

V pátek 22. 5. 2020 před desátou hodinou přijede na náměstí prodejce Uzenářství Petrásek s nabídkou čerstvého masa a uzenin.

V sobotu 23. 5. 2020 bude probíhat od 9:00 hod na parkovišti u restaurace Slunce výkup kůží.

Stále platí nabídka odběru obědů do vlastních nádob ze školní jídelny v hodnotě 60,-Kč. Zájemci o obědy kontaktujte paní Petrákovou na tel: 734 575 494 .

Napojování domácností na kanalizaci a ČOV je plánováno řádově od srpna letošního roku. Zájemci o kontakty na zpracování nabídek na zhotovení domovních přípojek kontaktujte referenta investic Ing. Voborníka na tel: 605 158 342. V žádném případě se prosím zatím do nově budované kanalizace nenapojujte!

Vážení občané, stále platí pomoc městského úřadu a našich dobrovolníků.

 1. NÁKUPY pro seniory – Neváhejte se obrátit na telefonní číslo starosty: 603 558 852. Pomůžeme vám s dodávkou potravin, s dodávkou léků, potravin pro zvířata, hygienických potřeb a podobně.
 2. STÁLE PLATÍ- Chovejme se ohleduplně, respektujme nařízení vlády. Nestrašme sami sebe, vyvarujme se stresu. Vypínejte proto občas televizi, pracujte v okolí svého domu, choďte na procházky do lesa, užívejte jarních dnů.

 PROSÍM NEPANIKAŘTE, společně to zvládneme.

Přeji vám všem klidný a slunečný týden.

 

 

Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemku

Město Pilníkov v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Pronajmout níže uvedený pozemek:

 

za účelem zřízení předzahrádky : p.p.č. 1200/2 a její část o výměře 42m² v k.ú. Pilníkov I

Na výše uvedený pozemek existuje konkrétní zájemce a roční nájemném je stanoveno ceníkem nájemného z 1.6.2016 schváleného na veřejném zasedání 2/2016 usnesením číslo 24.

Josef Červený, starosta

Na úřední desce vyvěšeno dne: 15.5.2020

sejmuto dne:  31.5.2020

Hlášení rozhlasu 11.5.2020

Hlášení městského rozhlasu

Dnes máme pondělí 11. května, svátek slaví Svatava.

Dodatečně přeji všem maminkám k včerejšímu Dni matek, děkujeme za vaši starostlivost a péči, jsme rádi, že vás máme.

Vážení občané,

Stále platí nařízení vlády o ochraně dýchacích cest a nošení roušek, dodržujte prosím stále toto nařízení. I nadále nabízíme všem zájemcům možnost doručení bavlněných roušek do poštovní schránky, v případě potřeby kontaktujte MěÚ.

Prosba

V Pilníkově došlo v minulém týdnu ke krádeži králíků ze soukromých chovů, prosíme vás tedy o zabezpečení přístupu a také zvýšenou všímavost, popřípadě se nebojte vše nahlásit na Policii ČR.

Pozvánka

Zastupitelstvo města Pilníkov vás všechny srdečně zve na veřejné zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 21.5.2020 od 18.00 hodin na sále restaurace Slunce.

V termínu do 16. 5. 2020 se koná zápis dětí do MŠ v Pilníkově. V případě zájmu volejte ředitelce školy na tel: 734 575 492, bližší informace jsou také na webu školy www.zspilnikov.cz

Harmonogram prací

I nadále probíhá postupné dokončování výkopových prací, na které navazuje provádění asfaltových vrstev. Prosíme vás všechny o trpělivost a shovívavost.

Nabídka

Ve čtvrtek 14. května přijedou v 9.00 hod na náměstí prodejci z Dolan s nabídkou kvalitního ovoce a zeleniny.

Stále platí nabídka odběru obědů do vlastních nádob ze školní jídelny v hodnotě 60,-Kč. Zájemci prosím kontaktujte paní Petrákovou na tel: 734 575 494 .

Napojování domácností na kanalizaci a ČOV je plánováno řádově od srpna letošního roku. Zájemci o kontakty na zpracování nabídek na zhotovení domovních přípojek kontaktujte referenta investic Ing. Voborníka na tel: 605 158 342. V žádném případě se prosím zatím do nově budované kanalizace nenapojujte!

Vážení občané, stále platí pomoc městského úřadu a našich dobrovolníků.

 1. NÁKUPY pro seniory – Neváhejte se obrátit na telefonní číslo starosty: 603 558 852. Pomůžeme vám s dodávkou potravin, s dodávkou léků, potravin pro zvířata, hygienických potřeb a podobně.
 2. STÁLE PLATÍ- Chovejme se ohleduplně, respektujme nařízení vlády. Nestrašme sami sebe, vyvarujme se stresu. Vypínejte proto občas televizi, pracujte v okolí svého domu, choďte na procházky do lesa, užívejte jarních dnů.

 PROSÍM NEPANIKAŘTE, společně to zvládneme.

Přeji vám všem klidný týden.

 

 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva – POZVÁNKA

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 21.5.2020 od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE

Program:

 • určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 • smlouvy s firmami a institucemi: Dodatek č.5 Smlouvy o dílo s BAK&PDV Stavby – Pilníkov, Kupní smlouva – prodej části pozemku Ing. Karel Skutil p.č.1354/2 v k.ú. Pilníkov III, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. ,Darovací smlouva na Městský ples od Mizera – Stavby, Darovací smlouva na městský ples od Ing. Jaroslav Kult, Smlouva s KHK o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, Smlouva o poskytnutí služeb na internetovém serveru pro sběr dat z telemetrických stanic s FIEDLER AMS s.r.o., Smlouva s ČEZ Distribuce o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce el. energie pro MŠ, Licenční smlouva s OSA o veřejném provozování hudebního díla na Městském reprezentačním plese, Smlouva s MAS Království – Jestřebí hory na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro město a ZŠ a MŠ Pilníkov, Smlouva o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na stoce G, Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města s FINCO-AUDIT, spol.s r.o.,
 • Projednání závěrečného účtu města Pilníkov a účetní závěrky za rok 2019
 • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
 • Žádost DIAKONIE ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci sociálních služeb,
 • Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
 • Rozhodnutí a odsouhlasení zastupitelstva o poměru cen při realizaci směny pozemků s Lesy ČR

 

Informace:

 • kanalizace a ČOV
 • plánované kulturní akce
 • investiční akce a opravy
 • Zpravodaj

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

starosta  města

 

Vyvěšeno dne: 7.5.2020                                                              Sejmuto dne:

Hlášení rozhlasu 4.5.2020

Hlášení městského rozhlasu

Dnes máme pondělí 4. května, svátek slaví Květoslav.

Vážení občané,

Stále platí, nařízení vlády o ochraně dýchacích cest a nošení roušek, dodržujte prosím stále toto nařízení. Dále platí, že v tomto nouzovém stavu neváhejte a v případě potřeby se obracejte telefonicky na Městský úřad v Pilníkově, telefon starosty 603 558 852. Pokusíme se Vám pomoci, jak jen to bude možné.

I nadále nabízíme všem zájemcům možnost doručení bavlněných roušek. Zájemci prosím telefonujte nebo pište na tel 603 558 852, uveďte jméno, příjmení, ulici a číslo popisné. Roušku Vám doručíme do poštovní schránky.

V termínu od 4.5. – 16.5.2020 se koná zápis dětí do MŠ v Pilníkově. V případě zájmu volejte ředitelce školy na tel: 734 575 492, bližší informace jsou také na webu školy. ( www.zspilnikov.cz )

Otevření knihovny:

Každé úterý je opět v provozu naše knihovna a to od 13:00hod do 17:30 hod.

Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00hod.

BIO odpad můžete i nadále odvážet a sypat do červeného kontejneru u továrny.

Harmonogram prací na opravě komunikací:

I nadále tento týden bude probíhat postupně provádění asfaltových vrstev Prosíme vás o trpělivost a shovívavost.

Oprava vodovodu:

Zítra 5.5.2020 bude ráno od 8:00 – 10.00hod probíhat oprava vodovodu v ulici Tovární od čp. 51 Fajfrovi po bytový dům čp.145 na Hradčíně.

Odstávka vody bude zítra také v ulici Polní od čp.69 Bubeníčkovi po čp.213 Krákorovi.

Poděkování.

Rád bych poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se podílí na šití bavlněných roušek, které dodáváte na městský úřad, obratem je distribuujeme na potřebná místa. Zároveň děkuji Vám všem, kteří si roušky distribuujete mezi sebou. Moc si vážím vaší společné pomoci.

Zrušeno:

Divadelní představení NOC s Casanovou které se mělo sehrát 9.5.2020 na sále restaurace Slunce, bude také přeloženo, zakoupené vstupenky prosím nevyhazujte, o náhradním termínu Vás budeme včas informovat.

Nabídka:

I nadále platí nabídka odběru obědů do vlastních nádob ze školní jídelny v hodnotě 60,-Kč, zájemci prosím kontaktujte paní Petrákovou na tel: 734 575 494 vždy do ranních 7.00hod.

Napojování domácností na kanalizaci a ČOV je plánováno řádově od srpna letošního roku, zájemci o kontakty na zpracování nabídek na zhotovení domovních přípojek, kontaktujte referenta investic Ing Voborníka na tel : 605 158 342. V žádném případě se prosím zatím do nově budované kanalizace nenapojujte.

Nabídka prodeje pozemku v Pilníkově za rozumnou cenu, jedná se o vhodný pozemek k výstavbě jednoho až dvou rodinných domů na p.č. 77/1 v k.ú. Pilníkov I, více informací na tel: 724 133 212 p. Kaikl.

Vážení občané, stále platí pomoc městského úřadu a dobrovolníků

 1. NÁKUPY pro seniory – Neváhejte se obrátit na mé telefonní číslo ( starosta ) 603 558 852. Pomůžeme vám s dodávkou potravin, s dodávkou léků, potravin pro zvířata, hygienických potřeb a podobně.
 2. STÁLE PLATÍ- Chovejme se ohleduplně, respektujme nařízení vlády. Nestrašme sami sebe, vyvarujme se stresu. Vypínejte proto občas televizi, pracujte v okolí svého domu, choďte na procházky do lesa, užívejte jarního sluníčka.
 3. POKUD potřebujete zdravotnickou pomoc, obraťte se na lékaře nejprve telefonicky. Návštěvy u lékaře, které nejsou bezpodmínečně nutné, odložte na později.

 PROSÍM NEPANIKAŘTE, jsme v tom společně s vámi a společně to zvládneme.

Přeji vám všem klidný týden.

Sobota 29. 1 2022
Vítejte na stránkách

Vítejte na stránkách Pilníkova.

Chcete-li text hlasitě přečíst, označte ho a klikněte na ikonu reproduktoru, která se po jeho označení zobrazí.

Důležité odkazy
Click to listen highlighted text!