Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Starosta

Veřejné zasedání – pozvánka

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává
Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 25.2.2021 od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE


Program:
– určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
– Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s Transport Trutnov
– Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
– Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
– Smlouvy: Kupní smlouva Jakub Janda, Dodatek č.4 k pachtovní smlouvě zemědělský pacht s Lesy – voda, s.r.o., Smlouva o servisní činnosti s VODA CZ SERVICE s.r.o., Darovací smlouva s Nadačním fondem při Oblastní nemocnici Trutnov,a.s., Darovací smlouva s Oblastní charitou Červený Kostelec, Smlouva s ČSOB pojišťovnou


– Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města
– Členský příspěvek Euroregionu Glacensis
– Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
– Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Pilníkov
– Výroční zpráva za rok 2020 o svobodném přístupu k informacím
– Nedějefest – vymezení nočního klidu 18 – 19.6.2021
– Rozúčtování nákladů za sběr a svoz tříděného a netříděného komunálního odpadu

Informace:
– kulturní akce,
Diskuze:
Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.
Červený Josef – starosta města

Vyvěšeno dne: 12.2.2021 Sejmuto dne:

Hlášení rozhlasu 8.2.2021

Informace pro rybáře MS Pilníkov – povolenky na rok 2021 se prodávají ve dnech 12.2.2021 ve výdejně prodejny rybářských potřeb IKA, nám. Horníků 495, 541 01 Trutnov. Prodej se uskuteční ve výdejní době mezi 15:30 – 17:00hod.


Plánované divadelní představení LIGA PROTI NEVĚŘE je odloženo a bude sehráno v náhradním termínu 18.5.2021 od 19:00hod na sále restaurace Slunce.


Divadelní představení NOC S CASANOVOU je zatím bez náhradního termínu.


Letošní akce pilníkovský MASOPUST která se měla konat 13.2.2021 je z důvodu nynější situace zrušena.


Vážení spoluobčané, přijměte pozvání na letošní první VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva města Pilníkov, které je svoláno na čtvrtek 25.února od 18.00 hodin na sál restaurace Slunce.

Hlášení rozhlasu 1.2.2021

Redakce pilníkovského zpravodaje hledá nové redaktory a dopisovatelé. Zájemci, kteří by rádi spolupracovali na tvorbě, kontaktujte starostu na tel: 603 558 852.

Ve čtvrtek 4.2.2021 přijede v 9:00hod na náměstí do Pilníkova prodejce z Dolan s nabídkou, ovoce, zeleniny a brambor.

Informace pro rybáře MS Pilníkov – povolenky na rok 2021 se prodávají ve dnech 5.2.2021 ve výdejně prodejny rybářských potřeb IKA, nám. Horníků 495, 541 01 Trutnov. Prodej se uskuteční ve výdejní době mezi 15:30 – 17:00hod.


Plánované divadelní představení LIGA PROTI NEVĚŘE je odloženo a bude sehráno v náhradním termínu 18.5.2021 od 19:00hod na sále restaurace Slunce.


Letošní akce pilníkovské MASOPUST která se měla konat 13.2.2021 je z důvodu nynější covid situace zrušena.


Zítra nepoteče z důvodu opravy vodovodu voda v ulicích Trutnovská, Farní a část Náměstí. Jedná se o čp. 37- 69. Oprava je plánována do 14:00hod. Děkujeme za pochopení.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, z důvodu výskytu onemocnění COVID 19 v MŠ Pilníkov, bude MŠ od 1.2.2021 do odvolání uzavřena. Předejte tuto informaci prosím všem rodičům dětí navštěvujících naši MŠ.

Děkuji starosta.

LIGA PROTI NEVĚŘE – náhradní termín

Vážení spoluobčané,
plánované divadelní představení LIGA PROTI NEVĚŘE bude z důvodu nynější COVID situace sehráno v náhradním termínu 18.5.2021 od 19:00hod na sále restaurace Slunce.

Těšíme se na vás, kulturní výbor

PILNÍKOVSKÝ MASOPUST

Vážení spoluobčané, s velkou lítostí musíme oznámit, že letošní akce MASOPUST která se měla konat 13.2.2021, je z důvodu nynější covid situace ZRUŠENA.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás v lepších časech.

Kulturní výbor

Hlášení rozhlasu 25.1.2021

Vyzvedávejte si i nadále na Městském úřadu v Pilníkově vaši „chytrou“ svozovou známku, kterou si prosím vylepte na svoji odpadovou nádobu (popelnici). MÚ je otevřen v pondělí od 8:00 – 10:00 a od 14:00 – 17:00 hod. a ve středu od 8:00 – 10:00 a od 13:00 – 16:00hod.

Redakce pilníkovského zpravodaje hledá nové redaktory a dopisovatelé. Zájemci, kteří by rádi spolupracovali, kontaktujte starostu na tel: 603 558 852.

Prosíme spoluobčany, kteří chodí do přírody na procházky, aby svou chůzí neničili vytvořenou běžeckou stopu.

Zítra 26.1.2021 přijede v 8:45 na náměstí do Pilníkova prodejce s nabídkou kuřecího masa. V nabídce budou křídla, stehna a řízky.

V rozmezí 10:00 – 11:00 hodiny, přijede zítra na náměstí do Pilníkova také prodejce ovoce a zeleniny s nabídkou brambor za cenu 10,-Kč / kg. Baleno bude po 15kg pytlích. Jablka za cenu 20,-Kč / kg a cibule za cenu 14,-Kč / kg.

Informace pro rybáře MS Pilníkov – povolenky na rok 2021 se prodávají ve dnech 29.1.2021 ve výdejně prodejny rybářských potřeb IKA, nám. Horníků 495, 541 01 Trutnov. Prodej se uskuteční ve výdejní době mezi 15:30 – 17:00 hodin.

Hlášení rozhlasu 18.1.2021

Vyzvedávejte si prosím v úředních hodinách na Městském úřadu v Pilníkově vaši „chytrou“ svozovou známku, kterou si prosím vylepte na svoji odpadovou nádobu (popelnici). MÚ je otevřen v pondělí od 8:00 – 10:00 a od 14:00 – 17:00 hod. a ve středu od 8:00 – 10:00 a od 13:00 – 16:00hod.

Informujeme Vás o plánovaném přerušení dodávky elektřiny na odběrném místě: Pilníkov, Farní 42 v termínu 19.1.2021 od 7:30 do 15:30hod.

Redakce pilníkovského zpravodaje hledá nové redaktory a dopisovatelé. Zájemci kontaktujte starostu na tel: 603 558 852.

Oblastní charita Trutnov a město Pilníkov se také letos zapojí do Tříkrálové sbírky, tentokrát bohužel trochu jinak. V Pilníkově najdete jednu ze zapečetěných kasiček na radnici u pana starosty Josefa Červeného a druhou v prodejně COOP. Pokud budete chtít přispět dobré věci, kontaktujte je do 24. ledna 2021. Dalším způsobem jak přispět do Tříkrálové sbírky je zaslat peníze do ONLINE kasičky na číslo účtu: 66008822/0800 pod variabilním symbolem: 77705026.

Prosíme všechny, kteří chodí do přírody na procházky, aby svou chůzí neničili vytvořenou běžeckou stopu. Dnes byla připravena běžecká stopa a okruh v Pilníkově ( začátek od rybníčků v ulici Za Tratí ) s možností pokračovat směr Čermná – Rudník – Krkonoše.

Hlášení rozhlasu 11.1.2021

Vyzvedávejte si prosím v úředních hodinách na Městském úřadu v Pilníkově vaši „chytrou“ svozovou známku, kterou si prosím vylepte na svoji odpadovou nádobu (popelnici). MÚ je otevřen v pondělí od 8:00 – 10:00 a od 14:00 – 17:00 hod. a ve středu od 8:00 – 10:00 a od 13:00 – 16:00hod.


Společnost Lesy – Voda žádá všechny opozdilce o nahlášení stavu domovního vodoměru za období 4Q 2020. Stav vodoměru prosím nahlaste na tel: 499 898 923, nebo na email: voda@pilnikov.cz


Akce Čaj o páté se starostou města která byla plánována na středu 13.1.2021 je z důvodu nynější COVID situace zrušena.


Ve čtvrtek 14.1.2021 přijede v 9:00hod na náměstí do Pilníkova prodejce z Dolan s nabídkou ovoce a zeleniny.


Sběrný dvůr a také knihovna na zdravotním středisku jsou stále do odvolání uzavřeny.


Městský úřad Pilníkov nabízí pracovní příležitost pro zájemce o vedlejší pracovní poměr. Jedná se o práci knihovníka/ knihovnice v budově zdravotního střediska a domu s pečovatelskou službou. Podmínky budou sjednány na základě smlouvy o provedení práce. Zájemci si mohou vyjednat konzultaci u starosty nebo na tel. čísle 603 558 852. Zahájení činnosti dle uvolnění omezení.


Redakce pilníkovského zpravodaje hledá nové redaktory a dopisovatelé. Zájemci kontaktujte starostu na tel: 603 558 852.


Nabídka koňského hnoje zdarma pro zahrádkáře, podmínka vlastní odvoz z Okružní ulice č.p. 442 Pilníkov, více informací na tel: 739 039 990


Informace pro rybáře MS Pilníkov viz www.pilnikov.cz , povolenky k lovu za rok 2020 je možné také odevzdat panu Slavikovi nebo panu Korotvičkovi a to nejdéle do 15. ledna.


Oblastní charita Trutnov a město Pilníkov se také letos zapojí do Tříkrálové sbírky, tentokrát bohužel trochu jinak. V Pilníkově najdete jednu ze zapečetěných kasiček na radnici u pana starosty Josefa Červeného a druhou v prodejně COOP. Pokud budete chtít přispět dobré věci, kontaktujte je do 24. ledna 2021. Dalším způsobem jak přispět do Tříkrálové sbírky je zaslat peníze do ONLINE kasičky na číslo účtu: 66008822/0800 pod variabilním symbolem: 77705026.

Hlášení rozhlasu 4.1.2021

Vyzvedávejte si prosím v úředních hodinách na Městském úřadu v Pilníkově vaši „chytrou“ svozovou známku, kterou si prosím vylepte na svoji odpadovou nádobu (popelnici). Nádoby bez známky nebudou vyváženy. MÚ je otevřen v pondělí od 8:00 – 10:00 a od 14:00 – 17:00hod. a ve středu od 8:00 – 10:00 a od 13:00 – 16:00hod.

Společnost Lesy – Voda žádá všechny opozdilce o nahlášení stavu domovního vodoměru za období 4Q 2020. Stav vodoměru prosím nahlaste na tel: 499 898 923, nebo na email: voda@pilnikov.cz

Sběrný dvůr a také knihovna na zdravotním středisku jsou stále do odvolání uzavřeny.

V sobotu 9.1.2020 bude od 9:00hod. na parkovišti u restaurace Slunce probíhat výkup kůží.

Nabídka koňského hnoje zdarma pro zahrádkáře, podmínka vlastní odvoz z ulice Okružní č.p. 442 Pilníkov, více informací na tel: 739 039 990.

Informace pro rybáře MS Pilníkov viz www.pilnikov.cz , povolenky k lovu za rok 2020 je možné také odevzdat panu Slavikovi nebo panu Korotvičkovi a to nejdéle do 15. ledna.

Oblastní charita Trutnov a město Pilníkov se také letos zapojí do Tříkrálové sbírky, tentokrát bohužel trochu jinak. V Pilníkově najdete jednu ze zapečetěných kasiček na radnici u pana starosty Josefa Červeného a druhou u paní Ivety Bubeníčkové. Pokud budete chtít přispět dobré věci, kontaktujte je do 24. ledna 2021. Dalším způsobem jak přispět do Tříkrálové sbírky je zaslat peníze do ONLINE kasičky na číslo účtu: 66008822/0800 pod variabilním symbolem: 77705026.

Sobota 17. 4 2021
Vítejte na stránkách

Vítejte na stránkách Pilníkova.

Chcete-li text hlasitě přečíst, označte ho a klikněte na ikonu reproduktoru, která se po jeho označení zobrazí.

Důležité odkazy
Click to listen highlighted text!