Get Adobe Flash player

Kontaktní telefon pro komunikaci

Vážení občané,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně výstavby kanalizace a ČOV, neváhejte kdykoli navštívit nebo kontaktovat referenta investic a majetku našeho města Ing. Tomáše Voborníka na tel: 605 158 342, nebo na email: referent@pilnikov.cz

Možno také kontaktovat starostu města na tel: 603 558 852 , email: starosta@pilnikov.cz

Ozvěte se, ať máte ty správné informace.

Děkuji, Červený Josef

Čaj o páté se starostou města

Vážení občané,

chcete říci starostovi svůj názor nebo co vás trápí a s čím jste nespokojeni? Poté jste srdečně zváni 9.10.2019 od 17:00hod na neformální setkání se starostou města zvané „Čaj o páté“

Těším se na vás, Červený Josef

Záměr prodeje požárního vozidla Mitsubishi L300 4×4

Záměr prodeje požárního vozidla Mitsubishi L300 v majetku města Pilníkov

Město Pilníkov nabízí k prodeji požární vozidlo značky Mitsubishi L300 4×4 2,5 TD, rok výroby 1994, stav tachometru 102.983km. Vozidlo je stále zařazeno v IZS.

Minimální nabídková cena 20.000,-Kč, prodej proběhne obálkovou metodou. Prodej podléhá nejvyšší doručené nabídce.

V případě zájmu o koupi vozidla doručte na Městský úřad v Pilníkově uzavřenou obálku s nabídkovou cenou a vaším kontaktem a tučným nápisem popsanou:

 

Nabídka Mitsubishi L300 Neotvírat

 

Termín doručení nabídky do: 31.10.2019 do 12:00hod

Místo doručení: Městský úřad Pilníkov – podatelna

Korespondenční adresa: Městský úřad Pilníkov, Náměstí 36, Pilníkov 542 42

 

Informace a prohlídka vozidla: 603 558 852 starosta města Pilníkov, 606 405 602 velitel JPO Pilníkov

 

V Pilníkově dne 30.9.2019                                                        Červený Josef – starosta

Vyvěšeno 30.9.2019                                                                                        Sejmuto:

Záměr prodeje pozemku

Město Pilníkov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

 

                                                zveřejňuje záměr prodat

Nemovitost – pozemek p.p.č. 1731 o výměře 11m² v k.ú.Pilníkov I v obci Pilníkov za cenu dle Znaleckého posudku ve výši 229,-Kč / m² x 11m² = 2.519,-Kč + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Běžné podmínky prodeje, nabídková cena: Prodejní cena bude stanovena dohodou, kde znalecký posudek bude podkladem. Nabyvatel/é předmětných nemovitostí uhradí správní poplatky související s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí (1.000 Kč)

a bude/-ou poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (4%).

Další informace zájemcům podá na Městském úřadě v Pilníkově, starosta Josef Červený, tel. 499 898 922 nebo 603 558 852 v úředních hodinách pondělí: 8:00 – 17:00 hod., středa 13:00 – 16:00 hod.

 

Josef Červený – starosta

V Pilníkově 27.9.2019

 

Vyvěšeno: 27.9.2019                                                                        Sejmuto: