Get Adobe Flash player

PILNÍKOVSKÁ POUŤ 2017

  K prvnímu víkendu v červnu patří již tradičně v Pilníkově pořádání poutě. Tento svátek věřících byla cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam. Dnes již jen málokterý mladý člověk zná význam tohoto slova a spojuje si ho spíše s místem plným zábavných atrakcí, hlučnou reprodukovanou hudbou, balónky a cukrovou vatou. Nejinak tomu bylo i u pilníkovské poutě, která se již tradičně odehrávala na náměstí a již druhým rokem byla spojena i s dětským dnem. Pořadatelé vybrali z několika nabídek poskytovatelů pouťových atrakcí pana Novotného z Mladých Buků, se kterým starosta uzavřel smlouvu o zabezpečení pouťových atrakcí s dotací 15.000,-Kč. Za tuto částku se provozovatel zavázal ke snížení obvyklých cen o 50% a u jumpingu na 30,-Kč. Dětský den pořadatelsky zajistil tým sociálního výboru posílený o dobrovolníky pod vedením Petra Pěchoče. Ti připravili pro děti soutěže, které umístili v parku ve stínu vzrostlých stromů. Bylo to zapotřebí, neboť počasí bylo slunečné a velmi teplé.

Pokračovat ve čtení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/16 – v úseku od hranice kraje Libereckého/Královéhradeckého po obec Královec, státní hranice, dle grafického znázornění v příloze.:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Velikost souboru: 100 862(B)
Příloha 1 Velikost souboru: 107 052(B)
Příloha 2 Velikost souboru: 575 212(B)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – přechodnou úpravu provozu na silnici I/16, I/14, I/37 – na silnici I/16 při a v obci Chotěvice v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/325 a křižovatkou se silnicí III/32549; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby; dále na silnici I/16, I/14, I/37 v rámci objízdné trasy pro nákladní automobily nad 6 t (po silnici II/325 přes Hostinné do Rudníku s napojením na silnici I/14, dále po silnici I/14 přes Mladé Buky do Trutnova, kde zpět na okružní křižovatce na silnici I/16 případně na silnici I/37); dále na silnici I/16, I/14, I/37 v rámci objízdné trasy pro nákladní automobily nad 30 t (v obci Horka u Staré Paky po silnici II/293 do obce Studenec, zde vpravo na křižovatce se silnicí II/295, dále po silnici II/295 přes Dolní Brannou do Vrchlabí s napojením na okružní křižovatce na silnici I/14, dále po silnici I/14 přes Vrchlabí, Rudník, Mladé Buky do Trutnova, kde zpět na okružní křižovatce na silnici I/16 případně na silnici I/37), dle grafického znázornění v příloze. (viz přílohy).:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Velikost souboru: 139 526(B)
Příloha 1 Velikost souboru: 328 851(B)
Příloha 2 Velikost souboru: 140 759(B)
Příloha 3 Velikost souboru: 5 287 881(B)
Příloha 4 Velikost souboru: 424 736(B)
Příloha 5 Velikost souboru: 1 178 380(B)