Get Adobe Flash player

Svoz komunálního odpadu

Vážení občané, počítejte prosím se svozem komunálního odpadu v prvním lednovém týdnu o den později.

Provozní doba Městského úřadu v Pilníkově

Oznámení občanům:

Provozní doba Městského úřadu v Pilníkově:

23.12.2019     –   ZAVŘENO

27.12.2019     –   ZAVŘENO

30.12.2019    –    ZAVŘENO

31.12.2019     –   ZAVŘENO

 

Josef Červený, starosta

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na úterý 17.12.2019 od 18:00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu.

Program:

 • určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 • smlouvy s firmami a institucemi: Nájemní smlouva na movitý a nemovitý majetek s Lesy-Voda, s.r.o., Pachtovní smlouva s Lesy-Voda, s.r.o., Smlouva o dílo s LK Advisory, s.r.o. na Žádost o poskytnutí dotace, Dodatek č.3 Smlouvy o dílo s BAK &PDV Stavby – Pilníkov, Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla Mitsubishi, Smlouva o dílo se spol. KAMPA – Marynka s.r.o., Dodatek č.12 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu s Transport Trutnov s.r.o., Smlouva na svoz drobného kovového odpadu s Transport Trutnov, Smlouva o dílo s Ing.arch. Tomáš Klapka na zpracování studie projektu Revitalizace funkčních ploch, Dodatek č.1 s Ing.arch. Tomáš Klapka, Dodatek č.2 s Ing.arch. Tomáš Klapka, Smlouva o odvážení oděvů,obuvi a textilu s TextilEco a.s., Smlouva o zveřejnění firmy se spol. MEDIATEL CZ, s.r.o., Smlouva s Kooperativa na pojištění přípojného vozidla,
 • Schválení ROZPOČTU MĚSTA na rok 2020
 • Přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH prostřednictvím KHK z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR
 • Žádost o rozpočet pro jednotku PO
 • Stížnost na chování starosty Josefa Červeného
 • Vydání Změny č.3 Územního plánu Pilníkov
 • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
 • Žádost o poskytnutí dotace – Městská knihovna
 • Žádost o příspěvek Oblastní charita Trutnov
 • Darovací smlouva pro Oblastní charitu Červený Kostelec
 • Pověření pro starostu
 • Vnitřní předpis starosty města k provedení řádné roční inventarizace
 • Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Prodej pozemku p.č.1526 v k.ú. Pilníkov I
 • Výroční Zpráva ZŠ a MŠ Pilníkov

 

Informace:

 • vývoj kanalizace a ČOV
 • plánované kulturní akce

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

starosta města

Červený Josef

Vyvěšeno dne: 6.12.2019                                                              Sejmuto dne:

Zrušení linky TRUTNOV – LIBEREC

Zrušení linky TRUTNOV – LIBEREC

Na základě informace dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. dojde k 14.12.2019 ke zrušení linky 690960 Trutnov – Liberec, která jedním párem spojů obsluhovala i Vaši obec. Tato linka byla vedena po území Královéhradeckého kraje na komerční riziko dopravce a vzhledem k nízkému využití ji dopravce ruší v celé délce. V příloze vám zasíláme dnes platný jízdní řád a níže soupis alternativního spojení pro Vaši obec po dané trase a daný čas.

Náhradní spojení pro Pilníkov ráno TAM:

Spojení po KHK

Vlak 5730:

 • Trutnov 4:46
 • Pilníkov 4:57
 • Chotěvice 5:02
 • Hostinné 5:10
 • Hostinné město 5:12
 • Prosečné 5:15
 • Vrchlabí 5:32

Vlak 5732

 • Trutnov 5:33
 • Pilníkov 5:44
 • Chotěvice 5:49
 • Hostinné 5:53
 • Prosečné 6:19
 • Vrchlabí 6:35

Pilníkov – Liberec

4:55 bus 690810/3 do Jičína, zde přestup na spoj 670350/6 Jičín – Liberec, příjezd 8:05

Náhradní spojení pro Pilníkov odpoledne ZPĚT:

Spojení po KHK

690810/8 (IREDO 406):

 • Hostinné,aut.st. 15:45
 • Hostinné,žel.st. 15:47
 • Chotěvice,kostel 15:55
 • Pilníkov,nám. 16:13
 • Trutnov,aut.nádr. 16:27

Liberec – Pilníkov

 • 12:30 Os 5409 Liberec – Stará Paka a poté Sp1813 s příjezdem 15:34 do Pilníkova

Adventní koncert Chorea Corcontica

Vážení občané, přijměte pozvání na adventní koncert pěveckého sboru Chorea Corcontica, který vystoupí v sobotu 14.12.2019 od 19.00 hod na sále restaurace Slunce. Občerstvení je zajištěno, těšíme se na vás.