Get Adobe Flash player

Kotlíková dotace

Vážení občané,

 pokud máte zájem zjistit konkrétní informace ohledně kotlíkových dotací, zaregistrování pořadového čísla, podání žádosti, vyúčtování, atd., je možné toto konzultovat přímo s pracovníky “ kotlíkových dotací“ při konzultačních setkáních na úřadě v Trutnově. Místo konání je  17.6.2020 na MÚ – Malý sál, Slovanské náměstí 165, Trutnov, v 15 – 17 hodin.

Hlášení rozhlasu 1.6.2020

Hlášení městského rozhlasu

Dnes máme pondělí 1. června, svátek slaví Laura, Laurám přejeme vše nejlepší.

Důležitá informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v našem městě Pilníkov, která se bude konat na Letné dne 4. 6. 2020 od 10:30 do 13:00 hod.

Pozvánka

Město Pilníkov a kulturní výbor si vás dovolují pozvat na pilníkovskou pouť a dětský den. Hlavní program začíná v sobotu 6. 6. 2020 od 13:30 hod na náměstí a v prostorách městského parku pod kostelem. Těšit se můžete na pouťové atrakce, které budou dotovány městem (ceny jízdného budou poloviční), na pohádkové bytosti, které připravily soutěže plné zábavy, na výstavu vtipů p. Jiřího Gruse v zasedací místnosti městského úřadu, od 16:00 hod na hudební skupinu Nešlapeto, v 17:00 hod na vyhlášení soutěže o nejlepší pouťový koláč (nutno dodat 6 ks) a nejoriginálnější roušku a od 18:00 hod vystoupí hudební skupina Elka. Hygienická opatření budou zajištěna, roušku s sebou. Občerstvení je zajištěno stánkovým prodejem.

Další pozvánka je na společné setkání a představení studie veřejných prostranství města Pilníkov, které se uskuteční v pondělí 15. 6. 2020 od 18:00 hod na sále restaurace Slunce.

Upomínka

Splatnost poplatku za svoz směsného odpadu byla do 30. dubna. Tímto apeluji na všechny občany, kteří nemají k dnešnímu dni zaplaceno, aby částku uhradili a dodržovali termín splatnosti tohoto poplatku.

Harmonogram prací

I nadále probíhá postupné dokončování výkopových prací, na které navazuje provádění asfaltových vrstev. Prosíme vás všechny o trpělivost a shovívavost.

Nabídka

Firma Havelka (uhelné sklady) oznamuje, že akce jarní slevy uhlí s pásem a dopravou zdarma končí v pondělí 15. června. Závoz uhlí za původní cenu je možný i později, pokud budete mít u firmy Havelka záznam.  Domluvíte se na telefonu 602 489 489.

V pátek 5. 6. 2020 před desátou hodinou přijede na náměstí prodejce Uzenářství Petrásek s nabídkou čerstvého masa a uzenin.

Napojování domácností na kanalizaci a ČOV je plánováno řádově od srpna letošního roku. Zájemci o kontakty na zpracování nabídek na zhotovení domovních přípojek kontaktujte referenta investic Ing. Voborníka na tel: 605 158 342. V žádném případě se prosím zatím do nově budované kanalizace nenapojujte!

 

Přeji vám všem klidný a slunečný týden.

 

Sobotní cyklovýlet

Vážení občané,

v sobotu ráno zahájí krkonošští cykoloturisté novou sezonu téměř čtyřicetikilometrovým společným cyklovýletem. Letošní start bude právě v Pilníkově. Sraz je 30.5.2020 v 10:00hod u fotbalového hřiště směrem na Sovinec – Dubový Dvůr – Kohoutov – Záboří do Vítězné a zpět na Pilníkov.

Jestliže budete mít zájem, můžete se samozřejmě zúčastnit také, těšíme se na vás.

https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/vrchlabi-krkonoose-cykloturistika-sezona-zahajeni-vyjizdka-vylet250520-tu.html

 

Hlášení městského rozhlasu 25.5.2020

Hlášení městského rozhlasu

Dnes máme pondělí 25. května, svátek slaví Viola, přejeme vše nejlepší.

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v našem městě Pilníkov, ke kterému dojde na Letné dne 4. 6. 2020 od 10:30 do 13:00 hod.

Pozvánka

Pozvánka na varhanní koncert varhaníka p. Hanuše, doplněný zpěvem Michaely Prokopcové, který se koná v neděli 31. 5. 2020 od 17:00 hod v jilemnickém kostele svatého Vavřince. Vstupné je dobrovolné.

Upomínka

Splatnost poplatku za svoz směsného odpadu byla do 30. dubna. Tímto apeluji na všechny občany, kteří nemají k dnešnímu dni zaplaceno, aby částku uhradili a dodržovali termín splatnosti tohoto poplatku.

Harmonogram prací

I nadále probíhá postupné dokončování výkopových prací, na které navazuje provádění asfaltových vrstev. Prosíme vás všechny o trpělivost a shovívavost.

Nabídka

Firma Havelka (uhelné sklady) oznamuje, že akce jarní slevy uhlí s pásem a dopravou zdarma končí v pondělí 15. června. Závoz uhlí za původní cenu je možný i později, pokud budete mít u firmy Havelka záznam.  Domluvíte se na telefonu 602 489 489.

V pátek 29. 5. 2020 před desátou hodinou přijede na náměstí prodejce Uzenářství Petrásek s nabídkou čerstvého masa a uzenin.

Stále platí nabídka odběru obědů do vlastních nádob ze školní jídelny v hodnotě 60,-Kč. Zájemci o obědy kontaktujte paní Petrákovou na tel: 734 575 494.

Napojování domácností na kanalizaci a ČOV je plánováno řádově od srpna letošního roku. Zájemci o kontakty na zpracování nabídek na zhotovení domovních přípojek kontaktujte referenta investic Ing. Voborníka na tel: 605 158 342. V žádném případě se prosím zatím do nově budované kanalizace nenapojujte!

Přeji vám všem klidný a slunečný týden.

 

 

Záměr prodeje nebo směny pozemku

Město Pilníkov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zveřejňuje záměr  prodat, nebo směnit

Nemovitost – z pozemku p.č. 1494/1 o výměře 2.713 m² v k.ú. Pilníkov II v obci Pilníkov, oddělenou část pozemku o výměře 35 m² za cenu dle Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Běžné podmínky prodeje, nabídková cena: Prodejní cena bude stanovena dohodou, kde znalecký posudek bude podkladem. Nabyvatel/é předmětných nemovitostí uhradí správní poplatky související s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a bude/-ou poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (4%).

Další informace zájemcům podá na Městském úřadě v Pilníkově, starosta Josef Červený, tel. 499 898 922 nebo 603 558 852 v úředních hodinách pondělí: 8:00 – 17:00 hod., středa 13:00 – 16:00 hod.

 

Josef Červený – starosta

V Pilníkově 22.5.2020

Vyvěšeno: 22.5.2020                                                                    Sejmuto: