Get Adobe Flash player

Výzva k předložení nabídky

Výzva k předložení nabídky k vypracování projektové dokumentace pro stavbu – Rekonstrukce části budovy ZŠ na školní jídelnu s kuchyní. Bližší informace na
MěÚ Pilníkov, Náměstí 36 nebo na telefonu 499898922, 603558852

1. Veřejné zasedání

I.veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov se koná ve čtvrtek 27.1.2011 v 19.00 v zasedací místnosti Měú Pilníkov.
Program:námitky  k návrhu územního plánu Královehradeckého kraje zadání zpracovatele Průzkumu a rozboru úz.plánu Pilníkova smlouvy rozpočtové opatření č. 12, 13

POZVÁNKA na realizaci dílčího projektu č. 5

Seniorský den

který je součástí mikroprojektu „Na společné cestě“, který byl podpořen v rámci OPPS 2007-2013 a je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Registrační číslo mikroprojektu: CZ.3.22/3.3.02/09.01344

Konečný uživatel: Město Pilníkov

Zveme občany města Pilníkov na realizaci dalšího dílčího projektu „Seniorský den“, který je realizovaný v rámci společného projektu „Na společné cestě“ spolufinancovaného z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Akce se koná 21.8.v Marciszówě a kompletně jí zajišťuje polský partner. Programem tohoto setkání je ve 13hod.slavnostní oběd, vystoupení vyprávěče p.Štěpana Napory, vystoupení amatérských lidových skupin, hry, soutěže, tombola a taneční večer, zakončení akce ve 22,00hod.

Zájemci z řad občanů se nahlásí v podatelně městského úřadu,u paní Včelišové nebo paní Janotové nejpozději do středy 18.8. do 16.hod. Odjezd autobusu z autobusové zastávky Pilníkov-náměstí je 21.8.v 11,30hod. Předpokládaný návrat z Polska je ve 23.00hod.

Neváhejte s přihlášením účasti neboť počet míst je omezen.

Den hasičů

V sobotu 3.7. se koná ve Vítězné další akce obce Vítězná, gminy Marciszow a města Pilníkov z Euroregionu Glacensis v programu Na společné cestě s názvem Den hasičů. Program bude zahájen již dopoledne v 9.00 a potrvá přes půlnoc.

V programu vystoupí různé hudební kapely, vystoupení pro děti, stánky s ukázkou řemesel, traktoriáda, soutěž hasičů za účasti SDH Pilníkov, zásahy hasičů. Večer vystoupí skupina Komunál, ve 22.00.bude ohňostroj. V případě zájmu bude objednán z Pilníkova do Vítězné autobus s odjezdem v 8.30.V případě malého zájmu je doprava individuelní.

Přihlášení a registrovaní zájemci z Pilníkova s dopravou autobusem nebo vlastní obdrží stravenky. Přihlášky přijímá starosta, místostarosta, Měú nebo Lesy-voda s.r.o nejpozději do středy 30.6.do 16:00. Zájemce na společnou akci srdečně zveme.

František Hubáček, starosta