Vítejte na stránkách Pilníkova. Chceteli text přečíst, označte ho a klikněte na ikonu reproduktoru.   Click to listen highlighted text! Vítejte na stránkách Pilníkova. Chceteli text přečíst, označte ho a klikněte na ikonu reproduktoru.
Get Adobe Flash player

PRACOVNÍ NABÍDKA

Městský úřad Pilníkov nabízí pracovní příležitost pro zájemce o vedlejší pracovní poměr. Jedná se o úklidové práce v prostorách úřadu, zdravotního střediska a domu s pečovatelskou službou a příležitostně i na sále restaurace Slunce. Podmínky budou sjednány na základě smlouvy o provedení práce. Úklid probíhá většinou v odpoledních či večerních hodinách. Zájemci si mohou vyjednat konzultaci u starosty nebo na tel. čísle 603 558 852. Zahájení činnosti od 1.1.2021.

Hlášení rozhlasu 9.11.2020

Možnost napojení vašich nemovitostí na centrální kanalizaci je spuštěno. V případě, zájmu o napojení neváhejte kontaktovat p. Hanuše na tel: 777 259 746.


Přijměte pozvání na Veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov které se koná ve čtvrtek 12.11.2020 od 18:00 hod na sále restaurace Slunce, roušky prosím sebou.


Vážení rodiče ale především děti, s velkou lítostí vám musím sdělit, že plánovaná akce NOC V KNIHOVNĚ S POKLADY, která se měla konat v pátek 13.11.2020 je z důvodu nynější COVID situace zrušena. Děkujeme za pochopení.


Náhradní termín plánovaného zájezdu do divadla PALACE, na BE MY BABY/ BUĎ MOJE BEJBY z 7.11.2020 je stanoven na 16.5.2021 od 14:00hod. V nabídce na květen jsou volné vstupenky.


Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 10.11.2020, cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.


Vážení občané, pro přesnou evidenci odpadových nádob chytrou svozovou známkou, připomínám pro ty, kteří tak ještě neučinili, povinnost nahlášení počtu a typu používaných popelnic. Nejlépe formou SMS, nebo telefonicky na 603 558 852, 499 898 921, nebo na email: podatelna@pilnikov.cz. Popelnice bez známky, nebude od ledna svážena. Děkujeme za součinnost.


Důležitá informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 23.11.2020 od 8:00 – 16.00hod. v ulicích: K Táboru čp. 162, Ulice Novoměstská čp. 159, 160, 161, 164, 169, 181, 183, 221, 223, 224, 226, 227,228,340,406 a parc.č.64/1, Okružní čp. 103, Pražská čp. 97 a Úzká čp.86,88,99,101 a parc.č.29. Dne 24.11.2020 od 8:00 – 15.00hod. v ulicích Hradčín čp. 149,150,178, Náměstí 24, Pražská čp. 105,151,177,282,387,393 a Úzká čp. 94,95,96.


Přeji vám hlavně pevné zdraví a hezký zbytek týdne


Pozvánka na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ


Zastupitelstvo města Pilníkov svolává
Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 12.11.2020 od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE
Program:
– určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
– smlouvy s firmami a institucemi: Dodatek č.7 Smlouvy o dílo s BAK&PDV Stavby – Pilníkov, Dodatek k příkazní smlouvě s Profesionálové, a.s., Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. na par.č. 1250/2 v k.ú. Pilníkov I, Smlouva o dílo s spol. DAČIS, s.r.o. na vyčištění fasády č.p.100, Smlouva na zvýšení akceschopnosti JSDH s obcí Chotěvice, Smlouva s OSA – Ochranný svaz autorských práv, Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti , přeložka VN pro město Pilníkov, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace od KHK, Kupní smlouva pro manželé Jindřich Bernard a Mgr. Magdalena Bernardová, Příkazní smlouva s ERV, Směnná smlouva s Josefem Kňourkem, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení s ČEZ Distribuce, a.s.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti , Pilníkov Nádražní s ČEZ Distribuce, a.s.
– Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
– Žádost o prodej pozemku p.č. 504/1 v k.ú. Pilníkov I
– Žádost o prodej části pozemku p.č.1215/1 v k.ú. Pilníkov I
– Žádost o prodej části pozemku p.č. 1656 v k.ú. Pilníkov I
– Žádost o souhlas s výstavbou zemědělské stavby a vydání souhlasu k povolení stavby inženýrských sítí na cizím pozemku. Jedná se o p.p.č. 1991 v k.ú. Pilníkov II a p.p.č. 1664, 1670 v k.ú. Pilníkov I.
– Schválení podání žádosti o dotaci na akci: Revitalizace objektu st.p.č.99/1 v k.ú. Pilníkov I, Mateřská školka, Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury – Chodník III etapa, Boží muka, Podpora obnovy místních komunikací – Okružní a Na Kopečku, Podpora budování obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – sportoviště, dětské hřiště.
– Záměr koupě garáží u bývalé školní jídelny

Informace:
– kanalizace a ČOV
– kulturní akce, rozsvícení stromu
– Betonová svodidla
Diskuze:
Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.
Srdečně zve zastupitelstvo města.
starosta města

Vyvěšeno dne: 5.11.2020 Sejmuto dne:

Pondělí 23. 11 2020

Vítejte na stránkách

Vítejte na stránkách Pilníkova.

Chcete-li text hlasitě přečíst přečíst, označte ho a klikněte na ikonu reproduktoru, která se po jeho označení zobrazí.

Důležité odkazy

Click to listen highlighted text!