Get Adobe Flash player

Zveřejnění záměru pronájmu bytu

 

OZNÁMENÍ

 Zveřejnění záměru pronájmu bytu, Město Pilníkov nabízí k pronájmu byt:

Město Pilníkov nabízí k pronájmu byt č.20 v domě č.p. 145 v ulici Hradčín v Pilníkově o výměře 87 m2 .

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to na 2 roky.

Možnost nastěhování od 1.10.2019.

Základní nájemné: 3.369,- Kč

Služby: 2.340,- Kč, bez bytové elektřiny

Před nastěhováním do bytu povinná kauce – platba třech nájmů předem bude vrácena při ukončení nájmu a předání bytu.

Před podpisem nájemní smlouvy musí žadatel doložit výši příjmu všech členů domácnosti za období posledních 12 měsíců.

Žádosti se přijímají do 2.9.2019 do 12.00 hod. na podatelně MěÚ Pilníkov.

 

Josef Červený,  starosta

Na úřední desce vyvěšeno dne: 20.8.2019.

 

sejmuto dne:

Zveřejnění záměru pronájmu bytu

OZNÁMENÍ

Zveřejnění záměru pronájmu bytu

Město Pilníkov nabízí k pronájmu byt č. 1 v domě č.p. 27

v ulici Náměstí v Pilníkově o výměře 53,4 m2 v 1. NP.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to na 2 roky.

Možnost nastěhování od 1.9.2019.

Základní nájemné: 1.546,- Kč

Služby: 3.210,- Kč, bez bytové elektřiny

Před nastěhováním do bytu povinná kauce- platba třech nájmů předem bude vrácena při ukončení nájmu a předání bytu.

Před podpisem nájemní smlouvy musí žadatel doložit výši příjmu všech členů domácnosti za období posledních 12 měsíců.

Žádosti se přijímají do 19.8.2019 do 16.00 hod. na podatelně MěÚ Pilníkov.

Josef Červený, starosta

Na úřední desce vyvěšeno dne: 6.8.2019

                              sejmuto dne:

Kompostéry

CZ_VE_B_C

P R O J E K T

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve městě Pilníkov a obci Vlčice

Město Pilníkov i obec Vlčic dle vlastní zkušenosti vidí možnost pro další zefektivnění nakládání s těmito odpady, a proto se rozhodly řešit tuto problematiku zavedením nového systému prevence vzniku biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a sběru textilu.

Cílem projektu je předejít vzniku biologického a textilního odpadu a zefektivnit tak systém odpadového hospodářství. Jedná se především o zamezení skládkování BRKO prostřednictvím zavedení efektivního systému domácího kompostování a textilního odpadu v obcích prostřednictvím kontejnerů na sběr textilu.

Dílčím cílem je také zamezit vytváření nelegálních skládek, omezit pálení trávy a odpadu ze soukromé zeleně. Smyslem projektu je vytvořit fungující systém nakládání s bioodpady a textilem, který bude mít příznivý vliv na kvalitu životního prostředí.

Obec

600 l

1050 l

Kontejner na textil

Pilníkov

30

100

2

Vlčice

30

50

1

Celkem

60

150

3

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Příloha

Oznámení – DOVOLENÁ

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ PODATELNY MĚSTA PILNÍKOV V UVEDENÝCH ÚŘEDNÍCH DNECH

Z  DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

29. 7. 2019, 31. 7. 2019, 5. 8. 2019, 7. 8. 2019

OZNÁMENÍ O ZASTUPOVÁNÍ STAROSTY MĚSTA PILNÍKOV Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

Starosta města Pilníkov bude na Městském úřadě zastoupen místostarostou města Pilníkov v těchto v úředních dnech

24. 7. 2019, 29. 7. 2019, 31. 7. 2019

V ostatních dnech lze místostarostu kontaktovat na telefonu

603 558 852

Městský úřad Pilníkov

Provoz ordinace praktického lékaře v období letních prázdnin

Provoz ordinace MUDr. Šturalové Magdaleny v období červenec a srpen 2019

V následujích termínech a časech bude ordinovat MUDr. Záveský

Termín : 8. 7. – 19. 7. 2019   a  12.8. – 16. 8. 2019

Pondělí a Čtvrtek:     13:00hod  –  15:00hod

Úterý:                       13:00hod  –  16:00hod