Get Adobe Flash player

Oznámení – veřejné zasedání

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov se koná ve středu 12. prosince 2012 od 19:00 hod v zasedací místnosti MěÚ Pilníkov. Program- návrh rozpočtu, POV, smlouvy, nemovitosti, vyhlášky, strategie, aj.

Veřejná projednávání strategie rozvoje

  Veřejná projednávání strategie rozvoje regionu začala v pondělí 19. 11. 2012 večer v Suchovršicích, pokračovala Libňatovem, Batňovicemi, další týden ve Chvalči, Velkých Svatoňovicích a v Jívce a tenhle týden začalo projednávání v Pilníkově a ve Vítězné. Všichni účastníci se zapojili do debaty, ze které vzešly návrhy na zlepšení vzhledu obcí nebo občanskou vybavenost, probrala se problematika dopravní obslužnosti nebo špatných komunikací. Společně prodiskutovali další možnosti, jak by se jejich obec mohla rozvíjet v příštích letech, co v nich teď chybí a kam by se mohlo dál investovat. K práci a debatám nad možnými projekty a nápady se v šesti obcích sešlo celkem přes sto občanů včetně zástupců spolků v obcích, zastupitelů i podnikatelů. Za aktivní účast všem děkujeme.

Celý příspěvek

Tvoření s Mikulášem – ohlédnutí

Dne 2. prosince 2012 se konalo zábavné tvoření s Mikulášem na sále U Slunce. Děti i rodiče nejdříve vytvořili pěkné ozdoby na stromeček a poté soutěžili v různých disciplínách. Na závěr Mikuláš, čert a anděl rozdali balíčky se sladkostmi všem, kteří zarecitovali krásnou básničku nebo zazpívali hezkou písničku.

Krátké video k akci:

 

  Celý příspěvek

Oznámení – pronájem bytu

Město Pilníkov nabízí k pronájmu byt č. 4 v domě č.p. 27 v ulici Náměstí v Pilníkově o výměře 54 m2 ve 4.NP. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to na 2 roky. Možnost nastěhování po uvolnění bytu. Základní nájemné: 1 604,- Kč,služby: 2 570,- Kč, bez bytové elektřiny. Před nastěhováním povinná kauce 3 nájmů předem. Před podpisem nájemní smlouvy musí žadatel doložit výši příjmu všech členů domácnosti za období posledních 12 měsíců.Žádosti se přijímají do 10.12.2012 do 16.00 hod. na podatelně MěÚ Pilníkov.