Get Adobe Flash player

Oznámení – 2. kolo volby prezidenta

2. kolo volby prezidenta ČR bude probíhat
v pátek dne 25. 1. 2013 od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu dne 26. 1. 2013 od 8.00 do 14.00 hod.

Volební okrsek č.1 v Pilníkově – místnost v přízemí tělocvičny, Náměstí čp. 21,
zde volí občané s trvalým bydlištěm v Pilníkově.
Upozorňujeme voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství ČR.

Pozvánka – Valná hromada Honebního společenstva

Valná hromada Honebního společenstva Krkonoše Pilníkov se koná dne 14. 2. 2013 od 17.00 hod. v penzionu U Skutilů,Tovární 292, 542 42 Pilníkov.
Program:

  • 1. Zahájení
  • 2.  Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH
  • 3.  Zpráva finančního hospodáře HS
  • 4.  Zpráva revizní komise HS
  • 5.  Úprava stanov HS
  • 6.  Volba starosty, místostarosty a honebního výboru HS
  • 7.  Diskuze
  • 8.  Usnesení
  • 9.  Závěr

Oznámení – historické vozy

22. ledna 2013 od 13.15 hod. budou naším městem projíždět historické vozy z Evropy i ze Zámoří v rámci akce ,,Zimní jízda veteránů“, kterou pořádá Mezinárodní federace historických vozů. Auta budou postupně přijíždět na náměstí nebo na parkoviště u restaurace Slunce, kde budou mít krátkou přestávku na občerstvení. Srdečně Vás zveme na tuto akci splolečně s restaurací Slunce.

Oznámení – výsledky voleb

Výsledky přímé volby prezidenta ČR 2013
Voleb se zúčastnilo 561 voličů, kteří odevzdali 560 platných hlasů.
Volební účast byla 57,4 %

Pořadí podle platných hlasů

1. Jan Fischer 137
2. Miloš Zeman 108
3. Jiří Dienstbier 94
4. Karel Schwarzenberg 83
5. Vladimír Franz 43
6. Taťana Fischerová 33
7. Jana Bobošíková 26
8. Zuzana Roithová 21
9. Přemysl Sobotka 15

Volební komise děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili voleb.

Připomínka

Dnes ( 11.1.2013 – 14:00 – 22:00) a zítra ( 12.1.2013 – 8:00 – 14:00) se koná 1.kolo volby prezidenta republiky, tentokrát v sokolovně!

Oznámení – uzavření vody

Dne 8. 1. 2013 bude z důvodu opravy vodovodního řadu uzavřena voda v ulicích Hradčín a Tovární v době od 8.00 do 15.00 hod.