Get Adobe Flash player

Archiv pro měsíc: Leden 2020

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkráloví koledníci vyšli letos v Pilníkově do ulic o prvním víkendu roku 2020.  Tuto sbírku pořádá již po dvacáté Oblastní charita Trutnov. Výtěžek, který byl v letošním roce neuvěřitelných 17.698,-Kč bude použit na zajištění provozu Domácí hospicové a paliativní péče, na její podporu a propagaci. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili a přispěli jste k uskutečnění této sbírky, patří velký dík a uznání. Moc si vás vážím.

Starosta

Informace pro rybáře místní skupiny Pilníkov

Termín pro odevzdání úlovkových lístků pro vody mimopstruhové.

Povolenky k rybolovu pro vody mimopstruhové bude možné odevzdat v místě dne 10.1.2020 v době od 17:00hod – 19:00hod v Penzionu OÁZA v Pilníkově.

Termín konání VČS ČRS MS Pilníkov:

VČS místní skupiny Pilníkov se uskuteční v sobotu 18.1.2020 od 9:30hod v Penzionu u Skutilů.

V průběhu členské schůze bude možné zakoupit členskou známku a povolenky k rybolovu pro r.2020.

Všechny členy zve výbor místní skupiny.