Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 23.4.2018

Veřejné zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 10.5.2018

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává veřejné zasedání na čtvrtek 10. května 2018 od 19.00 hodin do zasedací místnosti městského úřadu.

Program:

  • Určení ověřovatelů zápisu
  • Smlouvy s firmami – KOPERATIVA, re:architekti s.r.o., FINCO-AUDlT, Martin Novotný, ERV Jaroměř, OSA, lng. Jaroslav Kult, Ing. Karel Skutil, Zdeněk Janíček, Ing. Tomáš Řezníček, TJ Spartak Pilníkov, z.s., Marie a Stanislav Starý, SŽDC, státní organizace,
  • Projednání závěrečného účtu města
  • Účetní uzávěrky za rok 2017
  • Rozpočtová opatření
  • Přijetí finančních prostředků z dotace
  • Projednání zprávy z valné hromady společnosti Lesy – voda, s.r.o.
  • Úprava zakladatelské listiny společnosti Lesy – voda, s.r.o.
  • Záměry pronájmů a prodejů pozemků
  • Žádost o změnu ÚP

Informace: Stavební akce, kulturní, sportovní a společenské akce.

Diskuze

Další program může být doplněn na 78. pracovním zasedání městského zastupitelstva 2. 5. 2018

Srdečně zve zastupitelstvo města.

Pozvánka v PDF: Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve čtvrtek 10. 05. 2018

Čtvrtek 24. 1 2019
Důležité odkazy
Prezentace
foto7
Odkaz na stránky