Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Srpen 2017

P r ů z k u m

Průzkum ke zřízení nového autobusového spojení v nočních hodinách v pracovní dny pondělí až pátek je v níže uvedeném odkazu. V případě zájmu ji vyplněnou odevzdejte do 4. srpna 2017 na městský úřad Pilníkov, nebo E-mailem na podatelna@pilnikov.cz, případně telefonicky 499 898 921.

Průzkum
Průzkum

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Městský úřad Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. – 21. 10. 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a informace o počtu a sídle volebního okrsku.

 V souladu s ustanovením § 14c písm. c/ zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku

s t a n o v u j i

 minimální počet členů okrskové volební komise a poskytuji informaci o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

– volební okrsek č. 1 – Náměstí 21, Pilníkov (budova sokolovny)              

– minimální počet členů okrskové volební komise – 7

 V Pilníkově dne 21. 8. 2017      

                                                                                      Miroslav Klapka – starosta

 

Neděle 22. 7 2018
Důležité odkazy
Prezentace
foto6
Odkaz na stránky