Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Duben 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva města je svoláno na 11.5.2017

V Pilníkově 28.4.2017

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává veřejné zasedání na čtvrtek 11. května 2017  od 19.00 hodin do zasedací místnosti městského úřadu.

Program:

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Smlouvy s firmami – KOPERATIVA, Šindlar s.r.o., RD Trutnov s.r.o., re:architekti s.r.o., FINCO-AUDIT, Martin Nový, Ing. Petr Čeněk, Neogenia s.r.o., ERV Jaroměř, OSA, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
 • Rozpočtový výhled
 • Rozpočtová opatření
 • Schválení žádosti o podání dotace
 • Přijetí finančních prostředků z dotace
 • Výjimka ze směrnice 2/2015
 • Záměry, pronájmy a prodeje pozemků
 • Program rozvoje města Pilníkov – Implementační čás

Informace:

 • Kanalizace a ČOV
 • Stavební akce – přípravy projektových dokumentací
 • Kulturní, sportovní a společenské akce

Diskuze  

Další program může být doplněn na 59. pracovním zasedání městského zastupitelstva 4.5.2017

Srdečně zve zastupitelstvo města.

Miroslav Klapka, starosta města

Vyvěšeno dne: 28.4.2017                                                Sejmuto dne:   11.5.2017

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Pálení čarodějnic se uskuteční 30. dubna večer na fotbalovém hřišti. Lampionový průvod vyjde v 18.00 hodin z náměstí na hřiště, kde děti obdrží špekáčky s chlebem a čaj. Lampióny se letos rozdávat nebudou. Každý si bude muset přinést vlastní. Pro děti budou připraveny drobné soutěže. Masky čarodějníc a čarodějů budou vítány.

Na Vaši účast se těší sociální výbor.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o přerušení dodávky elektřiny v ulicích Trutnovská od křižovatky na Staré Buky k vlčickému železničnímu přejezdu a k Třídomí. V ulici Starobucká platí přerušení dodávky po Zadražilovi.

Termín přerušení dodávky je 11.5.2017 v době od 7.30 do 9.30 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Starosta

Čtvrtek 24. 1 2019
Důležité odkazy
Prezentace
foto11
Odkaz na stránky