Get Adobe Flash player

Informace

Podomní prodejci a bezpečnost na silnici

Na čtvrtek 14. ledna 2016 zajistil sociální výbor při MěÚ Pilníkov přednášku na téma „jak se bránit podomním prodejcům a podobným podvodníkům“. Přednášela nadpraporčice Šárka Pižlová z oddělení tisku a prevence PČR z Trutnova, která zde pracuje také jako tisková mluvčí.

Posluchačům nejprve vysvětlila, jaké praktiky tito podvodníci, všeobecně známí pod označením „šmejdi“, používají a zaměřila se přitom na způsoby podvodů, které byly zjištěny zde v okolí Trutnova. Samozřejmě také vysvětlila, jak se takovýmto podvodníkům bránit a zdůraznila, že je hlavě nemáte pouštět do bytu – nejlépe jim vůbec neotvírat dveře.

V další části přednášky ještě nprap. Pižlová přítomné stručně seznámila s některými důležitými informacemi ze schválené (ale zatím ještě neplatné) novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zvláště o povinnosti nosit mimo obec za snížené viditelnosti reflexní prvky, protože je důležité být ve tmě viděn – a navíc, až bude připravovaný zákon přijat a začne platit (může to být již v březnu) bude za nenošení reflexních prvků pokuta do 2 000 Kč, ve správním řízení 2 500 Kč.

A aby dodala svým slovům důraz, rozdala na závěr účastníkům přednášky reflexní vesty pro dospělé i malé vesty pro děti, reflexní přívěsky i pásky, a další materiály se zaměřením na bezpečnost na silnici.

text: Hana Blažková

Tříkrálová sbírka – Pilníkov 2016

V sobotu 9. ledna 2016 proběhla již podruhé v Pilníkově Tříkrálová sbírka, kterou uspořádala Charita Česká republika. V našem městě vypravila i doprovázela Tři krále při sbírce paní Iveta Bubeníčková za pomoci paní Michaely Maxey, za což jim velmi děkujeme. Pracovnice charity otevřela zapečetěnou pokladničku za účasti starosty města na městském úřadě v pondělí 11.1. Výsledek sbírky byl oproti loňskému prvnímu ročníku téměř dvojnásobný. Vybralo se celkem 4.445,-Kč.

  Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.

Všem, kteří přispěli dobré věci, děkujeme.

Starosta

foto1421_w

Omezení pracovní doby na Mú Trutnov

1) Omezení provozu na Městském úřadě Trutnov

Upozorňujeme tímto občany města Trutnova, že v měsíci prosinci 2015 dojde k omezení činnosti Městského úřadu Trutnov.

Ve středu 23. 12. a ve čtvrtek 31. 12. 2015 bude městský úřad uzavřen.

Aby bylo možné provést zúčtování veškerých finančních operací (správní poplatky, uhrazené pokuty atd.) ke konci roku, budou ve středu 30. 12. 2015 poskytovány služby veřejnosti pouze do 14.00 hodin. V období svátků tak bude úřad pro veřejnost k dispozici v pondělí 28. 12. 2015 od 8.00 h do 17.00 h a v úterý 29. 12. 2015 od 8.00 h do 15.00 h.

2) Omezení provozu na Městském úřadě Trutnov, oddělení matriky a oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

V době od 1. prosince do 22. prosince 2015 budou v budově Městského úřadu Trutnov částečně za provozu prováděny stavební úpravy.

Ve dnech 1. prosince, 11. prosince, 17. a 18. prosince budou uzavřeny pro veřejnost úseky matriky a evidence obyvatel.

Ve dnech 17. a 18. prosince bude uzavřen i úsek osobních dokladů.

Z důvodu přípravy nového informačního systému ze strany Ministerstva vnitra ČR bude ve dnech 28. až 30. prosince uzavřen úsek osobních dokladů.

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2.7.2015

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává veřejné zasedání

na čtvrtek 2. července 2015 od 19.00 hodin

do zasedací místnosti městského úřadu.

Program:

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Smlouvy s firmami: Advokátní kancelář KVB, Hi-next.cz s.r.o., Ordinace Praktik Pilníkov s.r.o., Miloš Hasse, RWE GastNet, s.r.o., S.E.Q. spol. s r.o.,
 • Přijmutí sponzorského daru
 • Revokace usnesení č. 13 z veřejného zasedání zastupitelstva 5.5.2015
 • Jmenování nového městského kronikáře
 • Smlouva o správě veřejného pohřebiště se společností Lesy – voda s.r.o. a převzetí agendy se správou hrobových míst od pana Hakena
 • Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Informace:

 • Kanalizace a ČOV – Jak dál?!
 • Stavební akce
 • Náhradní provoz Mateřské školy
 • Pilníkovský zpravodaj
 • Technický stav městských nemovitostí
 • Veřejně prospěšné práce
 • Pouť 2015
 • Finanční úřad a daňové povinnosti
 • Internetový mapový portál
 • Strategický plán rozvoje města Pilníkov pro období 2015 – 2025 – příprava

Diskuze  

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění Oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

Miroslav Klapka –  starosta města

 

Vyvěšeno dne:  18.6.2015

Sejmuto dne:

Neděle 25. 2 2018
Důležité odkazy
Prezentace
foto9
Odkaz na stránky